<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep II DoR 678/2019
ECLI:SI:VSRS:2020:II.DOR.678.2019

Evidenčna številka:VS00032039
Datum odločbe:06.02.2020
Opravilna številka II.stopnje:VSL Sodba I Cp 931/2019
Datum odločbe II.stopnje:13.11.2019
Senat:mag. Rudi Štravs (preds.), dr. Ana Božič Penko (poroč.), dr. Mateja Končina Peternel
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO
Institut:dopuščena revizija - zakonita predkupna pravica - ponudba predkupnemu upravičencu - ponudba za sklenitev prodajne pogodbe - nemogoč pogoj - učinek ponudbe - sprejem ponudbe - bistvene sestavine pogodbe - davek na dodano vrednost (DDV)

Jedro

Revizija se dopusti glede pravnih vprašanj:

- ali je določitev plačila DDV bistvena sestavina pogodbe,

- ali je dopustno, da ponudba za prodajo vključuje pogoj zaradi katerega je nemogoče skleniti posel s predkupnim upravičencem,

- ali je ugovarjanje nasprotni ponudbi pravočasno, če je podano po 14 dneh; ali je sprejem ponudbe z navedbo pomislekov veljaven.

Izrek

Revizija se dopusti glede pravnih vprašanj: - ali je določitev plačila DDV bistvena sestavina pogodbe; - ali je dopustno, da ponudba za prodajo vključuje pogoj zaradi katerega je nemogoče skleniti posel s predkupnim upravičencem; - ali je ugovarjanje nasprotni ponudbi pravočasno, če je podano po 14 dneh; ali je sprejem ponudbe z navedbo pomislekov veljaven?

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je v točki I izreka zavrglo tožbo za ugotovitev, da je tožnica od 30. 12. 2016 na podlagi uveljavitve predkupne pravice lastnica nepremičnin s parc. št. k. o. ..., navedenimi v izreku. V točki II izreka je ugodilo tožbenemu zahtevku za izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila, s katerim bi toženka dovolila, da se pri v izreku navedenih nepremičninah v zemljiški knjigi vpiše lastninska pravica v korist tožnice, sicer bi sodba nadomestila zemljiškoknjižno dovolilo. Zaradi delnega umika tožbe je v točki III ustavilo postopek v delu, ki se je nanašal na plačilo zneska 28,852,34 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva vložitve tožbe do plačila. Odločilo je o pravdnih stroških.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbi toženke ugodilo in sodbo sodišča prve stopnje v II. točki izreka spremenilo tako, da je v tem delu tožbeni zahtevek zavrnilo. Odločilo je o pravdnih stroških.

3. Zoper sodbo sodišča druge stopnje je tožnica vložila predlog za dopustitev revizije in predlagala dopustitev revizije glede naslednjih vprašanj: - ali je določitev plačila DDV bistvena sestavina pogodbe; - ali je dopustno, da ponudba za prodajo vključuje pogoj zaradi katerega je nemogoče skleniti posel s predkupnim upravičencem; - ali je ugovarjanje nasprotni ponudbi pravočasno, če je podano po 14 dneh; ali je sprejem ponudbe z navedbo pomislekov veljaven?

4. Predlog je utemeljen.

5. Vrhovno sodišče dopusti revizijo, če je od njegove odločitve mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, pomembnem za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse (prvi odstavek 367.a člena Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP).

6. Vrhovno sodišče zaključuje, da so glede postavljenih vprašanj izpolnjeni pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP, zato je revizijo v skladu z drugim odstavkom 367.a člena ZPP dopustilo. Senat je odločitev sprejel soglasno (sedmi odstavek 324. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/2
Obligacijski zakonik (2001) - OZ - člen 22, 25, 28, 29, 507, 508
Datum zadnje spremembe:
13.03.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM1OTk4