<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

VSRS sklep III Ips 19/2014
ECLI:SI:VSRS:2014:III.IPS.19.2014

Evidenčna številka:VS4002651
Datum odločbe:09.12.2014
Opravilna številka II.stopnje:VSL I Cpg 571/2013
Senat:Vladimir Balažic (preds.), dr. Miodrag Đorđević (poroč.), dr. Ana Božič Penko, Brigita Domjan Pavlin, Karmen Iglič Stroligo
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dopuščena revizija - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravočasnost grajanja procesnih kršitev - prekluzija - zavrnitev dokaznega predloga

Jedro

Glede na to, da je tožena stranka za kršitev pravil pravdnega postopka izvedela šele z vročitvijo sodbe, te kršitve ni mogla uveljavljati prej kot v pritožbi zoper sodbo.

Izrek

Reviziji se ugodi, izpodbijana sodba se razveljavi in se zadeva vrne sodišču druge stopnje v novo sojenje.

Odločitev o revizijskih stroških se pridrži za končno odločbo.

Obrazložitev

Dosedanji potek postopka

1. Toženi stranki je bilo s sodbo prvostopenjskega sodišča naloženo plačilo 21.393,90 EUR, kar predstavlja plačilo za izvedena dela tožeče stranke po izstavljeni končni situaciji. Pobotni ugovor tožene stranke iz naslova povračila stroškov za odpravo napak v višini 4.366,53 EUR in pogodbene kazni v višini 7.429,06 EUR pa je sodišče prve stopnje zavrnilo.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbo tožene stranke zavrnilo in potrdilo prvostopenjsko sodbo.

3. Vrhovno sodišče je s

sklepom

III DoR 69/2013-11 z dne 15. 10. 2013

dopustilo revizijo glede

vprašanja,

ali je uveljavljanje procesnih kršitev zaradi neizvedbe predlaganih dokazov v pritožbi pravočasno (skladno z določbo prvega odstavka 286.b člena ZPP) v primeru, če sodišče na glavni obravnavi (vse do njenega zaključka) ni sprejelo sklepa o zavrnitvi takih neizvedenih dokazov in tudi ni pojasnilo razlogov za zavrnitev takih dokazov.

4. Na podlagi navedenega sklepa je tožena stranka zoper sodbo sodišča druge stopnje vložila revizijo zaradi bistvenih kršitev določb pravdnega postopka (1. in 2. točka prvega odstavka 370. člena ZPP). Predlagala je spremembo izpodbijane sodbe z zavrnitvijo tožbenega zahtevka, podredno pa razveljavitev izpodbijane sodbe ter vrnitev zadeve „v ponovno odločanje drugemu senatu Okrožnega sodišča v Kranju“. Priglasila je tudi stroške revizijskega postopka.

5. Tožeča stranka na revizijo ni odgovorila.

Relevantno procesno dejansko stanje

6. Tožena stranka je zoper sodbo sodišča prve stopnje vložila pritožbo, v kateri je sodišču prve stopnje med drugim očitala, da se do nekaterih njenih dokaznih predlogov, to je do predlaganih zaslišanj prič B., P., R., P., P. in O., kot tudi do predlaganega ogleda na kraju samem in postavitve izvedenca gradbene stroke, „ni prav z ničemer opredelilo“. Ker dokazov sodišče ni izvedlo, je šteti, da jih je zavrnilo. Poleg tega je sodišču prve stopnje očitala tudi, da iz obrazložitve sodbe ni razvidno, v katero dokazno gradivo je sodišče dejansko vpogledalo.

7. Sodišče druge stopnje procesnega očitka tožene stranke ni vsebinsko

obravnavalo, ker je štelo, da gre za zatrjevanje procesne kršitve, ki bi jo morala tožena stranka glede na določbo prvega odstavka 286.b člena ZPP uveljavljati takoj, ko je bilo to mogoče, to je na (zadnjem) naroku za glavno obravnavo dne 17. 1. 2011, ko je sodišče prve stopnje sklenilo, da se dokazovanje sklene (5. točka obrazložitve izpodbijane sodbe).

Razlogi za ugoditev reviziji

8. Po določbi prvega odstavka 286.b člena ZPP mora stranka

kršitev določb pravdnega postopka pred sodiščem prve stopnje uveljavljati takoj, ko je to mogoče. Kršitve, na katere se sklicuje pozneje, vključno v pravnih sredstvih, se upoštevajo le, če stranka teh kršitev brez svoje krivde predhodno ni mogla navesti.

9. Revizijski očitek tožeče stranke, da je sodišče druge stopnje kršilo določbo prvega odstavka 286.b člena ZPP, je utemeljen. Načelna dolžnost sodišč, da izvedejo predlagane dokaze, sicer ni neomejena, saj lahko obstajajo upravičeni razlogi za zavrnitev izvedbe predlaganih dokazov. Mora pa sodišče v sklepu, s katerim zavrne izvedbo dokaza ali v sodbi, obrazložiti, zakaj predlaganega dokaza ni izvedlo (drugi odstavek 287. člena ZPP). Zavrnitev dokaznega predloga lahko predstavlja kršitev pravdnega postopka iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, kadar razlogi za takšno odločitev niso ustavno sprejemljivi, pa tudi takrat, ko sodišče razlogov za svojo odločitev sploh ne navede.

10. Sodišče prve stopnje razlogov za zavrnitev predlaganih dokazov tožene stranke (glej 6. točko te obrazložitve) ni navedlo ne v dokaznem ne v posebnem sklepu, niti jih ni navedlo v sodbi. Tako kršitev določb pravdnega postopka je treba pravočasno grajati v skladu z določbo

prvega odstavka 286.b člena ZPP.

11. Glede na to, da je tožena stranka za kršitev pravil pravdnega postopka iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP izvedela šele z vročitvijo sodbe, te kršitve ni mogla uveljavljati prej kot v pritožbi zoper sodbo. Njena pritožbena graja je bila zato pravočasna.(2)

12. Glede na obrazloženo je sodišče druge stopnje kršilo določbo prvega odstavka 286.b člena ZPP, ta kršitev pa bi lahko vplivala na zakonitost in pravilnost izpodbijane sodbe. Zaradi podane bistvene kršitve določb pravdnega postopka (2. točka prvega odstavka 370. člena ZPP) je Vrhovno sodišče sodbo sodišča druge stopnje razveljavilo in zadevo vrnilo temu sodišču v novo sojenje (prvi odstavek 379. člena ZPP). Sodišče druge stopnje se bo moralo v novem sojenju vsebinsko opredeliti tudi do pritožbenega očitka glede zavrnitve dokaznih predlogov tožene stranke.

O stroških postopka

13. Izrek o stroških revizijskega postopka temelji na določbi tretjega odstavka 165. člena ZPP.

---.---

...

Op. št. (2): Tako je bilo odločeno npr. že v sklepih Vrhovnega sodišča II Ips 425/2011 z dne 25. 9. 2009 in III Ips 106/2011 z dne 15. 10. 2013 ter sodbi III Ips 25/2012 z dne 28.1.2014.


Zveza:

ZPP člen 286b, 286b/1, 287, 287/2, 339, 339/2-8.
Datum zadnje spremembe:
13.01.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDczOTk1
http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*