<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Kazenski oddelek

VSL sklep I Kp 1080/99
ECLI:SI:VSLJ:2000:I.KP.1080.99

Evidenčna številka:VSL20615
Datum odločbe:01.12.2000
Področje:kazensko materialno pravo
Institut:goljufija - goljufiv namen

Jedro

Da bi lahko sodišče oba obdolženca spoznalo za kriva kaznivega dejanja goljufije na način, kot jima je očital državni tožilec, bi moralo sodišče prve stopnje z gotovostjo dokazati, da sta obdolžena v času, ko je obdolženka pri oškodovani pravni osebi sklenila posel in natvezila, da bo blago plačala v dogovorjenem roku in tudi izročila akceptni nalog, ki ni bil vnovčljiv, zasledovala namen, da blaga nikoli ne bosta plačala in si tako na škodo oškodovanke pridobila protipravno premoženjsko korist v višini vrednosti blaga.

 

Izrek

Ob ugoditvi pritožbi zagovornice obdolžene J. P. in po uradni dolžnosti glede obdolženega F. P. se izpodbijana sodba razveljavi in zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je obdolžena F. P. in J. P. spoznalo za kriva kaznivega dejanja goljufije po členu 217/I KZ v zvezi s členom 25 KZ.

Obema je izreklo pogojni obsodbi ter obdolženemu F. P. določilo kazen pet mesecev zapora s preizkusno dobo treh let in obdolženi J. P.

kazen štiri mesece zapora s preizkusno dobo dveh let. Obdolžencema je naložilo v plačilo stroške kazenskega postopka. Odločilo je tudi, da sta obdolženca dolžna nerazdelno plačati oškodovani pravni osebi P...

Kranj znesek 484.575,00 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Proti sodbi je vložila pritožbo obdolženkina zagovornica iz vseh pritožbenih razlogov in predlagala, naj se njeni pritožbi ugodi tako, da se obdolženko oprosti obtožbe, podrejeno pa razveljavitev sodbe in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v novo sojenje.

Višji državni tožilec je v svojem mnenju, podanem v skladu z določbo drugega odstavka 445. člena ZKP, predlagal ugoditev pritožbi tako, da se izpodbijana sodba razveljavi in zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

Pritožba je utemeljena.

Da bi lahko sodišče oba obdolženca spoznalo za kriva kaznivega dejanja goljufije na način, kot jima je očital državni tožilec, bi moralo sodišče prve stopnje z gotovostjo dokazati, da sta obdolžena v času, ko je obdolženka pri oškodovani pravni osebi (P...) sklenila posel in navajala, da bo blago plačala v dogovorjenem roku in tudi izročila akceptni nalog, ki ni bil vnovčljiv, zasledovala namen, da blaga nikoli ne bosta plačala in si tako na škodo P... pridobila protipravno premoženjsko korist v višini vrednosti blaga.

Po oceni sodišča druge stopnje odločilna dejstva, na katera je sodišče prve stopnje oprlo ugotovitev o obstoju goljufivega namena in sicer, da je imelo podjetje Pr... d.o.o. v času, ko je obdolžena J. P. v P... sklenila posel, že blokiran žiro račun in da se je podjetje nahajalo v težki finančni situaciji, kot tudi, da je bil akceptni nalog že ob predložitvi nevnovčljiv, niso z gotovostjo dokazana. Sodišče samo ni izvedlo nobenega dokaza, na podlagi katerega bi bila ta dejstva dokazana. Obdolženca v svojih zagovorih sicer priznavata težave, hkrati pa je J. P. navajal, da je ves čas imel upanje, da bo šlo poslovanje na bolje, nadalje pa tudi nekaj konkretnih primerov, ki so povzročili težko finančno stanje za njegovo podjetje. Obdolženca časa in trajanja težav in blokiranega žiro računa podjetja nista konkretneje opredelila, niti tega ni ugotavljalo sodišče prve stopnje. Iz podatkov spisa namreč izhaja zgolj dejstvo, da je bil akceptni nalog nevnovčljiv ob predložitvi Agenciji za plačilni promet v vnovčenje dne 12.1.1995, torej skoraj eno leto po sklenitvi posla in zavarovanja plačila z akceptnim nalogom. V spisu pa ni prav nobenih podatkov o finančnem stanju podjeja Pr... d.o.o. v letu 1994 in neposrednega dokaza, da je bil tudi izdani akceptni nalog v februarju 1994 nevnovčljiv. Kljub temu pa sodišče v razlogih sodbe navaja, da iz spisovne dokumentacije izhaja, da je bil februarja 1994 žiro račun blokiran in da je bilo podjetje v težki finanačni situaciji, pa sta kljub temu oba obdolženca sprejela odločitev, da se bo blago nabavilo. Tudi sama nabava blaga, če je bilo namenjeno nadaljni prodaji v trgovini, torej možnosti, da se s prodajo zasluži, kaže kvečjemu k prizadevanju, da bi posel tekel, ni pa moč te okoliščine razlagati v škodo obdolžencev tako, kot je to storilo sodišče prve stopnje, da prav nabava blaga pomeni dokaz, da blaga že od vsega začetka nista imela namena plačati.Glede na navedeno obstaja resen dvom v ugotovljena odločilna dejstva o obstoju goljufivega namena, kar zagovornica obdolženke utemeljeno izpodbija, hkrati pa opozarja tudi na vprašljivost zaključkov sodišča prve stopnje tako glede dejstva, v čigavo korist naj bi delovala obdolženka ter tudi glede vprašanja njene prištevnosti. Pritrditi je njeni pritožbi, da bi sodišče prve stopnje glede na podatke o zdravljenju obdolženke v psihiatrični bolnici neposredno po sklenitvi pogodbe moralo postaviti izvedenca psihiatra, da bi se izrekel o njeni prištevnosti. Nesprejemljivi so tako razlogi sodbe o zavrnitvi izvedbe tega dokaznega predloga.

Glede na navedeno je bilo potrebno pritožbi ugoditi in izpodbijano sodbo razveljaviti ter zadevo vrniti sodišču prve stopnje v novo sojenje. Taka odločitev (razveljavitev sodbe zaradi precejšnega dvoma v ugotovitve odločilnega dejstva glede obstoja goljufivega namena) pa je v korist tudi drugega obdolženca (obdolženega F. P.), ki zoper sodbo ni vložil pritožbe. Zato je sodišče druge stopnje po uradni dolžnosti ravnalo v skladu z določbo člena 387 ZKP ter sodbo razveljavilo tudi glede tega obdolženca.

V novem sojenju bo moralo sodišče prve stopnje najprej zaradi ugotovitve goljufivega namena (pri obeh obdolžencih) preveriti finančno stanje podjetja Pr... v letu 1994, predvsem ali je bil že ob sklenitvi posla s Planiko žiro račun blokiran in ali pa so finančne težave, o katerih je govoril obdolženec, nastale kasneje. Eventuelno bo potrebno preveriti tudi zagovor obdolženega J. P. glede okoliščine, kam je šel izkupiček od prodaje teh čevljev in ali mu je bilo v trgovini to blago res zaseženo. V kolikor bo z izvedenimi dokazi sodišče lahko sklepalo na obstoj tega odločilnega dejstva, pa bo moralo zaradi dvoma v prištevnost postaviti za obdolženo J. P.

tudi izvedenca psihiatra.

 


Zveza:

KZ člen 217.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy01Mjk3Nw==