Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v CeljuVišje delovno in socialno sodišče
Upravno sodišče 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Javne financeKazenski oddelek
Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeOddelek za prekrške
Oddelek za socialne sporeUpravni oddelek
Varstvo ustavnih pravic 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 23cT0mYWR2YW5jZVNlcmNoPTEmZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZGF0YWJhc2UlNUJWRFNTJTVEPVZEU1MmZGF0YWJhc2UlNUJVUFJTJTVEPVVQUlMmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9JnRyaWJfdGl0bGUlNUJWcmhvdm5vJTIwc29kaSVDNSVBMSVDNCU4RGUlNUQ9JTIyVnJob3ZubyUyMHNvZGklQzUlQTElQzQlOERlJTIyJnRyaWJfdGl0bGUlNUJWaSVDNSVBMWplJTIwc29kaSVDNSVBMSVDNCU4RGUlMjB2JTIwTWFyaWJvcnUlNUQ9JTIyVmklQzUlQTFqZSUyMHNvZGklQzUlQTElQzQlOERlJTIwdiUyME1hcmlib3J1JTIyJnRyaWJfdGl0bGUlNUJWaSVDNSVBMWplJTIwc29kaSVDNSVBMSVDNCU4RGUlMjB2JTIwTGp1YmxqYW5pJTVEPSUyMlZpJUM1JUExamUlMjBzb2RpJUM1JUExJUM0JThEZSUyMHYlMjBManVibGphbmklMjImdHJpYl90aXRsZSU1QlZpJUM1JUExamUlMjBzb2RpJUM1JUExJUM0JThEZSUyMHYlMjBLb3BydSU1RD0lMjJWaSVDNSVBMWplJTIwc29kaSVDNSVBMSVDNCU4RGUlMjB2JTIwS29wcnUlMjImdHJpYl90aXRsZSU1QlZpJUM1JUExamUlMjBzb2RpJUM1JUExJUM0JThEZSUyMHYlMjBDZWxqdSU1RD0lMjJWaSVDNSVBMWplJTIwc29kaSVDNSVBMSVDNCU4RGUlMjB2JTIwQ2VsanUlMjImdHJpYl90aXRsZSU1QlZpJUM1JUExamUlMjBkZWxvdm5vJTIwaW4lMjBzb2NpYWxubyUyMHNvZGklQzUlQTElQzQlOERlJTVEPSUyMlZpJUM1JUExamUlMjBkZWxvdm5vJTIwaW4lMjBzb2NpYWxubyUyMHNvZGklQzUlQTElQzQlOERlJTIyJnRyaWJfdGl0bGUlNUJVcHJhdm5vJTIwc29kaSVDNSVBMSVDNCU4RGUlNUQ9JTIyVXByYXZubyUyMHNvZGklQzUlQTElQzQlOERlJTIyJmRlcF90aXRsZSU1QkNpdmlsbmklMjBvZGRlbGVrJTVEPSUyMkNpdmlsbmklMjBvZGRlbGVrJTIyJmRlcF90aXRsZSU1Qkdvc3BvZGFyc2tpJTIwb2RkZWxlayU1RD0lMjJHb3Nwb2RhcnNraSUyMG9kZGVsZWslMjImZGVwX3RpdGxlJTVCSmF2bmUlMjBmaW5hbmNlJTVEPSUyMkphdm5lJTIwZmluYW5jZSUyMiZkZXBfdGl0bGUlNUJPZGRlbGVrJTIwemElMjBpbmRpdmlkdWFsbmUlMjBpbiUyMGtvbGVrdGl2bmUlMjBkZWxvdm5lJTIwc3BvcmUlNUQ9JTIyT2RkZWxlayUyMHphJTIwaW5kaXZpZHVhbG5lJTIwaW4lMjBrb2xla3Rpdm5lJTIwZGVsb3ZuZSUyMHNwb3JlJTIyJm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9JTIyQ0FSSU5FJTIyJmluc3RpdHV0ZXM9JTIyY2FyaW5za2ElMjBkZWtsYXJhY2lqYSUyMiUyMCZjb3JlX3RleHQ9JmRlY2lzaW9uPSZkZXNjcmlwdGlvbj0mY29ubmVjdGlvbjI9JnB1YmxpY2F0aW9uPSZfc3VibWl0Mj1pJUM1JUExJUM0JThEaSZyb3dzUGVyUGFnZT0yMCZvcmRlcj1kYXRlJmRpcmVjdGlvbj1kZXNj
Poizvedba: podrocje:("carine") IN institut:("carinska deklaracija") IN (oddelek:"Civilni oddelek" ALI oddelek:"Gospodarski oddelek" ALI oddelek:"Javne finance" ALI oddelek:"Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore") IN (sodisce:"Vrhovno sodišče" ALI sodisce:"Višje sodišče v Mariboru" ALI sodisce:"Višje sodišče v Ljubljani" ALI sodisce:"Višje sodišče v Kopru" ALI sodisce:"Višje sodišče v Celju" ALI sodisce:"Višje delovno in socialno sodišče" ALI sodisce:"Upravno sodišče")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
