<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep I R 193/2019
ECLI:SI:VSRS:2020:I.R.193.2019

Evidenčna številka:VS00034162
Datum odločbe:23.01.2020
Senat:mag. Rudi Štravs (preds.), Jan Zobec (poroč.), Karmen Iglič Stroligo
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - videz nepristranskosti - poslovno razmerje med stranko in sodiščem - ugoditev predlogu

Jedro

Drugi tehtni razlogi«, ki lahko utemeljujejo delegacijo pristojnosti, so po ustaljeni sodni praksi tudi okoliščine, ki bi lahko vzbujale dvom v nepristranskost sodišča. Vrhovno sodišče je z vpogledom v AJPES ugotovilo, da je tožnica edina družbenica in prokuristka podjetja A., s katerim ima Okrožno sodišče v Kranju sklenjeno pogodbo o opravljanju zdravstvenih pregledov.

Izrek

Za odločanje v tej zadevi se določi Okrožno sodišče v Ljubljani.

Obrazložitev

1. Tožnica je vložila tožbo zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnine ter plačila uporabnine, zadeva pa je bila v delu, ki se nanaša na plačilo uporabnine, s sklepom Okrajnega sodišča na Jesenicah P 53/2019 z dne 8. 10. 2019 odstopljena v pristojno reševanje Okrožnemu sodišču v Kranju. Okrožno sodišče v Kranju je podalo predlog za delegacijo pristojnosti, ker ima to sodišče z družbo A., d.o.o., katerega zakonita zastopnica je tožnica, sklenjeno pogodbo o opravljanju zdravstvenih pregledov, na podlagi katere za sodnike tega sodišča in vse ostale zaposlene izvaja zdravstvene ukrepe po 33. členu ZVZD-1, med katere sodijo tudi preventivni zdravniški pregledi zaradi ugotavljanja delovne zmožnosti sodnikov in zaposlenih. Navedena okoliščina po oceni Okrožnega sodišča v Kranju vzbuja dvom v objektivno nepristranskost sodišča, zato predlaga določitev drugega stvarno pristojnega sodišča za postopanje v zadevi.

2. Predlog je utemeljen.

3. Vrhovno sodišče lahko na predlog stranke ali pristojnega sodišča določi drugo stvarno pristojno sodišče, da postopa v zadevi, če je očitno, da se bo tako laže opravil postopek, ali če so za to drugi tehtni razlogi (67. člen Zakona o pravdnem postopku).

4. »Drugi tehtni razlogi«, ki lahko utemeljujejo delegacijo pristojnosti po navedenem členu, so po ustaljeni sodni praksi1 tudi okoliščine, ki bi lahko vzbujale dvom v nepristranskost sodišča. Vrhovno sodišče je z vpogledom v AJPES ugotovilo, da je tožnica edina družbenica in prokuristka (od 11. 12. 2019 pa ni več zakonita zastopnica podjetja) podjetja A., s katerim ima Okrožno sodišče v Kranju sklenjeno pogodbo o opravljanju zdravstvenih pregledov. Po presoji Vrhovnega sodišča je ta okoliščina tehten razlog za določitev pristojnosti drugega stvarno pristojnega sodišča, saj bi sicer lahko bil prizadet videz nepristranskosti sojenja, ki se izraža v percepciji javnosti o nevtralnosti in neodvisnosti sodišča kot nosilca sodne funkcije.2

5. Ker je predlog utemeljen, je Vrhovno sodišče za odločanje v tej zadevi določilo Okrožno sodišče v Ljubljani.

-------------------------------
1 Glej sklepe VS RS v zadevah I R 88/2017 z dne 20. 7. 2017, I R 117/2016 z dne 8. 12. 2016, I R 136/2015 z dne 10. 12. 2015, I R 83/2015 z dne 9. 7. 2015 in številne druge.
2 Prim. VSRS Sklep VIII R 6/2019 z dne 16. 4. 2019.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 67

Pridruženi dokumenti:*

Opr. št: VSRS Sklep I R 199/2019, z dne 23.01.2020, ECLI:SI:VSRS:2020:I.R.199.2019

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
09.07.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM3OTQz
http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*