<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sklep II Ips 620/2009
ECLI:SI:VSRS:2010:II.IPS.620.2009

Evidenčna številka:VS0012500
Datum odločbe:14.01.2010
Opravilna številka II.stopnje:VSL IV Cp 532/2009
Senat:
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - preživnina - bodoče dajatve - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije

Jedro

Upoštevaje 40. člen ZPP, znaša vrednost spornega predmeta 36.000,00 EUR (seštevek zahtevanih mesečnih preživnin 600,00 EUR za dobo petih let), zato revizija ni dovoljena.

Izrek

Revizija se zavrže.

Toženka mora tožniku v 15 dneh od vročitve tega sklepa povrniti njegove stroške revizijskega odgovora v znesku 449,47 EUR.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je po pravnomočnosti sodbe o razvezi zakonske zveze v celoti zavrnilo tožbeni zahtevek po nasprotni tožbi, da je tožnik dolžan plačevati toženki mesečno preživnino v znesku 600,00 EUR.

2. Pritožbeno sodišče je v celoti zavrnilo toženkino pritožbo proti prvostopenjski zavrnilni sodbi.

3. Toženka v reviziji proti sodbi pritožbenega sodišča uveljavlja „bistvene kršitve določb pravdnega postopka in kršitev materialnega prava“ ter v celoti nasprotuje zavrnitvi zahtevka po nasprotni tožbi.

4. Revizija je bila vročena tožniku, ta pa je nanjo odgovoril in zahteval povrnitev stroškov.

5. Revizija ni dovoljena.

6. Postopek pred sodiščem prve stopnje je bil končan z odločbo, ki je bila izdana 27. 11. 2008. Zato je pri odločanju o reviziji treba upoštevati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku – ZPP-D (Ur. l. RS, št. 45/08).(1)

7. Upoštevaje 40. člen Zakona o pravdnem postopku – ZPP, znaša vrednost spornega predmeta 36.000,00 EUR (seštevek zahtevanih mesečnih preživnin 600,00 EUR za dobo petih let). Izpodbijani del pravnomočne sodbe tako ne presega 40.000,00 EUR in zato ni izpolnjena predpostavka dovoljenosti revizije iz drugega odstavka 367. člena ZPP. Toženka tudi ni predlagala dopustitve revizije v skladu s prvim odstavkom 367.b člena ZPP. Revizija tako ni dovoljena in tudi ni bila dopuščena. Vrhovno sodišče jo je zavrglo na podlagi 377. člena ZPP.

8. Toženka mora tožniku povrniti stroške v zvezi z odgovorom na revizijo na podlagi prvega odstavka 165. in prvega odstavka 154. člena ZPP.

---.---

Op. št. (1): Primerjaj prvi in drugi odstavek 130. člena ZPP-D.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 40, 367, 367/2, 377
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (2008) - ZPP-D - člen 130, 130/1, 130/2
Datum zadnje spremembe:
30.03.2020

Opombe:

P2RvYy02NTEyNg==