UPRS sodba III U 279/2015Upravno sodiščeJavne finance12.07.2016carina - carinska deklaracija - razveljavitev carinske deklaracije - pogoji za razveljavitev - sprostitev blaga v prost prometDoločbo prve točke 66. člena CZ je treba razlagati tako, da je razveljavitev carinskih deklaracij dopustna pred odobritvijo prepustitve, saj za primere, ko je do odobritve prepustitve blaga že prišlo, druga točka 66. člena CZ določa, da je razveljavitev deklaracij dopustna zgolj v primerih, določenih skladno s postopkom odbora. Ker je torej v obravnavanem primeru bila na podlagi deklaracij odobrena prepustitev blaga in je bilo to tudi izneseno iz proste cone, to pomeni, da je pri odločanju o zahtevi tožeče stranke treba izhajati iz 1. točke 251. člena UICZ.
UPRS sodba III U 104/2015Upravno sodiščeJavne finance27.11.2015carina - carinska deklaracija - sprememba podatkov v carinski deklaraciji - prepustitev blaga - ponovni pregled izvoznih deklaracij blaga - uskladitev podatkov v deklaraciji - poprava šifre za carinski postopek - skrajšani ugotovitveni postopekPrvostopenjski organ je preuranjeno sklepal, da iz razlogov, ker blaga ni več možno pregledati, ni moč nesporno ugotoviti, kateri so dejansko pravilni podatki o predmetnem blagu. V kolikor je organ ocenil, da za trditve tožeče stranke, da gre za vračilo iz začasnega uvoza, ne zadostujejo predložena dokazila, je skladno z drugim odstavkom 78. člena CZ možno preverjanje izvesti tako pri deklarantu samem kot tudi pri vseh osebah, ki so s poslovnega vidika neposredno ali posredno udeležene v navedenih operacijah in vseh drugih osebah, ki iz poslovnih razlogov razpolagajo s temi dokumenti in podatki. Čeprav tretji odstavek 41. člena Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti določa, da se na zahtevo deklaranta odločbo izda v skrajšanem ugotovitvenem postopku na predpisanem obrazcu, pa prvi odstavek 144. člena ZUP organa ne zavezuje, da bi moral v določenih zadevah v vsakem primeru odločati po skrajšanem ugotovitvenem postopku in tudi iz drugega odstavka 78....
UPRS sodba I U 1791/2014Upravno sodiščeJavne finance03.02.2015naknadni obračun dajatev – doplačilo DDV – sprostitev blaga v prost promet – carinska deklaracija – netočni podatki v carinski deklaracijiV obravnavani zadevi je carinski organ opravil naknadno preverjanje točnosti navedb v carinskih deklaracijah na podlagi prvega odstavka 78. členu CZS. Pri naknadnem preverjanju carinske deklaracije se preverja resničnost navedb v carinski deklaraciji. Pri tem je carinski organ ugotovil, da ima tožnik v poslovnih knjigah evidentirane druge račune z drugimi vrednostmi za dobave dobavitelja, kot jih je predložil in deklariral carinskemu organu. Dobavitelj je tožniku izdal drug račun, ki ga je evidentiral v svojih poslovnih knjigah in tudi plačal. Tako so bili za isto dobavo izdani različni računi.
