<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep I R 57/2020
ECLI:SI:VSRS:2020:I.R.57.2020

Evidenčna številka:VS00038692
Datum odločbe:12.03.2020
Senat:mag. Rudi Štravs (preds.), Jan Zobec (poroč.), Tomaž Pavčnik
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - videz nepristranskosti - otrok sodnika pristojnega sodišča kot stranka v postopku - poznanstvo med sodniki - ugoditev predlogu

Jedro

Okoliščine, da je upnik sin sodnice, ki je zaposlena na drugem oddelku sodišča ter se pozna in sodeluje s sodniki, ki bi odločali v zadevi, poleg tega pa je v postopku predlagana kot priča, utemeljujejo delegacijo pristojnosti.

Izrek

Za odločanje v tej zadevi se določi Okrožno sodišče v Kranju.

Obrazložitev

1. V postopku pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani zaradi predloga za izdajo začasne odredbe o varstvu, vzgoji in izvajanju stikov, je stranka postopka A. A.. Njegova mati je B. B., ki je sodnica na kazenskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. V sporu je A. A. dne 18. 2. 2020 sodišču sporočil, da naj bi otrokova mati kršila začasno odredbo glede izvajanja stikov, pri čemer je v potrditev njegovih navedb predlagal zaslišanje svoje matere. Sodniki Okrožnega sodišča v Ljubljani se med seboj poznajo in sodelujejo. Sodniki oddelka za družinsko sodstvo sodelujejo s sodniki kazenskega oddelka zlasti v času svojih dežurstev. Ker bi navedeno lahko vzbujalo dvom v videz nepristranskosti sodišča, Okrožno sodišče v Ljubljani predlaga določitev pristojnosti drugega stvarno pristojnega sodišča.

2. Predlog je utemeljen.

3. Vrhovno sodišče lahko na predlog stranke ali pristojnega sodišča določi drugo stvarno pristojno sodišče, da postopa v zadevi, če je očitno, da se bo tako laže opravil postopek, ali če so za to drugi tehtni razlogi (67. člen Zakona o pravdnem postopku). »Drugi tehtni razlogi«, ki lahko utemeljujejo delegacijo pristojnosti po navedenem členu, so po ustaljeni sodni praksi1 tudi okoliščine, ki bi lahko vzbujale dvom v nepristranskost sodišča.

4. Iz predloga Okrožnega sodišča v Ljubljani izhaja, da je A. A. sin sodnice, ki je zaposlena na kazenskem oddelku tega sodišča, s sodniki oddelka za družinsko sodstvo, ki bi odločali v zadevi, se pozna in z njimi sodeluje, poleg tega pa je predlagana tudi kot priča v zadevi. Navedene okoliščine po presoji Vrhovnega sodišča utemeljujejo delegacijo pristojnosti, saj bi sicer lahko bil prizadet videz nepristranskosti sojenja, ki se izraža v percepciji javnosti o nevtralnosti in neodvisnosti sodišča kot nosilca sodne funkcije.2

5. Ker je predlog utemeljen, je Vrhovno sodišče za odločanje v tej zadevi določilo Okrožno sodišče v Kranju.

-------------------------------
1 Glej sklepe VS RS v zadevah I R 88/2017 z dne 20. 7. 2017, I R 117/2016 z dne 8. 12. 2016, I R 136/2015 z dne 10. 12. 2015, I R 83/2015 z dne 9. 7. 2015 in številne druge.
2 Glej sklepe VS RS v zadevah I R 20/2017 z dne 16. 3. 2017, I R 57/2017 z dne 11. 5. 2017.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 67

Pridruženi dokumenti:*

Opr. št: VSRS Sklep I R 56/2020, z dne 12.03.2020, ECLI:SI:VSRS:2020:I.R.56.2020

Opr. št: VSRS Sklep I R 55/2020, z dne 12.03.2020, ECLI:SI:VSRS:2020:I.R.55.2020

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
29.10.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQwOTkz