<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

Sklep VIII Ips 186/2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.186.2009

Evidenčna številka:VS3003819
Datum odločbe:08.06.2009
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Pdp 1589/2008
Senat:
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - denarni zahtevek - razlika v plači - zavrženje revizije

Jedro

S 1. 10. 2008 so prenehale veljati določbe ZDSS-1 o dopuščeni reviziji (32. člen), zaradi česar Višje delovno in socialno sodišče ni več pristojno za odločanje o tem.

O dopustitvi revizije odloča Vrhovno sodišče na podlagi določb ZPP (tretji odstavek 367. člena ter 367.a do 367.č členi ZPP) na predlog strank. Tožeča stranka takega predloga ni vložila.

Izrek

Revizija se zavrže.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je v pretežnem delu ugodilo tožbenemu zahtevku za plačilo razlike v plači za čas od 1. 3. 2003 do 29. 2. 2007 v skupnem znesku 2.729,41 EUR z zamudnimi obrestmi.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbi tožene stranke in stranskega intervenienta ugodilo in tožbeni zahtevek zavrnilo.

3. Zoper pravnomočno sodbo, izdano na drugi stopnji, je tožnica vložila revizijo zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka pred sodiščem druge stopnje in zaradi zmotne uporabe materialnega prava.

4. V skladu s 375. členom Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 in nasl.) je bila revizija vročena Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije v Ljubljani ter toženi stranki in stranskemu intervenientu, ki nanjo nista odgovorila.

5. Revizija ni dovoljena.

6. Revizija v premoženjskih individualnih delovnih sporih je dovoljena po določbah ZPP (1. točka 31. člena ZDSS-1), torej glede na vrednost spornega predmeta. Tožba je bila vložena 4. 4. 2008, prvostopna sodba pa je bila izdana 6. 10. 2008, to je po začetku veljavnosti ZPP-D. Na podlagi prvega odstavka 130. člena ZPP-D je zato za presojo o dovoljenosti revizije treba upoštevati določbe tega zakona. Glede na vrednost izpodbijanega dela sodbe revizija ni dovoljena (drugi odstavek 367. člena ZPP).

7. S 1. 10. 2008 so prenehale veljati določbe ZDSS-1 o dopuščeni reviziji (32. člen), zaradi česar Višje delovno in socialno sodišče ni več pristojno za odločanje o tem. O dopustitvi revizije odloča Vrhovno sodišče na podlagi določb ZPP (tretji odstavek 367. člena ter 367.a do 367.č členi ZPP) na predlog strank. Tožeča stranka takega predloga ni vložila.

8. Ker revizija v tej zadevi ni ne dovoljena ne dopuščena, jo je Vrhovno sodišče zavrglo (374. člen ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367, 377
Datum zadnje spremembe:
26.03.2020

Opombe:

P2RvYy02MDk5Mg==