<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS Sklep VIII DoR 6/2020-7
ECLI:SI:VSRS:2020:VIII.DOR.6.2020.7

Evidenčna številka:VS00031831
Datum odločbe:25.02.2020
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Pdp 386/2019
Datum odločbe II.stopnje:21.11.2019
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), Samo Puppis (poroč.), Borut Vukovič
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - vojska - misija - dodatek k plači

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče druge stopnje pravilno uporabilo materialno pravo, ko je glede na določbe Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami zavrnilo tožbeni zahtevek tožnika za prisojo dodatka za nevarnost na območju delovanja, dodatka za nevarne naloge in dodatka za posebne pogoje bivanja in delovanja.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče druge stopnje pravilno uporabilo materialno pravo, ko je glede na določbe Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami zavrnilo tožbeni zahtevek tožnika za prisojo dodatka za nevarnost na območju delovanja, dodatka za nevarne naloge in dodatka za posebne pogoje bivanja in delovanja?

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je s sklepom zavrglo tožbo v delu tožbenega zahtevka za ugotovitev delne nezakonitosti odločb tožene stranke z dne 18. 4. 2017, 19. 6. 2017, 19. 6. 2017 v zvezi z odločbo 20. 9. 2017 in da se v tem delu spremenijo. Zaradi delnega umika tožbe v zvezi z izplačilom 775,00 EUR dodatkov za julij 2016 je postopek ustavilo (I. in II. točka izreka). S sodbo je tožniku prisodilo vtoževane zneske iz naslova dodatka za nevarnost na območju delovanja, dodatka za nevarne naloge in dodatka za posebne pogoje bivanja in delovanja v času od 17. 6. 2016 do 30. 9. 2017 (III. točka izreka), zavrnilo pa je njegov tožbeni zahtevek za izplačilo premalo izplačanih zneskov nadomestila za prehrano v višini 4.360,07 EUR (IV. točka izreka). Odločilo je še, da je dolžna tožena stranka tožniku povrniti 81 % njegovih stroškov postopka, tožnik pa toženi stranki 19 % njenih stroškov postopka (V. točka izreka).

2. Sodišče druge stopnje je pritožbi tožene stranke ugodilo in ugodilni del sodbe ter odločitev o stroških spremenilo tako, da je zavrnilo tožbeni zahtevek tožnika iz naslova vtoževanih dodatkov in naložilo tožniku, da je dolžan toženi stranki povrniti njene stroške postopka na prvi stopnji ter pritožbene stroške.

3. Zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje je tožnik vložil predlog za dopustitev revizije, v katerem zastavlja sledeča vprašanja:

– ali je materialnopravno pravilno stališče sodišča druge stopnje, da lahko posameznemu pripadniku SV pripadajo dodatki v skladu z Uredbo o plačah in drugih prejemkih pripadnikov SV pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (v nadaljevanju Uredba), le v kolikor tako odloči minister, tudi če minister in Generalštab SV opustita svoje dolžnostno ravnanje in ne podata ocene razmer na posameznem območju delovanja;

– ali je ključno za upravičenost do dodatkov, ki predstavljajo del plače, da so bili dodatki priznani po predvidenih postopkih (po Uredbi), ali pa da delavec delo dejansko opravlja v pogojih, za katere je predvideno izplačilo dodatkov po Uredbi. Ob ugotovitvi dejanskega stanja s strani sodišča, da pripadnik SV v skladu z Uredbo sicer izpolnjuje pogoje za izplačilo dodatkov, ali je pravica do omenjenega dodatka pogojena oziroma vzpostavljena šele z ravnanjem ministra, ki ga predvideva Uredba, ali pa gre pravica do dodatka že na podlagi ugotovitve sodišča, da so sicer izpolnjeni pogoji po Uredbi, ker je delavec dejansko delal v takšnih pogojih, ki predpostavljajo izplačilo dodatka;

– ali lahko opustitev dolžnostnega ravnanja ministra, ki mora opraviti oceno razmer na posameznem območju, odvzame pravico do plačila po dejansko opravljenem delu;

– ali lahko zaradi opustitve dolžnostnega ravnanja ugotavljanja okoliščin (ocena razmer na posameznem območju) s strani ministra, v katerih pripadniku SV pripadajo, pod določenimi pogoji iz Uredbe, dodatki k plači, takšne okoliščine in upravičenost do dodatkov ugotavlja sodišče in delodajalcu naloži izplačilo pripadajočih dodatkov;

– ali dejstvo, da podzakonski akt (Uredba) določa, da mora minister ugotavljati izpolnjevanje kriterijev za izplačilo dodatkov po Uredbi, preprečuje pripadniku SV neposredno zahtevanje plačila po dejansko opravljenem delu pred sodiščem, če kriteriji s strani ministra niso bili ugotavljani;

– ali je za pridobitev pravice do dodatkov na podlagi 8., 9. in 10. člena Uredbe ključno, da je bila ta pravica priznana s strani ministra ali da bi pripadniku SV morala biti priznana, glede na dejanske okoliščine in mu jo lahko prisodi sodišče;

– ali je mogoče delavcu, v konkretnem primeru pripadniku SV, odreči del plače za delo - dodatkov, zaradi opustitve dolžnostnega ravnanja ministra?

4. Predlog je utemeljen.

5. Sodišče na podlagi prvega odstavka 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99 in nadalj.; ZPP) dopusti revizijo, če je od odločitve vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse. Sodišče dopusti revizijo zlasti v primerih: če gre za pravno vprašanje, glede katerega odločitev sodišča druge stopnje odstopa od sodne prakse vrhovnega sodišča, če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodne prakse vrhovnega sodišča ni, še zlasti, če sodna praksa višjih sodišč ni enotna; če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodna praksa vrhovnega sodišča ni enotna.

6. Vrhovno sodišče ugotavlja, da so glede vprašanja, opredeljenega v izreku tega sklepa, izpolnjeni pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP, zato je revizijo v tem obsegu dopustilo (tretji odstavek 367.c člena ZPP).

7. Vrhovno sodišče je odločitev sprejelo soglasno.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367c

Podzakonski akti / Vsi drugi akti
Uredba o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (2008) - člen 8, 9, 10
Datum zadnje spremembe:
13.03.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM1OTY2