<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

Sklep Dsp 48/2009
ECLI:SI:VSRS:2009:DSP.48.2009

Evidenčna številka:VS3003837
Datum odločbe:22.06.2009
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Pdp 50/2009
Senat:
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO
Institut:dopuščena revizija - pristojnost sodišča druge stopnje - novela ZPP-D - zavrženje revizije

Jedro

Prvostopna odločba je bila izdana 30. 10. 2008, torej po uveljavitvi ZPP-D. Na podlagi 130. člena ZPP-D zato za postopek z revizijo veljajo določbe ZPP-D, kar pomeni, da sodišče druge stopnje ni bilo več pristojno za odločanje o dopustitvi revizije. Laična navedba tožnika, da je sklep (tak je v odločbi sodišča druge stopnje sklep, da se revizija ne dopusti) nezakonit, je zato utemeljena.

Izrek

Sklep o nedopustitvi revizije se razveljavi.

Revizija se zavrže.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek za izročitev plačilnih list za določena obdobja in za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na Nizozemskem.

2. Sodišče druge stopnje je delno ugodilo pritožbi tožeče stranke in toženi stranki naložilo izročitev plačilnih list za del zahtevanega obdobja, v preostalem delu pa je pritožbo zavrnilo. S sklepom je odločilo tudi, da se revizija ne dopusti.

3. Tožeča stranka je vložila vlogo, iz katere izhaja, da se predvsem ne strinja z odločitvijo sodišča druge (in pred tem enako sodišča prve stopnje), ki je zavrnilo zahtevek za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na Nizozemskem. Izrecno navaja, da gre za „revizijo zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 50/2009“, in predlaga, da se sklep „zavrže v predmetu plačanje prispevkov v Holandiji ... in da se nalože stroški toženi stranki ...“.

4. Zadeva je bila Vrhovnemu sodišču predložena kot pritožba zoper sklep o nedopustitvi revizije.

5. Postopek v tej zadevi se je pričel z vložitvijo tožbe 7. 5. 2007, torej pred uveljavitvijo ZPP-D. Prvostopna odločba je bila izdana 30. 10. 2008, torej po uveljavitvi ZPP-D. Na podlagi 130. člena ZPP-D zato za postopek z revizijo veljajo določbe ZPP-D, kar pomeni, da sodišče druge stopnje ni bilo več pristojno za odločanje o dopustitvi revizije. Laična navedba tožnika, da je sklep (tak je v odločbi sodišča druge stopnje sklep, da se revizija ne dopusti) nezakonit, je zato utemeljena.

6. Tako revizijo kot tudi predlog za dopustitev revizije po 367. členu ZPP v zvezi s 5. točko 31. člena ZDSS-1 pa mora stranka vložiti po odvetniku ali pooblaščencu, ki izpolnjuje pogoje iz 35. člena ZDSS-1, sama pa le v primeru izpolnjevanja pogojev, določenih v četrtem odstavku 86. člena ZPP. Vloga, ki jo je vložil tožnik sam kot revizijo, je zato v vsakem primeru nedovoljena, zaradi česar jo je Vrhovno sodišče zavrglo že v tem postopku.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (2004) - ZDSS-1 - člen 31, 31-5, 32
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367, 377
Datum zadnje spremembe:
26.03.2020

Opombe:

P2RvYy02MTAxMA==