<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep II DoR 307/2016
ECLI:SI:VSRS:2016:II.DOR.307.2016

Evidenčna številka:VS0018699
Datum odločbe:24.11.2016
Opravilna številka II.stopnje:Sodba VSM I Cp 362/2016
Senat:Anton Frantar (preds.), Janez Vlaj (poroč.), dr. Mateja Končina Peternel
Področje:ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - kršitev osebnostnih pravic - pravica do zasebnosti - objava časopisnega članka v učbeniku - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - nastanek škode - višina odškodnine

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanj, ali so izpolnjene vse predpostavke odškodninske odgovornosti prve toženke; in ali je sodišče pravilno uporabilo materialno pravo pri odločanju o višini odškodnine.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanj, ali so izpolnjene vse predpostavke odškodninske odgovornosti prve toženke; in ali je sodišče pravilno uporabilo materialno pravo pri odločanju o višini odškodnine.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je toženkama naložilo, da morata nerazdelno tožnici plačati znesek 30.000,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbi toženk zavrnilo in potrdilo prvostopenjsko sodbo.

3. Prva toženka v predlogu za dopustitev revizije navaja, da objava dela spornega članka v šolskem učbeniku, ker je le-ta še vedno dostopen na spletu, ne more pomeniti protipravnosti. Poleg tega identiteta tožnice samo na podlagi navedenega članka ni ugotovljiva. Trdi, da tudi vzročna zveza ni izkazana, prisojena odškodnina pa se ji zdi pretirana. Predlaga dopustitev revizije glede devetih vprašanj, ki jih je mogoče strniti v vprašanja, ali (konkretna) objava dela članka v šolskem učbeniku pomeni poseg v tožničine pravice iz 35. in 38. člena Ustave, upoštevajoč tudi 39. člen Ustave; ali objava članka, ki je prosto dostopen na spletu, tudi v šolskem učbeniku pomeni protipravno ravnanje; in ali je v obravnavanem primeru, upoštevajoč okoliščine konkretnega primera, podana vzročna zveza in pravno priznana škoda. Zatrjuje tudi kršitev razpravnega načela in se ob tem sklicuje na zadevi VSRS II Ips 453/2007 in VIII Ips 125/2013.

4. Predlog je utemeljen v obsegu, opredeljenem v izreku tega sklepa.

5. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da so glede vprašanj, opredeljenih v izreku tega sklepa, podani pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena Zakona o pravdnem postopku in je zato v tako začrtanem obsegu revizijo dopustilo (tretji odstavek 367.c člena istega zakona).


Zveza:

OZ člen 131. URS člen 35, 38, 39. ZPP člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/3.
Datum zadnje spremembe:
06.01.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDAxNjEy