<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep II DoR 349/2018
ECLI:SI:VSRS:2019:II.DOR.349.2018

Evidenčna številka:VS00021172
Datum odločbe:14.02.2019
Opravilna številka II.stopnje:VSM Sodba I Cp 2/2018
Datum odločbe II.stopnje:09.01.2018
Senat:Karmen Iglič Stroligo (preds.), mag. Rudi Štravs (poroč.), Tomaž Pavčnik
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - predlog za vrnitev v prejšnje stanje - subjektivni rok - objektivni rok - zavrženje predloga za dopustitev revizije - zavrženje predloga za vrnitev v prejšnje stanje

Jedro

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje in za dopustitev revizije sta prepozna.

Izrek

Predloga se zavržeta.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožničin zahtevek za plačilo odškodnine v višini 19.900,00 EUR, zaradi škode, ki jo je utrpela ob padcu na mokrih in spolzkih marmornatih stopnicah.

2. Sodišče druge stopnje je tožničino pritožbo zavrnilo in potrdilo odločitev prvostopenjskega sodišča.

3. Zoper takšno odločitev drugostopenjskega sodišča je tožnica vložila predlog za dopustitev revizije, skupaj s predlogom za vrnitev v prejšnje stanje. Predlog za vrnitev v prejšnje stanje utemeljuje z navedbami, da je njen prejšnji pooblaščenec sodbo sodišča druge stopnje pomotoma vložil v drug spis in jo o prispeli sodbi obvestil šele 7. 9. 2018.

O predlogu za vrnitev v prejšnje stanje

4. Predlog je prepozen.

5. Vrnitev v prejšnje stanje se lahko zahteva, če stranka iz upravičenega razloga zamudi narok ali rok za kakšno pravno dejanje in zaradi tega izgubi pravico opraviti to dejanja (prvi odstavka 116. člena Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP). Skladno z drugim in tretjim odstavkom 117. člena ZPP mora stranka predlog za vrnitev v prejšnje stanje vložiti v petnajstih dneh od dneva, ko je prenehal vzrok, zaradi katerega je zamudila narok ali rok; v primeru, da je za zamudo zvedela šele pozneje, pa prične teči rok od dneva, ko je zanjo zvedela (subjektivni rok). Vrnitve v prejšnje stanje ni mogoče v nobenem primeru zahtevati po poteku šestih mesecev od dneva nastanka zamude (objektivni rok). Navedena roka sta prekluzivne narave in ju ni mogoče podaljšati (118. člen ZPP).

6. Tožnici je bila drugostopenjska sodba veljavno vročena dne 22. 1. 2018. Rok za vložitev predloga za dopustitev revizije se ji je iztekel 21. 2. 2018, naslednji dan pa je bila tožnica že v zamudi. Tožnici se je šest mesečni objektivni rok za vložitev zahteve za vrnitev v prejšnje stanje iztekel 22. 8. 2018, predlog za vrnitev v prejšnje stanje, skupaj s predlogom za dopustitev revizije pa je vložila po izteku tega roka, in sicer 18. 9. 2018. Ker je bil predlog vložen po izteku (skrajnega) šestmesečnega roka, ga je Vrhovno sodišče zavrglo kot prepoznega (prvi odstavek 120. člena ZPP).

O predlogu za dopustitev revizije

7. Predlog je prepozen.

8. V prvem odstavku 367. b člena ZPP je določeno, da mora stranka predlog za dopustitev revizije vložiti v roku 30 dni od vročitve pravnomočne drugostopenjske odločitve. Glede na to, da je bil predlog za dopustitev revizije vložen prepozno, predlog za vrnitev v prejšnje stanje pa je bil zavržen, je Vrhovno sodišče zavrglo tudi tožničin prepozen predlog za dopustitev revizije (377. člen ZPP v zvezi s prvim odstavkom 367. b člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 116, 117, 118, 367b, 377
Datum zadnje spremembe:
04.04.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI3Mjcy
http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*