<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sklep II Ips 862/2009
ECLI:SI:VSRS:2009:II.IPS.862.2009

Evidenčna številka:VS0012491
Datum odločbe:16.12.2009
Opravilna številka II.stopnje:VSK Cp 597/2009
Senat:
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - prehodne določbe ZPP-D - zavrženje revizije

Jedro

V skladu z ZPP-D stranke lahko (neposredno) vložijo revizijo, če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 40.000 EUR (drugi odstavek 367. člena ZPP); ali če jo v skladu s 367.a členom ZPP dopusti sodišče (tretji odstavek 367. člena ZPP).

Izrek

Revizija se zavrže.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je mladoletni hčerki pravdnih strank zaupalo v varstvo in vzgojo tožniku. Toženki je naložilo mesečno plačevanje preživnine v višini 85 EUR za vsako od hčera. Odločilo je tudi o stikih toženke s hčerkama. Višji tožbeni zahtevek je zavrnilo.

2. Sodišče druge stopnje je toženkini pritožbi delno ugodilo in izpodbijano sodbo spremenilo tako, da je znižalo znesek mesečne preživnine, ki ga mora toženka plačevati za vsako od hčera na 30 EUR. V preostalem je pritožbo zavrnilo in v izpodbijanem, a nespremenjenem delu potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

3. Zoper to sodbo je toženka vložila revizijo, v kateri uveljavlja bistvene kršitve določb pravdnega postopka in zmotno uporabo materialnega prava ter predlaga, da revizijsko sodišče sodbi nižjih sodišč razveljavi oziroma spremeni.

4. Revizija je bila vročena Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije in tožniku, ki nanjo ni odgovoril.

5. Revizija ni dovoljena.

6. Revizijsko sodišče ugotavlja, da je bila v obravnavani zadevi sodba, s katero se je postopek pred sodiščem prve stopnje končal, izdana 29. 1. 2009, to je po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP-D)(1), kar pomeni, da se je konkretni postopek nadaljeval po določbah tega zakona (prvi in drugi odstavek 130. člena ZPP-D). Ena najpomembnejših novosti te (zadnje) novele Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP)(2) je prav nova ureditev revizijskega postopka. Stranke lahko (neposredno) vložijo revizijo, če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 40.000 EUR (dovoljena revizija; drugi odstavek 367. člena ZPP); če ni dovoljena po tem merilu, je dovoljena le, če jo v skladu s 367.a členom ZPP dopusti sodišče (dopuščena revizija; tretji odstavek 367. člena ZPP)(3). V tem primeru mora stranka najprej (pri Vrhovnem sodišču) vložiti predlog za dopustitev revizije (367.b člen ZPP) in šele po (morebitni) dopustitvi, samo revizijo.

7. V konkretnem primeru revizija toženke ni dovoljena (že) po samem zakonu, prav tako ni bila (predhodno) dopuščena, zaradi česar je nedovoljena (drugi odstavek 374. člena ZPP). Iz tega razloga jo je revizijsko sodišče zavrglo (377. člen ZPP).

---.---

Op. št. (1): Uradni list RS, št. 45/2008.

Op. št. (2): Uradni list RS, št. 26/99 in nasl.

Op. št. (3): Pri tem pa sodišče revizije ne more dopustiti, če zakon določa, da revizije ni, ali če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe ne presega 2.000 EUR (četrti odstavek 367. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367, 367/2, 377
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (2008) - ZPP-D - člen 130, 130/2
Datum zadnje spremembe:
30.03.2020

Opombe:

P2RvYy02NTEyMA==