<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sodba U 998/93-6
ECLI:SI:VSRS:1994:U.998.93.6

Evidenčna številka:VS11072
Datum odločbe:25.08.1994
Področje:CARINE
Institut:carinska deklaracija - sprememba podatkov - podatki o izvoru blaga in spremljajoče listine

Jedro

Podatki v uvozni carinski deklaraciji so ustrezali vsebini priloženih listin. Tožeča stranka ni predložila listin, iz katerih bi izhajalo, da podatki v carinski deklaraciji niso točni. Tožena stranka je zato pravilno odločila na podlagi 270.a člena carinskega zakona.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

V rubriki 36 izvozne carinske deklaracije z dne 19.3.1993 je kot proizvajalec navedeno podjetje ... Električna orodja. Tožena stranka je zavrnila pritožbo proizvajalca - carinskega zavezanca zoper prvostopno odločbo, s katero je carinarnica zavrnila zahtevek carinskega zavezanca, ki ga je vložila tožeča stranka, na spremembo podatkov v carinski deklaraciji glede proizvajalca blaga. Tožeča stranka se je v pritožbi sklicevala na 219. člen zakona o splošnem upravnem postopku. Enako kot prvostopenjski organ je tudi tožena stranka odločitev oprla na določbo 270. a člena carinskega zakona, ker ni mogla ugotoviti drugačnega dejanskega stanja glede proizvajalca blaga, kot je bilo ugotovljeno v carinski deklaraciji. V tožbi je tožeča stranka predlagala, da sodišče izpodbijano odločbo odpravi, ker tožena stranka ne bi smela uporabiti določbe 270. a člena, temveč 219. člen zakona o splošnem upravnem postopku. V rubriki 36 carinske deklaracije je bil po očitni pomoti naveden napačen proizvajalec blaga.

V odgovoru na tožbo je tožena stranka navajala, da je po 219. členu zakona o splošnem upravnem postopku dovoljeno popravljati le očitne pomote v odločbi. V tem primeru ne gre za očitne pomote, trditve tožeče stranke o napačnih podatkih pa niso z ničemer dokazane. Tožena stranka je predlagala, da sodišče tožbo zavrne.

Tožba ni utemeljena.

Carinski zakon (Uradni list SFRJ, št. 10/76 do 21/90, prečiščeno besedilo št. 34/90, CZ), ki se na podlagi 1. odstavka 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) uporablja kot republiški predpis, v 1. odstavku 255. člena določa, da mora deklarant v carinsko deklaracijo vpisati tudi podatke o izvoru blaga. Podatki o proizvajalcu blaga v rubriki 36 izvozne carinske deklaracije se ujemajo z vsebino tej deklaraciji priloženih listin, tožeča stranka pa niti v predlogu za spremembo deklaracije, pa tudi pozneje, ni predložila listin, ki bi potrjevale, da podatki o proizvajalcu v carinski deklaraciji niso točni. Tožena stranka je zato pravilno oprla odločitev na določbo 270. a člena CZ, iz katerega tudi izhaja, da je vsebino carinske deklaracije dopustno spremeniti, če podatki v njej ne ustrezajo podatkom iz priloženih listin.

Določba 219. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86, ki se uporablja na podlagi navedenega ustavnega zakona, ZUP) velja le za popravke pomot v imenih ali številkah ter za pisne, računske in druge pomote v odločbah. V primeru, ki je bil obravnavan v upravnem postopku, ni šlo za okoliščine, ki jih navaja navedena določba ZUP. Glede na to, pa tudi zaradi tega, ker vsebina deklaracije ustreza vsebini priloženih listin, tožeča stranka pa drugih listin ni predložila, ni mogoče uporabiti navedene določne ZUP.

Sodišče je po obrazloženem tožbo zavrnilo na podlagi 2. odstavka 42. člena zakona o upravnih sporih (Uradni list SFRJ, št. 4/77, 60/77, v zvezi z navedeno določbo ustavnega zakona).


Zveza:

CZ člen 255, 270.ZUP člen 219.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xMzk5NA==