<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep X DoR 128/2019-3
ECLI:SI:VSRS:2020:X.DOR.128.2019.3

Evidenčna številka:VS00032207
Datum odločbe:29.01.2020
Opravilna številka II.stopnje:UPRS Sodba I U 1649/2018
Datum odločbe II.stopnje:11.06.2019
Senat:dr. Erik Kerševan (preds.), Borivoj Rozman (poroč.), mag. Tatjana Steinman
Področje:CARINE - CIVILNO PROCESNO PRAVO - DAVKI - UPRAVNI SPOR
Institut:dopuščena revizija - trošarina - oproščeni trošarinski uporabnik - dovoljenje za oproščenega uporabnika - presežene količine trošarinskih izdelkov, odobrenih v dovoljenju - naknadna odobritev - sprememba dovoljenja - retroaktivni učinek

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je naknadni zahtevek za spremembo že odobrene količine nabave trošarinskih izdelkov brez plačila trošarine mogoč le za bodoče poslovanje imetnika konkretnega dovoljenja ali pa je mogoč tudi za tekoče obdobje 12 mesecev, kadar se del obdobja nanaša za nazaj.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja:

Ali je naknadni zahtevek za spremembo že odobrene količine nabave trošarinskih izdelkov brez plačila trošarine mogoč le za bodoče poslovanje imetnika konkretnega dovoljenja ali pa je mogoč tudi za tekoče obdobje 12 mesecev, kadar se del obdobja nanaša za nazaj?

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je v izpodbijani sodbi zavrnilo tožbo tožnika zoper odločbo Finančne uprave Republike Slovenije, št. 4233-2474/2016-10 z dne 20. 9. 2016, s katero je davčni organ odločil, da se zavrne tožnikov zahtevek za odobritev nakupa trošarinskih izdelkov brez plačila trošarine za milijon litrov 100 % etilnega alkohola za obdobje od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, kar je tožnik kot imetnik dovoljenja (26. člen Zakona o trošarinah, v nadaljevanju ZTro) zahteval zaradi tega, ker je navedeno surovino uporabil za proizvodnjo zdravil (44. člen ZTro). Davčni organ druge stopnje je pritožbo tožnika z odločbo, št. DT-498-3-48/2016-2 z dne 15. 6. 2018, zavrnil.

2. Upravno sodišče je svojo presojo, da se naknadni zahtevek za odobritev nakupa trošarinskih izdelkov (27. člen ZTro) za namen proizvodnje zdravil (44. člen ZTro) lahko nanaša le na bodoče obdobje, utemeljilo najprej s tem, da je oprostitev trošarine izjema, ki jo je treba razlagati restriktivno. Poleg tega se taki naknadni zahtevki nanašajo na odobritev nabave in ne, kot to (delno1) zahteva tožnik, na odobritev že nabavljenih izdelkov. Upravno sodišče je ob tem še poudarilo, da 44. člen ZTro ni pravna podlaga, ki bi omogočala oprostitev plačila trošarine že na podlagi zakonske določbe – treba je pridobiti dovoljenje, ki je konstitutivne narave (na to je sklepati na podlagi teleološke razlage 26. člena ZTro) s kasnejšimi zahtevki pa se količina dobave lahko spreminja.

3. Tožeča stranka je na Vrhovno sodišče vložila predlog za dopustitev revizije po 367. členu Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) in predlagala, da Vrhovno sodišče dopusti revizijo zoper izpodbijano sodbo zaradi štirih pomembnih pravnih vprašanj.

4. Predlog za dopustitev revizije je delno utemeljen.

5. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da so pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP glede vprašanja, navedenega v izreku tega sklepa, izpolnjeni, zato je v tem obsegu predlogu tožeče stranke za dopustitev revizije ugodilo (tretji odstavek 367. c člena ZPP). Gre za pomembno pravno vprašanje, ki se nanaša na razlago 27. člena ZTro v zvezi s 26. in 44. členom ZTro, o katerem Vrhovno sodišče še ni odločalo, pričakovati pa je da se bo vprašanje pojavilo v večjem številu sporov. Rešitev tega pravnega vprašanja bo prispevala k zagotovitvi pravne varnosti in k enotni uporabi prava. Glede drugih vprašanj revizije ni dopustilo, saj za dopustitev niso bili izpolnjeni zakonski pogoji.

-------------------------------
1 Pretežno se je zahtevek naknadno spremembo nabavljene količine etilnega alkohola nanašal na preteklo obdobje, v manjšem delu pa za naprej.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/3
Zakon o trošarinah - člen 26, 27, 44
Datum zadnje spremembe:
08.04.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM2MTY2