<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep I R 61/2020
ECLI:SI:VSRS:2020:I.R.61.2020

Evidenčna številka:VS00035152
Datum odločbe:22.05.2020
Senat:mag. Rudi Štravs (preds.), dr. Mateja Končina Peternel (poroč.), Tomaž Pavčnik
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - otrok sodnika pristojnega sodišča kot stranka v postopku - objektivna nepristranskost sodišča - videz nepristranskosti - majhno sodišče - okoliščine konkretnega primera

Jedro

Vrhovno sodišče ugotavlja, da okoliščine, ki jih je navedlo sodišče, predstavljajo tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča. Tožnik je sin sodnice, ki poslovno sodeluje z vsemi sodniki Višjega sodišča v ... Gre za majhen kolektiv višjih sodnikov in sodnic, ki se med seboj tudi osebno poznajo in družijo. Navedeno bi utegnilo pri strankah postopka vzbuditi vtis pristranskosti, hkrati pa bi moglo negativno vplivati na percepcijo javnosti o nevtralnosti in s tem objektivni nepristranskosti odločanja v postopku. Zato je Vrhovno sodišče predlogu ugodilo in za odločanje v tej zadevi določilo Višje sodišče v Mariboru.

Izrek

Za odločanje v tej zadevi se določi Višje sodišče v Mariboru.

Obrazložitev

1. Višji sodnici Višjega sodišča v A., C. C. je bila v pritožbeno reševanje predložena pravdna zadeva Okrožnega sodišča v A., v kateri kot tožnik nastopa D. D. Imenovani je sin višje sodnice B. B., ki je vodja oddelka za gospodarsko sodstvo in hkrati tudi podpredsednica Višjega sodišča v A. Navedeno sodišče je Vrhovnemu sodišču predlagalo, naj določi za postopanje v tej zadevi drugo stvarno pristojno sodišče. V predlogu je navedlo, da sodnica B. B. sodeluje v primerih izločitev tudi v senatih oddelka za kazensko sodstvo in prekrške ter v senatih civilnega oddelka. Kolektiv šteje le 15 sodnikov, ki se med seboj poznajo, vsakodnevno videvajo in tudi družijo. Navedeno po mnenju sodišča nedvomno predstavlja drug tehten razlog za prenos pristojnosti po 67. členu Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), saj bi te okoliščine lahko vzbudile dvom v nepristranskost sodišča.

2. Predlog je utemeljen.

3. Po določbi 67. člena ZPP lahko Vrhovno sodišče na predlog stranke ali pristojnega sodišča določi drugo stvarno pristojno sodišče, da postopa v zadevi, če je očitno, da se bo tako lažje opravil postopek, ali če so za to drugi tehtni razlogi. Vrhovno sodišče ugotavlja, da okoliščine, ki jih je navedlo sodišče, predstavljajo tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča. Tožnik je sin sodnice, ki poslovno sodeluje z vsemi sodniki Višjega sodišča v A. Gre za majhen kolektiv višjih sodnikov in sodnic, ki se med seboj tudi osebno poznajo in družijo. Navedeno bi utegnilo pri strankah postopka vzbuditi vtis pristranskosti, hkrati pa bi moglo negativno vplivati na percepcijo javnosti o nevtralnosti in s tem objektivni nepristranskosti odločanja v postopku. Zato je Vrhovno sodišče predlogu ugodilo in za odločanje v tej zadevi določilo Višje sodišče v Mariboru.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 67
Datum zadnje spremembe:
08.07.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM3OTAw
http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*