<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS Sklep VIII DoR 39/2017-6
ECLI:SI:VSRS:2017:VIII.DOR.39.2017.6

Evidenčna številka:VS00000394
Datum odločbe:23.05.2017
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Pdp 680/2016
Datum odločbe II.stopnje:23.03.2017
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), mag. Irena Žagar (poroč.), Marjana Lubinič
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - ugoditev predlogu - dopuščena revizija - denarna odškodnina

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali se zavarovalnina, ki je bila tožeči stranki izplačana na podlagi kolektivnega nezgodnega zavarovanja, všteva v prisojeno odškodnino, če je zavarovalno premijo plačal delodajalec.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali se zavarovalnina, ki je bila tožeči stranki izplačana na podlagi kolektivnega nezgodnega zavarovanja, všteva v prisojeno odškodnino, če je zavarovalno premijo plačal delodajalec.

Obrazložitev

1. Tožnik je od toženca zahteval priznanje pravic iz naslova prenehanja delovnega razmerja, ker toženec z njim ni podaljšal pogodbe o zaposlitvi iz zdravstvenih razlogov. Ugotovljeno je bilo, da ti niso posledica krivdnega ali drugega neustreznega ravnanja tožeče stranke. Zato je sodišče prve stopnje odločilo, da mora toženec plačati tožniku odpravnino v višini 9.279,30 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 7. 4. 2012 do plačila. Tožnik se je pri delu poškodoval, na tej podlagi mu je bila prisojena odškodnina v višini 800,00 EUR. Ker je šlo za nezgodno zavarovanje, ki je osebno zavarovanje, sodišče izplačanega zneska zavarovalnine v višini 600,00 EUR, ki je bil tožniku iz tega razloga že izplačan, ni vštelo v prisojeno odškodnino v višini 800,00 EUR. Sprejelo je stališče, da je šlo za nezgodno zavarovanje in ne za zavarovanje odgovornosti in da je v takem primeru nebistveno, če plačuje zneske premij delodajalec. Iz zavarovalne police izhaja, da gre za nezgodno zavarovanje in ne za zavarovanje odgovornosti, zato je dopuščena kumulacija odškodnine v skladu z 972. členom Obligacijskega zakona (v nadaljevanju OZ)1 .

2. Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo toženca in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Strinjalo se je z dejanskimi ugotovitvami in pravnim stališčem sodišča prve stopnje.

3. Toženec je zoper pravnomočno sodbo vložil predlog za dopustitev revizije glede vprašanja, ali se zavarovalnina, ki je bila tožniku izplačana na podlagi kolektivnega nezgodnega zavarovanja, všteva v prisojeno odškodnino, če je zavarovalno premijo plačal delodajalec. Predlog je utemeljil z neenotno sodno prakso.

4. Vrhovno sodišče po prvem odstavku 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP)2 dopusti revizijo, če je od odločitve Vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse. Revizijo dopusti zlasti v primerih, če gre za pravno vprašanje, glede katerega odločitev sodišča druge stopnje odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča ali če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodne prakse Vrhovnega sodišča ni, še zlasti, če sodna praksa višjih sodišč ni enotna, ali če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodna praksa Vrhovnega sodišča ni enotna.

5. Vrhovno sodišče ugotavlja, da so podani razlogi za dopustitev revizije glede vprašanja, navedenega v izreku sklepa.

-------------------------------
1 Uradni list RS, št. 83/01 s spremembami.
2 Uradni list RS, št. 26/99 s spremembami.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 167a
Datum zadnje spremembe:
12.07.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDA5MzMw