<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS Sklep VIII DoR 292/2019
ECLI:SI:VSRS:2020:VIII.DOR.292.2019

Evidenčna številka:VS00032189
Datum odločbe:25.02.2020
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Sodba in sklep Psp 202/2019
Datum odločbe II.stopnje:17.10.2019
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), Borut Vukovič (poroč.), Samo Puppis
Področje:SOCIALNO ZAVAROVANJE
Institut:predlog za dopustitev revizije - ugoditev predlogu - dopuščena revizija - povrnitev stroškov zdravljenja v tujini

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je bilo pravilno uporabljeno materialno pravo.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je bilo pravilno uporabljeno materialno pravo.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrglo tožbo za odpravo odločb št. 1803-118/2015-DI/6 z dne 1. 12. 2015 in št. 1803-508/2014-LJ/19 z dne 29.7.2015. Odpravilo pa je odločbi št. 10000-18032- 40914/2014/30 z dne 9. 2. 2016 in št. 250000-18032-40914/2014/12 z dne 30. 7. 2015 ter zadevo vrnilo v ponovno upravno odločanje.

2. Sodišče druge stopnje se je strinjalo s pravno presojo prvostopenjskega sodišča, zato je zavrnilo pritožbi tožnika in toženca in potrdilo sodbo in sklep sodišča prve stopnje.

3. Zoper sodbo sodišča druge stopnje je toženec vložil predlog za dopustitev revizije glede pravnih vprašanj:

- ali za nastanek, priznanje ali/in izplačilo dejanskih stroškov zadostuje materialnopravno upravičenje, temelječe na zakonu, ali mora za nastanek, priznanje ali/in izplačilo dejanskih stroškov nastopiti tudi premik premoženja pri upravičencu (prejemniku) do dejanskih stroškov,

- ali se pri nastanku, priznanju in/ali izplačilu dejanskih stroškov glede dolžniško upniškega razmerja v smislu 271. člena Obligacijskega zakonika upošteva zavarovalniški vidik (razmerje med zavodom in zavarovano osebo), ali se upošteva civilnopravni vidik med osebami, ki niso v zavarovalnem razmerju, torej ali se upošteva razmerje med izvajalcem zdravstvenih storitev, ki nastopa v vlogi upnika do zavarovane osebe in med zavarovano osebo kot dolžnikom do izvajalca zdravstvenih storitev,

- ali sta sodišči prve in druge stopnje pravilno uporabili materialno pravo 271. in 274. člena Obligacijskega zakonika, ko sta humanitarno organizacijo šteli kot izpolnitvenega pomočnika tožeče stranke,

- ali je pritožbeno sodišče v smislu ustavne pravice do enakega varstva pravic dolžno v sodbi obrazložiti, zakaj šteje pritožnikove navedbe za nepomembne in nerelevantne, če se pritožbene navedbe nanašajo na izpodbijanje uporabe materialnega prava sodišča prve stopnje, ki je sodbo utemeljilo z razlogi, ki jih pritožnik s pritožbo izpodbija?

4. Predlog je utemeljen.

5. Vrhovno sodišče na podlagi prvega odstavka 367a. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 s spremembami) dopusti revizijo, če je od odločitve vrhovnega sodišča pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prave ali za razvoj prava preko sodne prakse. Vrhovno sodišče dopusti revizijo zlasti v naslednjih primerih: če gre za pravno vprašanje, glede katerega odločitev sodišča druge stopnje odstopa od sodne prakse vrhovnega sodišča; če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodne prakse vrhovnega sodišča ni, še zlasti, če sodna praksa nižjih sodišč ni enotna; ali če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodna praksa vrhovnega sodišča ni enotna.

6. Vrhovno sodišče ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 367a. člena glede vprašanja, ki ki je opredeljeno v izreku tega sklepa, zato je v tem obsegu revizijo dopustilo.

7. Vrhovno sodišče je odločilo v senatu, ki je naveden v uvodu. Odločitev je sprejelo soglasno.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a
Datum zadnje spremembe:
02.04.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM2MTM3