UPRS sodba I U 1356/2014Upravno sodiščeJavne finance21.10.2014obračun uvoznih dajatev – carinska deklaracija – uvozne dajatve – upravičenost naknadne odmere DDV – oprostitev plačila DDVGlede upravičenosti naknadne odmere DDV v predmetni zadevi, tožnik za blago, ki je predmet obravnavanih carinskih deklaracij, ni verodostojno izkazal izpolnjevanja pogojev za oprostitev DDV kot uvozne dajatve. Iz določb 46. člena ZDDV-1 izhaja, da so plačila DDV oproščene dobave blaga v drugo državo članico, če so izpolnjeni določeni pogoji, ki omogočajo izvajanje ustreznega nadzora. Ker velja načelo obdavčitve po namembnem kraju, mora deklarant verodostojno izkazati, da je bilo blago res dobavljeno subjektu v drugi državni članici.
UPRS sodba I U 1990/2013Upravno sodiščeJavne finance08.07.2014obračun uvoznih dajatev - nezakonita odstranitev blaga izpod carinskega nadzora - carinska deklaracija - obveznost plačila carinskega dolgaCarinski dolg je nastal z nezakonito odstranitvijo blaga izpod carinskega nadzora. Nepredložitev blaga namembnemu carinskemu uradu pomeni tudi po stališču sodišča nezakonito odstranitev izpod carinskega nadzora, kot to določa prvi odstavek 865. člena Izvedbene uredbe. Na podlagi te določbe za odstranitev blaga izpod carinskega nadzora v skladu s prvim odstavkom 203. člena CZS se šteje vložitev carinske deklaracije za to blago ali vsako drugo dejanje z enakimi pravnimi učinki, pa tudi predložitev dokumenta v potrditev pristojnim organom, če imajo ta ravnanja za posledico, da se blagu napačno prizna carinski status skupnostnega blaga.
UPRS sodba I U 1497/2013Upravno sodiščeJavne finance10.06.2014carinska deklaracija – sprostitev blaga v prost promet – metoda transakcijske vrednosti – s strani tuje administracije pridobljeni podatki – prevozni stroški – tobak za žvečenjeV konkretnem primeru je sporna carinska vrednost, ki jo je določil carinski organ. Kadar carinski organ pri preverjanju carinske deklaracije ugotovi večje nepravilnosti, postopa v skladu z določbami zakona, ki ureja davčni postopek o nadzoru in kontroli carinskih uradov. Na podlagi člena 181a Izvedbene uredbe carinskim organom ni treba določati carinske vrednosti uvoznega blaga na osnovi metode transakcijske vrednosti, če v skladu s postopkom iz drugega odstavka člena 181a CZS niso prepričani, na podlagi upravičenega dvoma, da prijavljena vrednost predstavlja celoten znesek, plačan ali ki se plača, kakor je navedeno v členu 29 CZS. Kadar so carinski organi v dvomih, lahko zaprosijo za dodatne informacije v skladu s četrtim odstavkom 178. člena Izvedbene uredbe.
sodba I U 1877/2012Upravno sodiščeJavne finance19.12.2013carina – carinska deklaracija – predložitev pooblastila – instrument zavarovanjaV predmetni zadevi je med strankama sporno, ali je carinski organ pravilno ravnal, ko je od tožnika naknadno zahteval predložitev pooblastila. V skladu z četrtim odstavkom 5. člena CZS mora zastopnik izjaviti, da nastopa v imenu zastopane osebe in pojasniti ali gre za neposredno ali posredno zastopanje ter mora biti pooblaščen, da nastopa kot zastopnik. Oseba, ki ne izjavi, da nastopa v tujem imenu ali za tuj račun, ali ki izjavi, da nastopa v tujem imenu in za tuj račun pa ni pooblaščena, se šteje, da nastopa v svojem imenu in za svoj račun. Tožnik je bil preko sistema obveščanja tudi obveščen, da mora urediti ustrezen instrument zavarovanja, vendar tega ni storil. Ker tožnik za predmetne keramične ploščice iz Ljudske republike Kitajske kljub pozivu carinskega organa ni predložil ustreznega instrumenta zavarovanja za zavarovanje morebitnega carinskega dolga, predmetno blago formalno ni bilo prepuščeno v prost promet, saj pogoji za vnos blaga niso bili izpolnjeni.
