<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep II DoR 390/2020
ECLI:SI:VSRS:2020:II.DOR.390.2020

Evidenčna številka:VS00038618
Datum odločbe:18.09.2020
Opravilna številka II.stopnje:VSL Sodba II Cp 2401/2019
Datum odločbe II.stopnje:04.06.2020
Senat:mag. Rudi Štravs (preds.), Karmen Iglič Stroligo (poroč.), mag. Matej Čujovič
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - ničnost pogodbe - napake volje - prevara - standard obrazloženosti odločbe sodišča druge stopnje - zavrnitev predloga

Jedro

Predlog se zavrne.

Izrek

Predlog se zavrne.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je v drugem sojenju ugotovilo ničnost Prodajne pogodbe, sklenjene v obliki notarskega zapisa pod opr. št. SV-1632/13 z dne 17. 4. 2013, med tožnico in prvo toženko in ničnost Prodajne pogodbe, sklenjene v obliki notarskega zapisa pod opr. št. SV-648/15 z dne 20. 3. 2015, med prvo toženko in drugim tožencem. Odločilo je, da sta neveljavni vknjižbi lastninske pravice pri nepremičnini z ID znakom ... (v nadaljevanju sporna nepremičnina), vpisani na prvo toženko in drugega toženca in vzpostavilo prejšnje zemljiškoknjižno stanje vpisov, torej lastninsko pravico v korist tožnice do celote sporne nepremičnine. Odločilo je tudi, da sta toženca dolžna povrniti tožnici njene stroške postopka v znesku 11.905,00 EUR, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbo tožencev zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Odločilo je, da sta toženca dolžna tožnici povrniti njene pritožbene stroške v znesku 837,00 EUR, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

3. Predlog za dopustitev revizije zoper sodbo sodišča druge stopnje vlaga prva toženka. Predlaga dopustitev revizije zaradi odločitve o pomembnih pravnih vprašanjih: 1) Ali je breme dokazovanja kvalificirane oblike prevare na stranki, ki jo zatrjuje, ali je sodišče s tem, ko je neupravičeno preneslo dokazno breme glede dokazovanja kvalificirane oblike prevare na toženo stranko kršilo pravilo o dokaznem bremenu? 2) Ali se prevara nanaša na sklenitveno fazo in ali mora biti sklenitev pogodbe posledica nedopustnega krivdnega ravnanja tožene stranke (in ne tretjih oseb – v konkretnem primeru po trditvah tožeče stranke zgolj A. A.)? 3) Ali je pritožbeno sodišče s tem, ko se v izpodbijani sodbi ni obrazloženo opredelilo do pritožbenih navedb tožene stranke in dopolnilo dokaznega postopka (ni izvedlo specificiranega dokaznega predloga glede zaslišanja priče B. B., kljub temu da je očitno potrebo po tem imelo, saj je sejo že razpisalo), kršilo pravico prve toženke do vsebinskega obravnavanja njene pritožbe in je torej kršilo določbe 22. in 25. člena Ustave RS, kar se v tem pravdnem postopku kaže kot bistvena kršitev določb pravdnega postopka po 8. točki drugega odstavka 339. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) in s tem odločilo v nasprotju s sodno prakso Vrhovnega sodišča RS (sklep III Ips 53/2009 z dne 29. 5. 2012, smiselno enako pa tudi sklep III Ips 44/2009 z dne 29. 5. 2012, sklep III Ips 52/2009 z dne 29. 5. 2012 in sodba II Ips 239/2011 z dne 24. 10. 2013)? 4) Ali je pritožbeno sodišče s svojo odločitvijo v konkretnem sporu bistveno kršilo določbe pravdnega postopka po prvem odstavku 339. člena ZPP s tem, ko je ravnalo v nasprotju s 3. členom ZPP in navedb tožene stranke, ki jih je pravočasno podala tekom postopka in tožeča stranka nanje ni odgovorila (niti argumentirano, niti pavšalno), ni štelo za priznane (v nasprotju z drugim odstavkom 214. člena ZPP) in jih ni vključilo v podlago sodbe, s čimer je zanikalo pravico stranke, da (posredno) razpolaga s tožbenim zahtevkom in s tem odločilo v nasprotju s sodno prakso Vrhovnega sodišča RS (Sodba II Ips 30/2006 z dne 13. 3. 2008, sklep III Ips 59/2012 z dne 23. 5. 2014)? Sklicuje se še na odločbi Vrhovnega sodišča (III Ips 21/2010, II Ips 329/2017) in odločbe Ustavnega sodišča RS (Up-305/15, Up-39/19, Up-375/13-14, Up-1051/11, Up-147/09) in uveljavlja kršitev 22., 23., 25. in 34. člena Ustave RS in 6. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

4. Predlog ni utemeljen.

5. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da glede vprašanj, izpostavljenih v predlogu prve toženke, niso podani pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP. Zato je njen predlog zavrnilo (367.c člen ZPP). Prva toženka, ki s predlogom ni uspela, sama krije svoje stroške postopka za dopustitev revizije (prvi odstavek 154. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 165. člena ZPP).

6. Vrhovno sodišče je odločalo v senatu, navedenem v uvodu odločbe. Odločitev je sprejelo soglasno (sedmi odstavek 324. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 3, 214, 339, 339/1, 339/2-8, 367a, 367c
Ustava Republike Slovenije (1991) - URS - člen 22, 23, 25, 34

Konvencije, Deklaracije Resolucije
Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) - člen 6
Datum zadnje spremembe:
30.10.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQxMDMy
http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*