<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS Sklep VIII DoR 313/2019-6
ECLI:SI:VSRS:2020:VIII.DOR.313.2019.6

Evidenčna številka:VS00031859
Datum odločbe:25.02.2020
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Sodba Pdp 557/2019
Datum odločbe II.stopnje:16.10.2019
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), Marjana Lubinič (poroč.), Samo Puppis
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO
Institut:dopuščena revizija - prijava v zavarovanje - obstoj delovnega razmerja - dvojni status

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanj:

- ali je sodišče pravilno uporabilo materialno pravo, ker je tožnici za čas, ko je že bila prijavljena v zavarovanje, priznalo obstoj delovnega razmerja;

- ali je sodišče druge stopnje z odločitvijo o plačilu razlike v plači bistveno kršilo določbe pravdnega postopka.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanj:

- ali je sodišče pravilno uporabilo materialno pravo, ker je tožnici za čas, ko je že bila prijavljena v zavarovanje, priznalo obstoj delovnega razmerja;

- ali je sodišče druge stopnje z odločitvijo o plačilu razlike v plači bistveno kršilo določbe pravdnega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje odločilo, da je bila tožnica pri toženki zaposlena od 15. 9. 2015 dalje za nedoločen čas, da ji 26. 3. 2016 delovno razmerje ni prenehalo in da je trajalo do 26. 5. 2017. Za ta čas je tožnici priznalo tudi vse pravice iz delovnega razmerja. Toženki je nadalje naložilo, da je dolžna tožnico pozvati nazaj na delo.

2. Sodišče druge stopnje je delno spremenilo sodbo sodišča prve stopnje in tožnici priznalo obstoj delovnega razmerja pri toženki tudi po 26. 5. 2017. Sklicujoč na odločbe Vrhovnega sodišča je priznalo tožnici delovno razmerje tudi za čas samozaposlitve in čas odvetništva. Zavrnilo je le del zahtevka za izplačilo polne plače v obdobju, ko je bila tožnica prejemnica nadomestila za primer brezposelnosti.

3. Toženka je v pravočasnem predlogu predlagala dopustitev revizije glede vprašanj:

- ali je sodišče druge stopnje zmotno uporabilo materialno pravo s stališčem, da je za nazaj dopustno odločiti o obstoju delovnega razmerja javnega uslužbenca tudi za čas opravljanja dejavnosti samostojnega podjetnika in za čas, ko ta oseba opravlja odvetniški poklic, in posledično spremeniti zavarovalno podlago?

- ali je sodišče druge stopnje zmotno uporabilo materialno pravo s stališčem, da 80. in 83. člen Zakona o matični evidenci pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1, Ur. l. RS št. 111/2013 in naslednji) omogočata spremembo zavarovalne podlage tudi v primerih, ko ne gre za prostovoljno vključitev v obvezno zavarovanje ali za obvezno zavarovanje osebe, ki je upravičena do nadomestila zaradi začasne nezmožnosti za delo po prenehanju delovnega razmerja v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno zavarovanje;

- ali je sodišče druge stopnje kršilo določbe 8., 14. in 15. točke drugega odstavka Zakona o pravdnem postopku (ZPP) z neobrazloženostjo stališča o prikrajšanju javnega uslužbenca.

4. Vrhovno sodišče po prvem odstavku 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99 in naslednji) dopusti revizijo, če je od odločitve vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava, ali za razvoj prava preko sodne prakse.

5. Vrhovno sodišče ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za dopustitev revizije glede vseh treh vprašanj, ki so zajeta v vprašanjih, oblikovanih v izreku sklepa. Zato jo je v tem obsegu dopustilo.

6. Vrhovno sodišče je v senatu, navedenem v uvodu sklepa, odločitev sprejelo soglasno.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367.a, 367.c
Datum zadnje spremembe:
13.03.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM1OTgy