<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS Sklep VIII DoR 15/2020-7
ECLI:SI:VSRS:2020:VIII.DOR.15.2020.7

Evidenčna številka:VS00031673
Datum odločbe:10.02.2020
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Sodba Pdp 399/2019
Datum odločbe II.stopnje:21.11.2019
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), Samo Puppis (poroč.), Marjana Lubinič
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - dopuščena revizija - dodatek za izmensko delo

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče druge stopnje pravilno uporabilo materialno pravo pri odločitvi, da se zavrne tožbeni zahtevek tožnika za plačilo dodatka za izmensko delo, opravljeno od 14.00 do 15.00 ure.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče druge stopnje pravilno uporabilo materialno pravo pri odločitvi, da se zavrne tožbeni zahtevek tožnika za plačilo dodatka za izmensko delo, opravljeno od 14.00 do 15.00 ure.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je razveljavilo sklepa tožene stranke z dne 21. 4. 2017 in 21. 6. 2017. Toženi stranki je naložilo, da je dolžna tožniku za čas od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2016 obračunati dodatek za izmensko delo v višini 49,69 EUR bruto in mu izplačati pripadajoči neto znesek, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 6. 1. 2017 do plačila. Naložilo ji je tudi, da tožniku povrne njegove pravdne stroške.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbi tožene stranke ugodilo in izpodbijano sodbo spremenilo tako, da je v celoti zavrnilo tožbeni zahtevek tožnika in mu naložilo, da toženi stranki povrne njene pravdne stroške postopka na prvi stopnji in pritožbene stroške.

3. Zoper odločitev sodišča druge stopnje je tožnik vložil predlog za dopustitev revizije glede pravnih vprašanj:

− ali je sodišče pravilno uporabilo materialno pravo pri presoji oziroma odločitvi, da se zavrne zahtevek za izplačilo dodatka za izmensko delo oziroma delo v popoldanskem času od 14.00 ure naprej, kljub izrecni določbi osmega odstavka 16. člena Kolektivne pogodbe za policiste (KPP), da se za izmeno ne šteje delo, opravljeno med 6.00 in 14.00 uro;

− ali je lahko določba 26. člena Akta tožene stranke materialnopravna podlaga, da se za izmensko delo oziroma delo v popoldanskem času ne šteje čas dela po 14.00 uri, ko je delavec določene izmene pričel z delom ob 7.00 uri in končal ob 15.00 uri, oziroma končal pozneje, pa ni delal 12.00 ur, kljub izrecni določbi osmega odstavka 16. člena KPP: „Za izmeno se ne šteje delo, opravljeno med 6.00 in 14.00 uro“;

− ali je 16. člen KPP podlaga za izplačilo dodatka za izmensko delo oziroma delo v popoldanskem času od 14.00 ure naprej, ko delavec prične z delom ob 7.00 uri;

− ali se z materialnopravnim stališčem sodišča druge stopnje glede vsebine določbe 26. člena navedenega Akta tožene stranke, oži izpogajana pravica, kaj je šteti za izmensko delo oziroma delo v popoldanskem času, kot je določeno v osmem odstavku 16. člena KPP in s tem pravica do dodatka za izmensko delo oziroma za delo v popoldanskem času, ki je po višini določen v KPJS;

− ali obstoji kolizija med 26. členom Akta tožene stranke in 16. členom KPP?

4. Predlog je utemeljen.

5. Sodišče po prvem odstavku 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99 in nadalj.; v nadaljevanju ZPP) dopusti revizijo, če je od odločitve vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse. Sodišče dopusti revizijo zlasti v naslednjih primerih: če gre za pravno vprašanje, glede katerega odločitev sodišča druge stopnje odstopa od sodne prakse vrhovnega sodišča; če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodne prakse vrhovnega sodišča ni, še zlasti, če je praksa višjih sodišč neenotna; če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodna praksa vrhovnega sodišča ni enotna.

6. Revizijsko sodišče ugotavlja, da so glede vprašanja, opredeljenega v izreku tega sklepa, izpolnjeni pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP, zato je revizijo v tem obsegu dopustilo (tretji odstavek 367.c člena ZPP).

7. Vrhovno sodišče je odločitev sprejelo soglasno.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367c
Kolektivna pogodba za policiste (2012) - člen 16, 16/8
Datum zadnje spremembe:
12.03.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM1ODE2