sodba I U 1419/2012Upravno sodiščeJavne finance02.07.2013naknadna izdaja potrdila o poreklu blaga – potrdilo o gibanju blaga EUR.1 – carinska deklaracija – izjava o preferencialnem porekluIzjava dobavitelja ni ustrezna, saj ni izdelana v skladu s 3. členom Uredbe 1207/2001 in je brez naslovnika, zato je bil tožnik utemeljeno pozvan k predložitvi originalne izjave, izdane s strani izvoznika s sedežem v drugi državi članici. Da bi se lahko preverila tudi verodostojnost njegove izjave je bil tožnik utemeljeno pozvan tudi za informativno potrdilo INF 4. Izjava ni izdana v skladu s členom 3 Uredbe 1207/2001, saj ni vključena na trgovski račun za navedeno pošiljko ali na dobavnico ali na kateri koli drug dokument, ki dovolj natančno opisuje predmetno blago. Ker predložene listine ne zagotavljajo podatkov o statusu blaga glede na preferencialna pravila EU o poreklu blaga, je zaključek tožene stranke pravilen.
sodba I U 1448/2012Upravno sodiščeJavne finance13.06.2013naknadna izdaja potrdila o poreklu blaga – potrdilo o gibanju blaga EUR.1 – carinska deklaracija – izjava o preferencialnem porekluTožnik je v svojem imenu in za račun družbe A. d.o.o. vložil carinsko deklaracijo za deklarirano blago – rabljeno osebno vozilo. Po odobritvi prepustitve blaga pa je pri carinskem uradu vložil zahtevo za naknadno izdajo dokazila o poreklu blaga. Na podlagi takšnega dejanskega stanja je prvostopenjski organ imel pooblastilo, da je v konkretni zadevi od tožnika zahteval dodatne listine. Dolgoročna izjava dobavitelja, ki jo je priložil tožnik k vlogi za izdajo predmetnega potrdila ni ustrezna, saj ni izdelana v skladu z opombami, navedenimi v Prilogi II Uredbe 1207/2001. Prvostopenjski organ je zaradi dvoma v upravičenost naknadne izdaje dokazila o poreklu blaga EUR.1 od tožnika upravičeno zahteval izdajo informativnega potrdila INF 4 ter dostavo še drugih listin. Priložena izjava ni ustrezna, saj ni vključena na trgovski račun za navedeno pošiljko ali na dobavnico ali na kateri koli drug dokument, ki dovolj natančno opisuje predmetno blago. Prav tako iz omenjene izjave...
sodba I U 1742/2012Upravno sodiščeJavne finance13.06.2013naknadna izdaja potrdila o poreklu blaga – potrdilo o gibanju blaga – EUR.1 – carinska deklaracija – izjava o preferencialnem porekluZaradi dvoma v upravičenost naknadne izdaje dokazila o poreklu blaga je prvostopenjski organ od tožnika upravičeno zahteval izdajo informativnega potrdila INF 4 ter dostavo še drugih listin. Dostavljena izjava proizvajalca ne zagotavlja vseh podatkov o statusu blaga glede na preferencialna pravila EU in ni izdana v skladu z določili člena 3 Uredbe 1207/2001, saj ni vključena na trgovski račun za navedeno pošiljko ali na dobavnico ali na kateri koli drugi trgovinski dokument, ki dovolj natančno opisuje zadevno blago, da ga je mogoče prepoznati. Ker tožnik ni predložil listin, s katerimi bi dokazal, da ima predmetno vozilo, ki je rabljeno in večkrat preprodano, status skupnostnega blaga, je tudi po presoji sodišča pravilen zaključek prvostopenjskega organa, da tožnikov zahtevek zakonsko ni utemeljen.
