<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS Sklep VIII DoR 19/2018-7
ECLI:SI:VSRS:2018:VIII.DOR.19.2018.7

Evidenčna številka:VS00010565
Datum odločbe:07.03.2018
Opravilna številka II.stopnje:Sodba VDSS Psp 448/2017
Datum odločbe II.stopnje:06.12.2017
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), mag. Irena Žagar (poroč.), Marjana Lubinič
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - SOCIALNO ZAVAROVANJE
Institut:predlog za dopustitev revizije - nadomestilo za invalidnost - zakonske zamudne obresti - odškodnina - zavrnitev predloga

Jedro

Predlog se zavrne.

Izrek

Predlog se zavrne.

Obrazložitev

1. Tožeča stranka je bila z odločbo tožene stranke z dne 8. 9. 2005 razvrščena v III. kategorijo invalidnosti s pravico do premestitve na drugo delovno mesto s polnim delovnim časom od 16. 6. 2005 dalje. Odločeno je bilo, da bo o pravici in višini nadomestila za invalidnost odločeno s posebno odločbo. Ta pravica je bila tožeči stranki priznana z odločbo z dne 22. 5. 2012, zapadle zneske pa ji je tožena stranka izplačala 20. 6. 2012. Tožeča stranka je 28. 11. 2014 zahtevala, da ji tožena stranka plača zakonske zamudne obresti v višini 3.168,20 EUR od zapadlosti posameznega mesečnega zneska nadomestila za invalidnost od 1. 12. 2006 dalje do plačila ter zakonske zamudne obresti na neizplačano glavnico v višini 660,09 EUR od 21. 6. 2012 do vložitve tožbe 28. 11. 2014. Sodišče prve stopnje je tožbeni zahtevek zavrnilo. Glede na datum vložitve tožbe je odločitev oprlo na Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/2012 s spremembami, v nadaljevanju ZPIZ-2), ki ne ureja situacije, kot jo je prej veljavni zakon v 276. členu.

2. Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo tožeče stranke in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Strinjalo se je z dejanskimi ugotovitvami in pravnim stališčem sodišča prve stopnje.

3. Tožeča stranka je zoper pravnomočno sodbo vložila predlog za dopustitev revizije glede naslednjih vprašanj:

— ali je v primeru, ko je bila odločba tožene stranke o priznanju pravice in odmeri nadomestila za invalidnost z dne 22. 5. 2012 izdana v času veljavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 106/99 s spremembami, v nadaljevanju ZPIZ-1), tožbeni zahtevek pa je bil vložen v času veljavnosti ZPIZ-2, za odločanje o zahtevku za plačilo zakonskih zamudnih obresti pravilna uporaba določil ZPIZ-1 ali določil ZPIZ-2,

— ali je bilo ravnanje tožene stranke v postopku do izdaje odločbe z dne 22. 5. 2012 nepravilno, protipravno, kar vpliva na pravilnost odločitve o odgovornosti tožene stranke za nastalo škodo v višini zakonskih zamudnih obresti ter katera stranka je odgovorna za izdajo neustrezne, prepozne odločbe z dne 22. 5. 2012, oziroma ali gre za neke vrste objektivno odgovornost tožene stranke za pravilno in pravočasno odločitev o denarnih pravicah tožeče stranke?

4. Vrhovno sodišče po prvem odstavku 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99 s spremembami, v nadaljevanju ZPP) dopusti revizijo, če je od odločitve Vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse. Revizijo dopusti zlasti v primerih, če gre za pravno vprašanje, glede katerega odločitev sodišča druge stopnje odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča ali če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodne prakse Vrhovnega sodišča ni, še zlasti če sodna praksa višjih sodišč ni enotna, ali če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodna praksa Vrhovnega sodišča ni enotna.

5. Vrhovno sodišče ugotavlja, da niso podani razlogi za dopustitev revizije. Zato je predlog zavrnilo.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367c
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (1999) - ZPIZ-1 - člen 276
Datum zadnje spremembe:
12.07.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE3MzQ5
http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*