<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS Sklep VIII R 1/2020
ECLI:SI:VSRS:2020:VIII.R.1.2020

Evidenčna številka:VS00031840
Datum odločbe:25.02.2020
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), Marjana Lubinič (poroč.), Samo Puppis
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO
Institut:delegacija pristojnosti - določitev drugega, stvarno pristojnega sodišča - tehtni razlogi za delegacijo - kazenska ovadba zoper sodnika

Jedro

Kazenska ovadba stranke zoper sodnika je lahko razlog za izločitev tega sodnika iz odločanja o zadevi, medtem ko poznanstvo med sodniki istega sodišča oziroma sodnika, zoper katerega je stranka vložila kazensko ovadbo, z drugimi sodniki, ni tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

Izrek

Predlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča se zavrne.

Obrazložitev

1. Tožnik je pri Delovnem sodišču v Mariboru vložil tožbo zaradi plačila odškodnine. Dne 21. 1. 2020 je vložil na Vrhovno sodišče predlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča. V predlogu navaja, da je pred Delovnim sodiščem v Mariboru pod opr. št. Pd 321/2016 tekel postopek, v katerem je kot tožnik nastopil njegov sin A. A., kot toženka pa M., d. o. o.. Postopek je vodil sodnik B.B., zoper katerega sta tožnik in njegov sin vložila kazensko ovadbo, ker ni vložil kazenskih ovadb za uradno pregonljiva kazniva dejanja ponarejanja listin in krivih izpovedi prič v postopku Pd 321/2016. Ne glede na to, da je sodnik B.B. že upokojen, meni, da so podane okoliščine za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča, saj ni dvoma, da je bivši sodnik še v stikih s sodniki Delovnega sodišča v Mariboru. Zaradi tega in pa načina, na katerega razpravljajoča sodnica vodi postopek, tožnik zahteva enakopravno in pravično sojenje pri drugem sodišču.

2. Vrhovno sodišče je vlogo po prejemu odstopilo delovnemu sodišču v nadaljnje poslovanje. Celoten spis je bil s predlogom za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča posredovan nazaj Vrhovnemu sodišču 14. 2. 2020.

3. Predlog ni utemeljen.

4. Na podlagi 67. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS št. 26/99 in naslednji) lahko Vrhovno sodišče na predlog stranke ali pristojnega sodišča določi drugo stvarno pristojno sodišče, da postopa v zadevi, če je očitno, da se bo tako lažje opravil postopek ali če so za to podani tehtni razlogi.

5. Okoliščine, ki jih navaja tožnik v predlogu ne utemeljujejo določitve drugega stvarno pristojnega sodišča. Kazenska ovadba stranke zoper sodnika1 je lahko razlog za izločitev tega sodnika iz odločanja o zadevi, medtem ko poznanstvo med sodniki istega sodišča oziroma sodnika, zoper katerega je stranka vložila kazensko ovadbo, z drugimi sodniki, ni tehten razlog iz 67. člena ZPP.

6. Glede na navedeno je Vrhovno sodišče predlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča zavrnilo.

-------------------------------
1 Prim. sklepa I R 4/2011 z dne 24. 2. 2011 in I R 87/2014 z dne 18. 9. 2014


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 67
Datum zadnje spremembe:
13.03.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM1OTkz