sodba I U 1418/2012Upravno sodiščeJavne finance13.06.2013naknadna izdaja potrdila o poreklu blaga – potrdilo o gibanju blaga EUR.1 – carinska deklaracija – izjava o preferencialnem porekluIzjava dobavitelja, ki jo je tožnik priložil k vlogi za izdajo naknadnega dokazila o poreklu blaga ni bila ustrezna, ni bila dana v originalu, marveč le v računalniškemu izpisu, brez podpisa. Zaradi dvoma v upravičenost naknadne izdaje dokazila o poreklu blaga EUR.1 je organ prve stopnje od tožnika upravičeno zahteval izdajo informativnega potrdila INF 4 ter dostavo drugih listin. Predložene listine, ki jih je tožnik priložil, pa ne zagotavljajo podatkov o statusu blaga glede na preferencialna pravila EU o poreklu blaga.
sodba III U 78/2011Upravno sodiščeJavne finance07.09.2012carina – naknadni obračun dajatev – carinska deklaracija - naknadno preverjanje carinske deklaracije – poreklo blaga - potrdilo o poreklu obrazec A – verodostojnost potrdila - protidampinška dajatev – carinski dolžnikCarinski organ uvoženim kolesom utemeljeno ni priznal preferencialne obravnave in je zato tožnici naknadno opravil obračun dajatev, saj mu pristojni organ v Kambodži v predpisanem roku ni posredoval zadostnih informacij za določitev pravega porekla koles, ob dejstvu, da ima njihov proizvajalec tovarno tudi v Vietnamu, za katerega so pri uvozu v EU uvedene protidampinške dajatve.
sodba I U 229/2011Upravno sodiščeJavne finance29.05.2012carina – naknadni obračun dajatev – carinska deklaracija - naknadno preverjanje deklaracijeV obravnavanem primeru gre za postopek naknadnega preverjanja deklaracij po 78. členu CZS po uradni dolžnosti. Navedeno pomeni, da carinski organi po odobritvi prepustitve blaga, deklaracijo lahko ponovno pregledajo, kar pomeni, da preverijo poslovne dokumente in podatke, ki se nanašajo na uvozne ali izvozne operacije v zvezi z zadevnim blagom ali na kasnejše trgovske posle z istim blagom, da se prepričajo v točnost navedb v deklaraciji.
sodba III U 353/2010Upravno sodiščeJavne finance27.02.2012carina – naknadni obračun dajatev – carinska deklaracija - naknadno preverjanje carinske deklaracije – poreklo blaga - potrdilo o poreklu obrazec A – verodostojnost potrdilaTožeča stranka tekom postopka ni dokazala, da se izdelki lahko razumejo kot izdelki s poreklom iz države upravičenke in je zato upravičena do tarifnih ugodnosti tarifnih preferencialov.
sodba I U 1924/2010Upravno sodiščeJavne finance25.10.2011carina – naknadni obračun dajatev – carinska deklaracija - solidarni dolžnik – preferencialno poreklo – TARIC koda – tarifna uvrstitev fero zlitineTožnik je kot deklarant odgovoren za vse navedbe v EUL, torej tako glede podatkov o prevoznih stroških in carinski vrednosti blaga, kot tudi podatkov glede opisa blaga in tarifne uvrstitve, saj je deklaracijo izdelal v svojem imenu in za račun prejemnika. Zato je dolžan upoštevati tudi vsa pravila o uvrščanju. Tožnik bi zato moral že ob prvem carinjenju na podlagi dokumentacije, ki jo je prejel s strani prejemnika, v polje 31 EUL navesti vsebnost vseh elementov blaga in z uporabo Splošnih pravil za uvrščanje ter Opomb k poglavju 72 pravilno uvrstiti blago.
sodba II U 22/2010Upravno sodiščeJavne finance11.05.2011carina – carinska deklaracija – preferencialna carinska stopnja - naknadno preverjanjeNaknadni obračun carinskega dolga se lahko opravi, če je carinski dolg nastal naknadno zaradi nezakonitega ravnanja s carinskim blagom; če že nastali carinski dolg ni bil obračunan ali če je bil carinski dolg obračunan v nižjem znesku, kot bi v skladu z veljavnimi predpisi moral biti. V obravnavanem primeru je pravna podlaga za naknadni obračun carinskega dolga točka a) prvega odstavka 154. člena v povezavi s točko b) prvega odstavka 146. člena CZ. V konkretnem primeru je namreč tožeča stranka kot carinski deklarant prijavila v carinski postopek blago, za katerega je uveljavljala preferencialno obravnavo.
sodba I U 996/2009Upravno sodiščeJavne finance23.06.2010plačilo uvoznih dajatev – preferencialno poreklo blaga – carinska deklaracijaIzjava na računu, ki je podlaga za preferencialno obravnavo blaga, je le delno upravičena, zato blago le delno izpolnjuje pogoje za preferencialno obravnavo.
sodba U 1842/2004Upravno sodiščeJavne finance06.11.2006prepustitev blaga - odpust carinskega dolga - carinska deklaracija - sprememba podatkov v carinski deklaraciji - carinaV obravnavanem primeru je sporno uveljavljanje spremembe podatkov v carinski deklaraciji in v tem obsegu zahtevek za odpust carinskega dolga. Bistveno za odločitev o tem tudi po mnenju sodišča predstavlja okoliščina prepustitve blaga deklarantu v prost promet, saj je mogoče spremeniti podatke v ECL le pred prepustitvijo blaga deklarantu (3. točka 2. odstavka 50. člen CZ). Okoliščina, da je bilo blago dejansko tudi prepuščeno deklarantu, pa ni sporna, s tem pa je odpadla pravna podlaga za možnost spreminjanja podatkov v ECL s strani deklaranta in posledično odpust plačila carinskega dolga. 
sodba U 2310/2004Upravno sodiščeJavne finance12.06.2006carinska deklaracija - carinska vrednost blaga - carinaCZ carinskim organom ne daje podlage za naložitev obveznosti vložitve nove ECL v isti zadevi, kot tudi ne za sprejem nove ECL, če jo predloži (v lastnem interesu) deklarant sam. Procesna situacija, na katero opozarjata tožeči stranki, je po navedenem posledica neupravičene predložitve in neutemeljenega sprejema in potrditve nove ECL v isti zadevi. Ker pri svoji odločitvi prvostopni organ ni upošteval v isti zadevi napačno in v korist tožeče stranke sprejete nove carinske deklaracije, izpolnjene skladno z ugotovitvami preveritve kot podlage za obračun uvoznih dajatev ter sprostitev vozila v prost promet, ki po določbi 2. odstavka 155. člena CZ predstavlja izvršilni naslov, je tožena stranka utemeljeno in v korist tožečih strank v 1. točki izreka izpodbijane odločbe s spremembo prvostopne odločbe odpravila dvojnost izvršilnih naslovov tako, da je z določitvijo roka za plačilo z odločbo ugotovljenega carinskega dolga skladno s 5. odstavkom 153. člena CZ tudi...
sodba U 2266/2003Upravno sodiščeJavne finance12.12.2005carinska deklaracija - naknadno preverjanje carinske deklaracije - ugotovitev carinske vrednosti - carinaV obravnavanem primeru je carinski urad ugotovil odstopanje med fakturno vrednostjo osebnega vozila in vrednostjo po katalogu, po katerem se vozila iste znamke prodajajo na tujem trgu. V primeru obstoja bistvene razlike, kot je bila ugotovljena v tem primeru, je tudi po presoji sodišča skladno s 3. odstavkom 23. člena CZ dana podlaga za ugotavljanje carinske vrednosti v skladu s 17. do 19. členom CZ. Pri tem uporaba kataloga ne predstavlja nedopustnega ugotavljanja carinske vrednosti, kot zmotno meni tožeča stranka. 

Izberi vse|Izvozi izbrane

http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*