<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

sodba II U 386/2012
ECLI:SI:UPRS:2013:II.U.386.2012

Evidenčna številka:UM0011585
Datum odločbe:05.06.2013
Senat, sodnik posameznik:Sonja Kočevar (preds.), Petra Stanonik Bošnjak (poroč.), Violeta Tručl
Področje:UPRAVNI POSTOPEK - GRADBENIŠTVO
Institut:upravni postopek - pritožba v upravnem postopku - prepozna pritožba - zavrženje pritožbe

Jedro

Rok za pritožbo zoper sklep z dne 21. 12. 2012 je potekel 11. 1. 2012. Upravni organ prve stopnje je prejel pritožbo tožeče stranke dne 2. 2. 2012, zato jo je pravilno zavrgel kot prepozno.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom je upravni organ prve stopnje kot prepozno zavrgel pritožbo tožeče stranke z dne 2. 2. 2012 zoper sklep istega organa št. 06114-598/2011/5 z dne 21. 13. 2011 zaradi posega v vodotok brez ustreznega vodnega soglasja. Iz obrazložitve sklepa izhaja, da je bila pritožba dovoljena in jo je vložila upravičena oseba, ter da je bila odločba z dne 21. 12. 2011 tožniku poslana z osebnim vročanjem in mu je bila vročena dne 27. 12. 2012. Naslednjega dne je začel teči 15- dnevni pritožbeni rok, ki je potekel 11. 1. 2012, to je po izteku predpisanega roka za vložitev pritožbe, zato je upravni organ prve stopnje v skladu z 240. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) pritožbo kot prepozno zavrgel.

Drugostopenjski organ je z odločbo št. 0618-184/2012-2 z dne 14. 8. 2012 pritožbo zoper izpodbijano odločbo zavrnil.

Tožeča stranka v laični tožbi in njenih dopolnitvah toženi stranki pojasnjuje, da je upravno takso v znesku 16,81 EUR plačal na pošti 2. 2. 2012, vendar pa je prišlo do napake v poštnem pošiljanju, zato je moral naslednji dan 3. 2. 2012 plačati še eno takso v znesku 16,81 EUR, zato tudi pritožba ni prišla pravočasno. Toženi stranki očita, da ga hoče spoditi iz kraja, kjer živi. Republiški inšpektor zahteva odvoz gradbenega odpadnega materiala na deponijo in vrnitev v prejšnje stanje na sporni parceli, zato bo tožnik po njegovih navajanjih prisiljen ostati brez ceste. Tožnik nadalje navaja, da je upokojenec in ima majhno pokojnino in ne vidi, na kakšen način bo dobil svojo pravico po zakonu za priključek na cesto. Sprašuje se, zakaj mu Agencija za okolje in prostor ne izda dovoljenja. Očita nesposobnost funkcionarjev na občini Maribor. Pove, da denarja za odvoz kamna in zemlje, ki jo je nasipal, nima.

Tožba ni utemeljena.

Predmet presoje v tej zadevi je tožba tožeče stranke zoper sklep upravnega organa prve stopnje z dne 9. 2. 2012 št. 06114-598/2011, s katerim je bila zavržena pritožba tožeče stranke zoper sklep istega organa z dne 21. 12. 2011.

Iz upravnega spisa nedvoumno izhaja, da je bila odločba z 21. 12. 2011, ki je bila tožeči stranki poslana z osebnim vročanjem, vročena 27. 12. 2012 in da je bil na njej pravni pouk, da mora v roku 15 dni vložiti pritožbo zoper ta sklep. Tožniku je rok potekel 11. 1. 2012, svojo pritožbo pa je vložil 2. 2. 2012. V skladu z 235. členom ZUP se pritožba vloži v roku 15 dni od vročitve sklepa. Pritožba je v skladu s prvim odstavkom 68. člena ZUP vložena pravočasno, če jo pristojni organ prejme, preden izteče rok. Če je vloga poslana po elektronski pošti, se šteje za pravočasno, če jo je pred iztekom roka prejel informacijski sistem za sprejem vlog, vročanje in obveščanje. V kolikor se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto (člen 68/2 ZUP). Rok za pritožbo zoper sklep z dne 21. 12. 2012 je potekel 11. 1. 2012. Upravni organ prve stopnje je prejel pritožbo tožeče stranke dne 2. 2. 2012, zato jo je pravilno zavrgel kot prepozno.

Tožnik v svoji pritožbi oziroma tožbi navaja dejstva, ki niso v zvezi z izpodbijano odločbo, prav tako pa ne pojasni, zakaj je rok za vložitev pritožbe zamudil. Navaja vsebinske razloge, ki so uperjeni zoper inšpekcijsko odločbo z dne 21. 12. 2011, zato v tem postopku niso pravno relevantni.

Glede na navedeno je sodišče tožbo kot neutemeljeno zavrnilo na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) potem, ko je ugotovilo, da je bil postopek pred izdajo izpodbijanega sklepa pravilen ter da je izpodbijani sklep pravilen in na zakonu utemeljen.


Zveza:

ZUP člen 68.
Datum zadnje spremembe:
17.03.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDYzMTgw