<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS Sklep VIII DoR 98/2017-6
ECLI:SI:VSRS:2017:VIII.DOR.98.2017.6

Evidenčna številka:VS00006814
Datum odločbe:22.11.2017
Opravilna številka II.stopnje:Sodba VDSS Pdp 591/2017
Datum odločbe II.stopnje:20.07.2017
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), mag. Irena Žagar (poroč.), Marjana Lubinič
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - ugoditev predlogu - dopuščena revizija - vojak - davki in prispevki - tedenski počitek

Jedro

Revizija se dopusti glede naslednjih vprašanj:

- ali gre pri dosojenih zneskih za odškodnino, za nadomestilo ali za drug prejemek iz delovnega razmerja,

- ali in na kateri podlagi se od prejemka zaradi nezagotovljenega tedenskega počitka plačajo dohodnina in prispevki.

Izrek

Revizija se dopusti glede naslednjih vprašanj:

- ali gre pri dosojenih zneskih za odškodnino, za nadomestilo ali za drug prejemek iz delovnega razmerja,

- ali in na kateri podlagi se od prejemka zaradi nezagotovljenega tedenskega počitka plačajo dohodnina in prispevki.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je toženi stranki naložilo, da tožeči stranki obračuna bruto znesek odškodnine za neizkoriščene dni tedenskega počitka za čas od 30. 9. 2012 do 22. 3. 2013 na neto osnovo 3.270,96 EUR ter od bruto zneska odškodnine odvede pripadajoče davke in prispevke. Odločilo je še, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki plačati znesek 3.270,96 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 14. 12. 2013 do plačila. Tožbenemu zahtevku je ugodilo, ker je ugotovilo, da je tožeča stranka sodelovala na misiji KFOR Kosovo. V tem času ji ni bil zagotovljen tedenski počitek, zato je za vsak dan neizkoriščenega tedenskega počitka upravičena do nadomestila.

2. Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo tožene stranke in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Strinjalo se je z dejanskimi ugotovitvami in pravnimi stališči sodišča prve stopnje.

3. Tožena stranka je zoper pravnomočno sodbo vložila predlog za dopustitev revizije glede naslednjih pravnih vprašanj:

- Ali gre pri dosojenih zneskih za odškodnino, za nadomestilo ali za drug prejemek iz delovnega razmerja?

- Ali se od odškodnine oziroma dosojenega zneska za neizrabljeno pravico iz delovnega razmerja (tedenski počitek) plačajo davki in prispevki po enakih pravilih, kot to velja (razen v izjemnih primerih - Zakon o dohodnini, v nadaljevanju ZDoh-2, Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami) za klasično odškodnino, za premoženjsko oziroma nepremoženjsko škodo (za katero so izkazani elementi odškodninske odgovornosti), navkljub temu, da ne gre za klasično odškodnino? Ali se od opisane odškodnine sploh lahko plačujejo davki in prispevki, glede na to, da ne predstavlja niti klasične odškodnine niti (drugega) dohodka iz delovnega razmerja?

- Ali predstavlja dosojeni znesek odškodnine v konkretnem primeru (katere izračun in višina je oprta na plačo tožeče stranke v spornem obdobju, za katero so bili že plačani davki in prispevki kot dohodek iz delovnega razmerja) davčno osnovo (torej bruto znesek) in se prispevki in davki odvajajo od njega, ali pa predstavlja zgolj neto znesek in se mora znesku prišteti še pripadajoče davke in prispevke?

- Ali se od odškodnine za ne zagotovljen tedenski počitek plača dohodnina po prvem odstavku 42. člena ZDoh-2 (od slovenske plače) ali kot pri dohodku iz delovnega razmerja?

- Ali se od dosojene odškodnine plačajo prispevki?

4. Vrhovno sodišče po prvem odstavku 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99) dopusti revizijo, če je od odločitve Vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava, ali za razvoj prava preko sodne prakse.

5. Vrhovno sodišče ugotavlja, da so podani razlogi za dopustitev revizije glede vprašanj, navedenih v izreku sklepa.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a.
Datum zadnje spremembe:
12.07.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE1NjM4