<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

VSRS sklep Cpg 6/2015
ECLI:SI:VSRS:2015:CPG.6.2015

Evidenčna številka:VS4002744
Datum odločbe:29.09.2015
Senat:dr. Mile Dolenc (preds.), Vladimir Balažic (poroč.), dr. Miodrag Đorđević
Področje:MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO
Institut:priznanje in izvršitev tuje sodne odločbe - odločba italijanskega sodišča - vsebina tuje sodne odločbe - javni red - razlogi za zavrnitev priznanja

Jedro

Nasprotna udeleženka v pritožbi navaja, da je bila žrtev prevare s strani predlagateljice in njegovih posrednikov. Ker tuje sodne odločbe pod nobenimi pogoji ni dovoljeno preverjati glede vsebine, ta pritožbeni razlog ne more biti upošteven.

Izrek

Pritožba se zavrne.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je ugodilo zahtevi za priznanje in razglasitev izvršljivosti tuje sodne odločbe ter v Republiki Sloveniji priznalo in razglasilo za izvršljivo sodbo Sodišča v Raveni 1183/2011 z dne 23. 7. 2011 v zvezi s sodno odločbo Sodišča v Raveni 1134/2006 z dne 18. 11. 2006.

2. Nasprotna udeleženka je zoper sklep vložila ugovor, ki ga je prvostopenjsko sodišče zavrnilo.

3. Proti sklepu o zavrnitvi ugovora vlaga nasprotna udeleženka pritožbo.

4. Pritožba je bila vročena predlagateljici, ki nanjo ni odgovorila.

5. Pritožba ni utemeljena.

6. Nasprotna udeleženka v pritožbi navaja, da je bila žrtev prevare s strani predlagateljice in njegovih posrednikov. Ker tuje sodne odločbe pod nobenimi pogoji ni dovoljeno preverjati glede vsebine (36. člen Uredbe SVETA (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, v nadaljevanju Uredba 44/2001), ta pritožbeni razlog ne more biti upošteven.

7. V postopku priznanja in razglasitve izvršljivosti po Uredbi 44/2001 je priznanje mogoče zavrniti le iz omejenih razlogov, določenih v njenem 34. členu. Ti razlogi so: 1.) nasprotovanje tuje sodne odločbe javnemu redu v državi članici, v kateri se priznanje zahteva, 2.) če tožencu, ki se ni spustil v postopek, ni bilo vročeno pisanje o začetku postopka ali enakovredno pisanje pravočasno in na tak način, da bi lahko pripravil obrambo, razen če toženec ni začel postopka za izpodbijanje sodne odločbe, čeprav je imel to možnost, 3.) nezdružljivost sodne odločbe, katere priznanje se zahteva, s sodno odločbo, izdano v sporu med istima strankama v državi članici, v kateri se zahteva priznanje, in 4.) nezdružljivost sodne odločbe, katere priznanje se zahteva, s sodno odločbo, izdano v drugi državi članici ali tretji državi glede istega zahtevka med istima strankama, pod pogojem, da predhodna sodna odločba izpolnjuje pogoje za priznanje v državi članici, v kateri se zahteva priznanje.

8. Nadaljnji razlog za zavrnitev priznanje tuje sodne odločbe je neupoštevanje določb o pristojnosti (35. člen Uredbe 44/2001).

9. Kot je obrazložilo že prvostopenjsko sodišče, je Sodišče v Raveni zavrnilo ugovor nasprotne udeleženke, da je pooblastilo, ki ga je predložila predlagateljica, nično (zaradi nečitljivosti podpisa), ter njen ugovor o obstoju nasprotnih terjatev ali prekomernih terjatev, ki so bile obračunane za prevoz blaga po kompenzaciji. Iz izreka sporne sodne odločbe in njene argumentacije ne izhaja, da bi ta nasprotovala javnemu redu Republike Slovenije.

10. Nasprotna udeleženka tudi ne trdi, da bi bilo v istem sporu med strankama že odločeno, zato ni podan nobeden izmed razlogov za zavrnitev priznanja sporne odločbe.

11. Ker razlogi, zaradi katerih je bila pritožba vložena, niso podani, in prav tako niso podani razlogi, na katere mora sodišče paziti po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP), je sodišče pritožbo na podlagi 353. člena ZPP kot neutemeljeno zavrnilo.


Zveza:

Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah člen 34, 35, 36.
Datum zadnje spremembe:
14.01.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzg5NDM2