<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sklep III Ips 86/2009
ECLI:SI:VSRS:2009:III.IPS.86.2009

Evidenčna številka:VS4001358
Datum odločbe:08.09.2009
Opravilna številka II.stopnje:VSM I Cpg 384/2008
Senat:
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:prepozna revizija - revizija vložena pri napačnem sodišču - zavrženje revizije - prehodne določbe ZPP-D

Jedro

Revizija je k sodišču prve stopnje, kot pristojnemu za vložitev revizije, prispela po izteku tridesetdnevnega roka. Ker niso podani pogoji za izjemo iz sedmega odstavka 112. člena ZPP, je ni mogoče šteti za pravočasno

Izrek

Revizija se zavrže.

Tožena stranka krije sama svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je s sodbo dne 25. 9. 2008 delno ugodilo zahtevku tožeče stranke in toženi stranki naložilo plačilo 21.496,05 EUR z zamudnimi obrestmi. Tožena stranka je zoper sodbo sodišča prve stopnje vložila pritožbo, ki jo je sodišče druge stopnje s sodbo dne 9. 2. 2009 zavrnilo in potrdilo izpodbijani del sodbe sodišča prve stopnje. Sodba sodišča druge stopnje je bila toženi stranki vročena 18. 2. 2009.

2. Tožena stranka je ob sklicevanju na 367a. člen Zakona o pravdnem postopku pri Vrhovnem sodišču vložila predlog za dopustitev revizije zoper sodbo sodišča druge stopnje, v katerem je navedla tudi razloge za njeno izpodbijanje.

3. Obravnavani postopek se je pred sodiščem prve stopnje končal pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D; Uradni list RS, št. 45/2008), zaradi česar se po drugem odstavku njegovega 130. člena nadaljuje po dotedanjih določbah Zakona o pravdnem postopku (ZPP; Uradni list RS, št. 73/2007 – uradno prečiščeno besedilo), ki instituta dopuščene revizije in posledično tudi predloga za dopustitev revizije ni poznal.

4. Ker vloga tožene stranke po določbah ZPP po vsebini predstavlja revizijo, jo je Vrhovno sodišče glede na 373. člen ZPP takoj po prejemu (23. 3. 2009) poslalo sodišču prve stopnje. Tožena stranka pa je nato v vlogi z dne 25. 3. 2009 sodišču prve stopnje predlagala, da njen predlog za dopustitev revizije v delu pod obrazložitvijo obravnava kot revizijo po dotedanjih predpisih. Hkrati je priglasila stroške revizijskega postopka.

5. Sodišče prve stopnje je po prvem odstavku 375. člena ZPP revizijo vročilo Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije in tožeči stranki, ki nanjo ni odgovorila, nato pa jo je s spisom poslalo Vrhovnemu sodišču (četrti odstavek 375. člena ZPP).

6. Revizija je prepozna.

7. Iz spisa izhaja, da je revizija k sodišču prve stopnje, kot pristojnemu za vložitev revizije (373. člen ZPP), prispela 24. 3. 2009, kar je po izteku tridesetdnevnega roka iz prvega odstavka 367. člena ZPP. Ker niso podani pogoji za izjemo iz sedmega odstavka 112. člena ZPP, je ni mogoče šteti za pravočasno in zato tudi ne meritorno obravnavati. Vrhovno sodišče jo je zavrglo na podlagi 377. člena ZPP, ker tega v mejah svojih pravic ni storilo že sodišče prve stopnje.

8. Ker tožena stranka z revizijo ni uspela, po prvem odstavku 154. člena ZPP sama nosi svoje stroške revizijskega postopka.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 112, 112/7, 373, 377
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (2008) - ZPP-D - člen 130, 130/2

Pridruženi dokumenti:*

Opr. št: III Ips 51/2009, ECLI:SI:VSRS:2009:III.IPS.51.2009

Opr. št: III Ips 16/2009, ECLI:SI:VSRS:2009:III.IPS.16.2009

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
27.03.2020

Opombe:

P2RvYy02MzIwOA==