<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep Cst 207/2014
ECLI:SI:VSLJ:2014:CST.207.2014

Evidenčna številka:VSL0080379
Datum odločbe:20.05.2014
Senat, sodnik posameznik:Andreja Strmčnik Izak (preds.), Mateja Levstek (poroč.), mag. Damjan Orož
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:preizkus terjatev - napotitev na tožbo - judikatna terjatev

Jedro

Iz prijave terjatve višje sodišče ugotavlja, da banka svoje terjatve in ločitvene pravice ni prijavila kot judikatne, torej kot terjatve in ločitvene pravice, temelječe na izvršilnem naslovu. Prav tako pa tudi iz predloženega notarskega zapisa SV 1921/2011 ne izhaja, da bi imel ta notarski zapis lastnost izvršilnega naslova, saj v njem ni izjave dolžnika, da soglaša z neposredno izvršljivostjo notarskega zapisa.

Izrek

I. Pritožbi se ugodi in se izpodbijani dopolnilni sklep spremeni tako, da se sklep o o preizkusu terjatev, ločitvenih in izločitvenih pravic z dne 13.2.2014 dopolni tako, da se v končnem seznamu preizkušenih terjatev z dne 12.2.2014, ki je sestavni del navedenega sklepa in je bil objavljen hkrati z objavo sklepa o preizkusu terjatev, upnika N. d.d. napoti, da mora v enem mesecu po objavi sklepa višjega sodišča Cst 207/2014 vložiti tožbo za ugotovitev obstoja svoje terjatve in ločitvene pravice.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim dopolnilnim sklepom sklep o o preizkusu terjatev, ločitvenih in izločitvenih pravic z dne 13.2.2014 dopolnilo tako, da se v končnem seznamu preizkušenih terjatev z dne 12.2.2014, ki je sestavni del navedenega sklepa in je bil objavljen hkrati z objavo tega sklepa, upnika A. d.o.o. napoti, da mora v enem mesecu po objavi dopolnilnega sklepa o preizkusu terjatev vložiti tožbo za ugotovitev obstoja prerekane terjatve.

2. Zoper navedeni sklep se je upnik pravočasno pritožil. Navaja, da bi moralo sodišče prve stopnje na vložitev tožbe napotiti upnika N. banka d.d., saj njegova terjatev in ločitvena pravica ne temeljita na izvršilnem naslovu.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Iz prijave terjatve upnika N. d.d. (v nadaljevanju banka) je razvidno, da je banka sklenila kreditno pogodbo s kreditojemalcem F. d.d., z dodatkom št. 10 pa sta se dogovorila (med drugim) za dodatno zavarovanje terjatve tako, da bo stečajni dolžnik v korist banke odstopil v zavarovanje terjatev, ki jih je ta imela do kreditojemalca, svoje terjatve do družbe A. d.o.o. (dolžnik stečajnega dolžnika, ki je tudi upnik v stečajnem postopku in ki je prerekal terjatev in ločitveno pravico banke). Banka je v prijavi terjatve tudi navedla, da sta s stečajnim dolžnikom sklenila Pogodbo o odstopu terjatev v zavarovanje št. 3087/T07-11 dne 10.10.2011, to pogodbo pa sta pri notarju potrdila v obliki notarskega zapisa opr. št. SV 1921/11.

5. Iz prijave terjatve višje sodišče ugotavlja, da banka svoje terjatve in ločitvene pravice ni prijavila kot judikatne, torej kot terjatve in ločitvene pravice, temelječe na izvršilnem naslovu. Prav tako pa tudi iz predloženega notarskega zapisa SV 1921/2011 ne izhaja, da bi imel ta notarski zapis lastnost izvršilnega naslova, saj v njem ni izjave dolžnika, da soglaša z neposredno izvršljivostjo notarskega zapisa (primerjaj 1. odstavek 20.a člena ZIZ). Ta notarski zapis tako predstavlja le javno listino, ne pa izvršilnega naslova.

6. Ker tako niti banka sama ni trdila, da bi njena terjatev in ločitvena pravica do stečajnega dolžnika nastala na podlagi izvršilnega naslova, pri čemer tudi iz predloženega notarskega zapisa ne izhaja, da bi šlo za izvršilni naslov, bi moralo sodišče prve stopnje pri napotitvi na ustrezen postopek upoštevati določila 300. in 305. člena ZFPPIPP in ne 302. in 308. člena ZFPPIPP. V skladu s 300. in 305. členom ZFPPIPP pa se na vložitev tožbe za ugotovitev prerekane terjatve in na ugotovitev obstoja ločitvene pravice napoti upnika, katerega terjatev je prerekana.

7. Glede na navedeno je višje sodišče utemeljeni pritožbi ugodilo in izpodbijani sklep spremenilo tako, da je na pravdo napotilo banko – torej upnika, katerega terjatev je prerekana (3 točka 365. člena ZFPPIPP v zvezi s 1. odstavkom 121. člena ZFPPIPP).


Zveza:

ZFPPIPP člen 300, 305. ZIZ člen 20a.
Datum zadnje spremembe:
11.03.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDc1NzI1