<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep X Ips 193/2015
ECLI:SI:VSRS:2016:X.IPS.193.2015

Evidenčna številka:VS1015407
Datum odločbe:03.02.2016
Opravilna številka II.stopnje:Sodba UPRS (zunanji oddelek v Celju) IV U 116/2014
Senat:Peter Golob (preds.), dr. Erik Kerševan (poroč.), Marko Prijatelj
Področje:UPRAVNI SPOR
Institut:dovoljenost revizije - obnova postopka izdaje gradbenega dovoljenja - zelo hude posledice niso izkazane

Jedro

Trditveno in dokazno breme o obstoju pogojev za dovoljenost revizije je na strani revidenta.

Revident z opisom posledic, ki naj bi nastale drugi pravni osebi v njegovi lasti in z navedbo, da gradbeno dovoljenje posega v njegov pravni in ekonomski interes, ter predložitvijo dveh koncesijskih pogodb, ki jih ima za rabo vode za proizvodnjo električne energije sklenjene druga pravna oseba, njemu nastalih zelo hudih posledic izpodbijanega akta ni izkazal.

Izrek

I. Revizija se zavrže.

II. Tožeča stranka sama trpi svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) kot neutemeljeno zavrnilo tožbo tožeče stranke (v nadaljevanju revidenta) zoper sklep Republike Slovenije, Ministrstva z infrastrukturo in prostor, Direktorata za prostor, Sektorja za graditev, št. 35105-46/2010-MOP/41-01031380 PK/NŠ z dne 7. 4. 2014. Z navedenim sklepom je ministrstvo kot prepozno zavrglo revidentov predlog za obnovo postopka končanega z gradbenim dovoljenjem, št. 35105-46/2010 PK/NŠ z dne 9. 11. 2010, za gradnjo vodovoda Ljubija in rekonstrukcijo zajetja, ki je bil izdan strankam z interesom v tem upravnem sporu.

2. Zoper navedeno pravnomočno sodbo sodišča prve stopnje je revident vložil revizijo. Njeno dovoljenost utemeljuje s sklicevanjem na 3. točko drugega odstavka 83. člena ZUS-1. Uveljavlja vse revizijske razloge po prvem odstavku 85. člena ZUS-1. Predlaga spremembo izpodbijane sodbe tako, da se tožbi ugodi in sklep ministrstva odpravi ter zadeva vrne upravnemu organu v ponovno odločanje. Priglaša stroške revizijskega postopka.

K I. točki izreka:

3. Revizija ni dovoljena.

4. Po drugem odstavku 83. člena ZUS-1 je revizija dovoljena, če je izpolnjen eden izmed tam navedenih pogojev za njeno dovoljenost. Po ustaljeni upravnosodni praksi Vrhovnega sodišča je tako trditveno kot dokazno breme o izpolnjevanju pogojev za dovoljenost revizije na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče dovoliti. Vrhovno sodišče glede na značilnost tega pravnega sredstva ter svoj položaj in temeljno funkcijo v sodnem sistemu svojih odločitev o tem, da revizija ni dovoljena, podrobneje ne obrazlaga (razlogi za to so pojasnjeni že v sodbi X Ips 420/2014 z dne 2. 12. 2015).

5. Revident uveljavlja dovoljenost revizije zaradi zelo hudih posledic izpodbijanega akta po 3. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1. Navaja, da bo v posledici izdanega gradbenega dovoljenja preusmerjen vodotok, na katerem ima dve mali elektrarni, ki ju upravlja njegova hčerinska družba. Ta na podlagi koncesijske pogodbe proizvaja električno energijo za trg. Z gradbenim dovoljenjem bo zato poseženo v njegov pravni in ekonomski interes, ki ga ima kot lastnik obeh malih hidroelektrarn in zemljišč, na katerih se hidroelektrarni nahajata.

6. Zelo hude posledice, ki so nedoločen pravni pojem, je treba izkazati v vsakem primeru posebej. Upoštevaje pravilo o trditvenem in dokaznem bremenu ter ustaljeno upravnosodno prakso Vrhovnega sodišča (npr. X Ips 212/2008 z dne 4. 11. 2010, X Ips 85/2009 z dne 19. 8. 2010 in X Ips 148/2010 z dne 19. 8. 2010) mora revident obrazložiti, kakšne konkretne posledice ima zanj izpodbijana odločitev, navesti razloge, zakaj so te posledice zanj zelo hude, in to tudi izkazati. Revident samo z opisom posledic, ki naj bi nastale drugi pravni osebi v njegovi lasti in z navedbo, da gradbeno dovoljenje posega v njegov pravni in ekonomski interes, ter predložitvijo dveh koncesijskih pogodb, ki jih ima za rabo vode za proizvodnjo električne energije sklenjene druga pravna oseba, opisanega trditvenega in dokaznega bremena ni izpolnil. Uveljavljani pogoj za dovoljenost revizije po 3. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 zato v obravnavani zadevi ni izkazan.

7. Ker uveljavljani pogoji za dovoljenost revizije ni izkazan, je Vrhovno sodišče revizijo zavrglo kot nedovoljeno na podlagi 89. člena ZUS-1.

K II. točki izreka:

8. Revident z revizijo ni uspel, zato sam trpi svoje stroške revizijskega postopka (prvi odstavek 165. člena in prvi odstavek 154. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1).


Zveza:

ZUS-1 člen 83, 83/2-3.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
30.03.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzkyMzM4