<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sklep III Ips 2/2010
ECLI:SI:VSRS:2010:III.IPS.2.2010

Evidenčna številka:VS4001517
Datum odločbe:02.03.2010
Opravilna številka II.stopnje:VSL I Cpg 131/2009
Senat:
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - dopolnitev revizije - prepozna vloga - zavrženje revizije

Jedro

Vrhovno sodišče je revizijo zavrglo, ker je bil predlog za dopolnitev revizije zavrnjen in ker je vrednost spornega predmeta izpodbijane sodbe prenizek.

Izrek

Revizija se zavrže.

Tožeča stranka krije svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. V obravnavanem postopku se uporabljajo določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D; Uradni list RS, št. 45/2008). Sodba sodišča prve stopnje je bila namreč izdana 6. novembra 2008, kar je po njegovi uveljavitvi 1. oktobra 2008 (primerjaj prvi in drugi odstavek 130. člena ZPP-D ter 133. člen ZPP-D).

2. Tožeča stranka je s tožbo od tožene stranke zahtevala povrnitev škode v višini 37.973,63 EUR (prej 9,100.000,00 SIT) z zamudnimi obrestmi. Škoda ji naj bi nastala pri prevozu blaga, ker naj bi tožena stranka kot špediter napačno izpolnila potrebno dokumentacijo. Zahtevek tožeče stranke je bil pravnomočno zavrnjen.

3. Tožeča stranka je pri Vrhovnem sodišču vložila predlog za dopustitev revizije zoper sodbo sodišča druge stopnje, pri sodišču prve stopnje pa revizijo zoper sodbo sodišča druge stopnje.

4. Po noveli ZPP-D je revizija v gospodarskih sporih(1) dovoljena, če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 200.000,00 EUR (490. člen ZPP). Če je vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe nižja, je revizija dovoljena le, če jo na predlog stranke dopusti Vrhovno sodišče (tretji odstavek 367. člena ZPP in prvi odstavek 38. člena ZPP).

5. Predlog tožeče stranke za dopustitev revizije zoper sodbo sodišča druge stopnje je Vrhovno sodišče zavrnilo 4. 11. 2009 s sklepom III DoR 10/2009.

6. Revizija pa tudi ni dovoljena na podlagi samega zakona. Vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe, ki je enaka vrednosti glavnega zahtevka (39. člen ZPP) znaša namreč 37.973,63 EUR, prej 9,100.000,00 SIT in tako ne presega mejne vrednosti iz 490. člena ZPP.

7. Nedovoljeno revizijo tožeče stranke je Vrhovno sodišče zavrglo na podlagi 377. člena ZPP.

8. O stroških revizijskega postopka je Vrhovno sodišče odločilo na podlagi prvega odstavka 165. člena ZPP. Ker tožeča stranka z revizijo ni uspela, po prvem odstavku 154. člena ZPP sama krije svoje stroške revijskega postopka.

---.---

Op. št. (1): Ker gre za spor iz razmerja, ki je nastalo med tožečo stranko kot samostojnim podjetnikom in toženo stranko kot gospodarsko družbo in je bilo zvezano s pridobitno dejavnostjo tožeče stranke (avtoprevozništvom), v njem veljajo pravila o postopku v gospodarskih sporih (2. točka prvega odstavka 481. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - 39, 367, 367/3, 490
Datum zadnje spremembe:
26.03.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ2OTM2