<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS Sklep VIII DoR 240/2018-6
ECLI:SI:VSRS:2019:VIII.DOR.240.2018.6

Evidenčna številka:VS00020477
Datum odločbe:22.01.2019
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Sodba in sklep Pdp 488/2018
Datum odločbe II.stopnje:10.10.2018
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), Samo Puppis (poroč.), Borut Vukovič
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - ugoditev predlogu - dopuščena revizija - bruto ali neto znesek - tedenski počitek

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je bilo pravilno uporabljeno materialno pravo glede odločitve, da je vtoževani znesek neto znesek.

Izrek

I. V zadevi VIII DoR 250/2018 se predlog zavrže.

II. V zadevi VIII DoR 240/2018 se revizija dopusti glede vprašanja, ali je bilo pravilno uporabljeno materialno pravo glede odločitve, da je vtoževani znesek neto znesek.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je s sodbo tožniku za 26 dni neizkoriščenega tedenskega počitka na mirovni operaciji ISAF prisodilo odškodnino v višini 1.200,53 EUR neto z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 2. 8. 2013 do plačila ter zakonske zamudne obresti od zneska 3.104,81 EUR za čas od 2. 8. 2013 do 2. 8. 2016, zahtevek za plačilo zneska 331,18 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 2. 8. 2013 do plačila pa je zavrnilo. S sklepom je del tožbe v zvezi s tožbenim zahtevkom za obračun bruto zneska od vtoževanega neto zneska odškodnine ter odvodom predpisanih davkov in prispevkov od njega zavrglo zaradi sodne nepristojnosti, toženi stranki pa naložilo, da tožniku povrne njegove pravdne stroške.

2. Sodišče druge stopnje je s sodbo in sklepom pritožbi tožene stranke delno ugodilo in znižalo znesek pravdnih stroškov, ki jih mora tožena stranka povrniti tožniku, v preostalem pa njeno pritožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijani del sodbe in nespremenjeni izpodbijani del sklepa sodišča prve stopnje. S sklepom o popravi je popravilo očitno pomoto v izreku in obrazložitvi svoje odločbe, ki se je nanašala le na višino prisojenih pravdnih stroškov.

3. Tožena stranka v pravočasnem predlogu za dopustitev revizije (zadeva VIII DoR 240/2018) izpostavlja vrsto vprašanj, in sicer v zvezi s tem ali je bilo pravilno uporabljeno materialno pravo glede odločitve, da je vtoževani znesek neto znesek, ali povišana pripravljenost po 9. točki tretjega člena ZSSloV pomeni opravljanje dela za delodajalca, glede uporabe Direktive 2003/88/ES, glede pomena misijskega dopusta in posebne odsotnosti v trajanju 96 neprekinjenih ur v razmerju do zagotavljanja tedenskega počitka in ali gre za enakovredna pojma, ali je bilo materialno pravo pravilno uporabljeno glede opredelitve pojma teden, glede osnove za izračun vrednosti dneva tedenskega počitka, glede vprašanja zamude tožene stranke in glede pravilnosti odmere pravdnih stroškov.

4. Tožena stranka je vložila pravočasen predlog za dopustitev revizije (zadeva VIII DoR 250/2018) tudi v zvezi s popravljeno sodbo in sklepom sodišča druge stopnje, v katerem se sklicuje na enake razloge, kot v predlogu za dopustitev revizije zoper sodbo in sklep sodišča druge stopnje.

5. Predlog v zvezi s popravljeno sodbo in sklepom sodišča druge stopnje (v zadevi VIII DoR 250/2018) ni dovoljen.

6. Drugi odstavek 367. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99 in nadalj.; ZPP) določa, da sodišče revizije ne more dopustiti, če zakon določa, da revizije ni.

7. S popravljeno sodbo in sklepom sodišča druge stopnje je bil popravljen le sklep o stroških postopka. Sklep o stroških postopka ni sklep, s katerim se postopek konča (prvi odstavek 384. člena ZPP v povezavi s tretjim odstavkom 328. člena ZPP), zato zoper njega revizija ni dovoljena. Iz tega razloga je Vrhovno sodišče ob smiselni uporabi 377. in 374. člena ZPP ta predlog za dopustitev revizije zavrglo.

8. Drugi predlog (v zadevi VIII DoR 240/2018) je delno utemeljen.

9. Sodišče po prvem odstavku 367.a člena ZPP dopusti revizijo, če je od odločitve vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse. Sodišče dopusti revizijo zlasti v primerih, če gre za pravno vprašanje, glede katerega odločitev sodišča druge stopnje odstopa od sodne prakse vrhovnega sodišča, ali če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodne prakse vrhovnega sodišča ni, še zlasti, če sodna praksa višjih sodišč ni enotna, ali če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodna praksa vrhovnega sodišča ni enotna.

10. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da so glede vprašanja, opredeljenega v izreku tega sklepa, podani pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP, zato je revizijo v tem obsegu dopustilo (drugi odstavek 367.a člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a
Datum zadnje spremembe:
27.03.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI3MDMw