<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sklep X Ips 36/2011
ECLI:SI:VSRS:2011:X.IPS.36.2011

Evidenčna številka:VS1013234
Datum odločbe:11.05.2011
Opravilna številka II.stopnje:Sodba UPRS I U 152/2010
Področje:DAVKI - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - novo pooblastilo - datum pooblastila

Jedro

V obravnavani zadevi je odvetnik vloženi reviziji sicer priložil pooblastilo za zastopanje, vendar pa po presoji Vrhovnega sodišča to ni novo v smislu ZPP, saj je na njem datum 27. 10. 2010, iz povratnice v spisu pa izhaja, da je odvetnik za tožečo stranko sodbo sodišča prve stopnje prejel 29. 11. 2010.

Izrek

I. Revizija se zavrže.

II. Tožeča stranka sama trpi svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Zoper pravnomočno sodbo prvostopenjskega sodišča je tožeča stranka - revidentka po odvetniku vložila revizijo. Priglaša stroške revizijskega postopka.

2. Revizija ni dovoljena.

3. Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu – ZUS-1 zavrnilo tožbo zoper odločbo prvostopenjskega carinskega organa tožene stranke z dne 16. 12. 2009, s katero je ta zavrnil tožnikov predlog za obnovo postopka naknadnega obračuna trošarine, končanega z odločbo tožene stranke z dne 16. 5. 2008.

4. Na podlagi prvega odstavka 22. člena ZUS-1 se določbe Zakona o pravdnem postopku – ZPP primerno uporabljajo za vprašanja postopka, ki v ZUS-1 niso urejena. Po drugem odstavku 95. člena ZPP mora odvetnik za vložitev izrednih pravnih sredstev predložiti novo pooblastilo. To pooblastilo mora biti na podlagi prvega odstavka 98. člena ZPP sodišču predloženo pri prvem procesnem dejanju, če to ni storjeno, pa sodišče po petem odstavku 98. člena ZPP tožbo ali pravno sredstvo zavrže.

5. V obravnavani zadevi je odvetnik vloženi reviziji sicer priložil pooblastilo za zastopanje, vendar pa po presoji Vrhovnega sodišča to ni novo v smislu ZPP, saj je na njem datum 27. 10. 2010, iz povratnice v spisu pa izhaja, da je odvetnik za tožečo stranko sodbo sodišča prve stopnje prejel 29. 11. 2010. V smislu drugega odstavka 95. člena ZPP je novo tisto pooblastilo, ki izvira iz časa, v katerem je stranki že nastala pravica do vložitve izrednega pravnega sredstva, kar pomeni, da mora biti dano po tem, ko je bila pravnomočna sodna odločba že vročena stranki, ki pravno sredstvo vloži (sklep X Ips 811/2007 z dne 14. 2. 2008, sklep X Ips 19/2009 z dne 5. 2 2009 in drugi). Določbo prvega in petega odstavka 95. člena ZPP Vrhovno sodišče razlaga tako, da se le tisto pooblastilo, ki je popolno, šteje za predloženo.

6. Glede na to, da pooblastilo, ki ga je odvetnik priložil vloženi reviziji, ni popolno, Vrhovno sodišče šteje, kot da sploh ni predloženo, zaradi česar je revizijo na podlagi petega odstavka 98. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 kot nedovoljeno zavrglo in revidentke ni pozivalo k predložitvi novega pooblastila.

7. Ker je Vrhovno sodišče revizijo zavrglo, revidentka na podlagi določb prvega odstavka 165. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP in prvega odstavka 154. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 sama trpi svoje stroške revizijskega postopka.


Zveza:

ZUS-1 člen 22, 22/1.
ZPP člen 95, 95/2, 98, 98/5.
Datum zadnje spremembe:
14.10.2011

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjU4Mzg4