<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep Cst 24/2015
ECLI:SI:VSLJ:2015:CST.24.2015

Evidenčna številka:VSL0081398
Datum odločbe:20.01.2015
Senat, sodnik posameznik:Andreja Strmčnik Izak (preds.), Mateja Levstek (poroč.), Irena Dovnik
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:preizkus terjatev - napotitev na pravdo - judikatna terjatev - terjatev, ki temelji na izvršilnem naslovu - ugotovitev neobstoja prerekane terjatve

Jedro

Terjatev temelji na izvršilnem naslovu, zato se zanjo uporabljajo pravila iz 302. člena ZFPPIPP - če je prerekana terjatev, ki temelji na izvršilnem naslovu, mora tisti, ki je prerekal terjatev, v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu terjatev vložiti tožbo za ugotovitev neobstoja prerekane terjatve.

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se v 1. točki izreka glede terjatve upnika G., d. o. o., v delu, v katerem znaša prijavljena terjatev tega upnika 13.156,86 EUR (glavnica 11.979,75 EUR, zakonske zamudne obresti 1.101,21 EUR in stroški 75,90 EUR), spremeni tako, da se v tem delu na pravdo napoti stečajnega dolžnika.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom o preizkusu terjatev ter ločitvenih pravic v 1. točki izreka odločilo, da se o priznanih in prerekanih terjatvah ter o tem, kdo mora v drugem postopku uveljaviti zahtevek za ugotovitev obstoja oziroma neobstoja prerekanih terjatev in ločitvenih pravic, odloči tako, kot je navedeno v končnem seznamu preizkušenih terjatev z dne 26.11.2014 (red. št. 150), ki je sestavni del tega izreka in je objavljen hkrati z objavo tega sklepa.

2. Zoper navedeni del sklepa se je upnik pravočasno pritožil. Navaja, da del prijavljene terjatve temelji na izvršilnem naslovu, in sicer gre za glavnico v višini 11.979,75 EUR, zakonske zamudne obresti v višini 1.101,21 EUR in stroške v višini 75,90 EUR, skupaj torej 13.156,86 EUR, zato bi sodišče prve stopnje v tem delu na pravdo moralo napotiti upravitelja.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Iz upnikove prijave terjatve (procesno dejanje – PD 19) je razvidno, da je res terjatev v navedeni višini prijavil kot terjatev, ki temelji na izvršilnem naslovu, in sicer na pravnomočnem sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine Okrajnega sodišča v Ljubljani VL 46231/2013 z dne 3.4.2013, ki je postal v zvezi s sklepom o ugovoru z dne 11.6.2013 pravnomočen 22.6.2013. Poleg te terjatve je prijavil še terjatve, za katere nima izvršilnega naslova. Upravitelj je prijavljeni terjatvi v celoti prerekal z navedbo, da sta prenehali, ker je upnik dosegel dogovor in dobil plačilo oziroma kompenzacijo (tako v osnovnem seznamu preizkušenih terjatev – PD 109 – kot tudi v končnem seznamu preizkušenih terjatev (PD 150). Vprašanje, ali ima za del terjatve upnik izvršilni naslov, se pri tem ni izpostavilo, upnik pa je k prijavi terjatve izvršilni naslov in potrdilo o pravnomočnosti tudi priložil.

5. Terjatev v višini 13.156,86 EUR tako temelji na izvršilnem naslovu, zato se zanjo uporabljajo pravila iz 302. člena ZFPPIPP (1. odstavek 302. člena ZFPPIPP) – če je prerekana terjatev, ki temelji na izvršilnem naslovu, mora tisti, ki je prerekal terjatev, v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu terjatev vložiti tožbo za ugotovitev neobstoja prerekane terjatve (2. odstavek 302. člena ZFPPIPP). Zato je na vložitev tožbe treba napotiti stečajnega dolžnika, v čigar imenu je upravitelj prerekal terjatev.

6. Pritožba je tako utemeljena, zato je višje sodišče izpodbijani del sklepa sodišča prve stopnje spremenilo tako, da je na vložitev tožbe oziroma na pravdo napotilo stečajnega dolžnika (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s 1. odstavkom 121. člena ZFPPIPP).


Zveza:

ZFPPIPP člen 302, 302/1, 302/2.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
29.09.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzg0NjAy