<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep I Up 186/2015
ECLI:SI:VSRS:2015:I.UP.186.2015

Evidenčna številka:VS1015201
Datum odločbe:02.09.2015
Opravilna številka II.stopnje:Sklep UPRS (zunanji oddelek v Mariboru) II U 310/2014
Senat:mag. Nina Betetto (preds.), Borivoj Rozman (poroč.), Brigita Domjan Pavlin
Področje:UPRAVNI SPOR - CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE
Institut:procesne predpostavke za pritožbo - neplačilo sodne takse - umik pritožbe - pravica do pravnega sredstva - oprostitev plačila sodne takse

Jedro

Po 105. a členu ZPP je plačilo sodne takse procesna predpostavka za pritožbo. Izostanek njenega plačila v roku, ki ga stranki določi sodišče v nalogu za plačilo sodne takse in v katerem jo pouči na posledice neplačila, ima ob neobstoju pogojev za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks za posledico presumpcijo umika pritožbe.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje na podlagi tretjega odstavka 105. a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) in četrtega odstavka 343. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) ugotovilo, da je tožeča stranka umaknila pritožbo, ker sodna taksa za pritožbo ni bila plačana niti v roku, določenem v plačilnem nalogu.

2. Sodišče prve stopnje v obrazložitvi izpodbijanega sklepa navaja, da tožeča stranka ob vložitvi pritožbe zanjo ni plačala sodne takse, zato ji je sodišče poslalo plačilni nalog za njeno plačilo. Plačilni nalog je vseboval tudi opozorilo, da bo v primeru neplačila sodne takse v določenem znesku in roku štelo, da je tožeča stranka pritožbo umaknila. Ker do izteka 15-dnevnega roka, določenega v plačilnem nalogu, taksa ni bila plačana, je ugotovilo, da je tožeča stranka pritožbo umaknila.

3. Tožeča stranka (v nadaljevanju pritožnik) vlaga pritožbo in navaja, da je odločitev neustavna, ker krši njegovo pravico do enakega varstva pravic, posledično pravici do dostojanstva in pravnega sredstva. V svoji vlogi za oprostitev plačila sodne takse, ki je bila zavrnjena, ni zamolčal ničesar. Res je, da zoper sklep o zavrnitvi oprostitve plačila sodne takse ni vložil pritožbe, ker bi se zgodilo to, kar se je sedaj. Prav tako je upal, da bo zmogel zbrati toliko denarja, da bo sodno takso lahko plačal, a tega ni zmogel. Predlaga razveljavitev izpodbijanega sklepa.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Po določbi prvega odstavka 105. a člena ZPP, ki se na podlagi prvega odstavka 22. člena ZUS-1 primerno uporablja v upravnem sporu za vprašanja postopka, ki v ZUS-1 niso urejena, mora tožeča stranka že ob vložitvi pritožbe plačati sodno takso. V nasprotnem primeru mora biti sodna taksa plačana najkasneje v roku, ki ga določi sodišče v nalogu za plačilo sodne takse, v katerem mora sodišče stranko opozoriti na posledice njenega neplačila (drugi odstavek 105. a člena ZPP). Če v tem roku sodna taksa za pritožbo ni plačana in niso podani pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, se šteje, da je vloga umaknjena (tretji odstavek istega člena).

6. V obravnavanem primeru pritožnik sam priznava in ni sporno, da sodne takse v roku iz plačilnega naloga, v katerem je bil opozorjen na posledice neplačila, ni plačal.

7. Ker je bil pritožnik v plačilnem nalogu za pritožbo izrecno poučen o pravnih posledicah neplačila, pa kljub temu takse za navedeno pritožbo ni plačal, ob tem, da tudi niso podani pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, so bili tudi po presoji Vrhovnega sodišča izpolnjeni pogoji za uporabo določbe tretjega odstavka 105. a člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1.

8. V zvezi s pritožbeno navedbo, da je pogojevanje plačila sodne takse v nasprotju s pravico do pravnega sredstva, je Vrhovno sodišče že zavzelo stališče, da določba tretjega odstavka 105. a člena ZPP ne posega v pravico do pravnega sredstva, ampak gre za določitev ustreznega načina uresničevanja te pravice.(1) V zvezi s pritožbenimi navedbami o neutemeljeni zavrnitvi oprostitve plačila sodne takse, pa Vrhovno sodišče ugotavlja, da te za obravnavani primer niso relevantne, saj ne zadevajo izpodbijani akt. Pritožnik je imel v postopku oprostitve plačila sodne takse na voljo pravna sredstva, vendar jih ni izkoristil, zaradi česar očitkov v zvezi s tem postopkom ne more več uveljavljati v obravnavanem postopku. Vrhovno sodišče poleg tega še ugotavlja, da se je pritožnikov predlog za oprostitev plačila sodne takse, ki ga je sodišče prve stopnje zavrnilo s sklepom II U 310/2014-4 z dne 20. 2. 2015, nanašal samo za tožbo, ne pa tudi na pritožbo. Predloga za oprostitev plačila sodne takse za pritožbo pritožnik niti ni vložil.

9. Glede na navedeno je Vrhovno sodišče pritožbo na podlagi 76. člena v zvezi z 82. členom ZUS-1 zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep.

----

(1) Sklep Vrhovnega sodišča III Ips 97/2010 z dne 8. 3. 2011.


Zveza:

ZUS-1 člen 22, 22/1. ZPP člen 105a, 105a/1, 105a/2, 105a/3, 343.
Datum zadnje spremembe:
15.10.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzg1Mjg4