<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sklep III DoR 70/2012
ECLI:SI:VSRS:2012:III.DOR.70.2012

Evidenčna številka:VS4002149
Datum odločbe:17.12.2012
Opravilna številka II.stopnje:VSL I Cpg 560/2011
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dopuščena revizija - trditveno in dokazno breme - prekluzija - bistvena kršitev določb pravdnega postopka

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali lahko sodišče, ob tem, ko na podlagi trditev tožene stranke, podanih po prvem naroku za glavno obravnavo in na podlagi pravočasno predlaganih in že izvedenih dokazih ugotovi pravno relevantna dejstva, na podlagi katerih je potrebno tožbeni zahtevek zavrniti, zaključi, da so bile trditve dane prepozno in ugodi tožbenemu zahtevku?

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali lahko sodišče, ob tem, ko na podlagi trditev tožene stranke, podanih po prvem naroku za glavno obravnavo in na podlagi pravočasno predlaganih in že izvedenih dokazih ugotovi pravno relevantna dejstva, na podlagi katerih je potrebno tožbeni zahtevek zavrniti, zaključi, da so bile trditve dane prepozno in ugodi tožbenemu zahtevku?

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo ugotovilo, da pravno dejanje asignacijskega poplačila, ki je dogovorjeno v 3. členu točke IV. Kupoprodajne pogodbe z dne 9. 8. 2005, ki je bila sklenjena med stečajnim dolžnikom kot prodajalcem in R. d.o.o. kot kupcem in na podlagi katere je kupec R. d.o.o. poplačal del kupnine v znesku 70.939,74 EUR v korist tožene stranke, nima pravnega učinka proti stečajni masi tožeče stranke in je tožena stranka dolžna vrniti v stečajno maso znesek 70.939,74 EUR s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi (1. točka izreka). Kar je zahtevala tožeča stranka več ali drugače, je zavrnilo (2. točka izreka). Toženi stranki je naložilo plačilo pravdnih stroškov tožeče stranke in intervenienta (3. točka izreka).

2. Sodišče druge stopnje je pritožbi tožene stranke delno ugodilo in izpodbijano sodbo v stroškovnem delu spremenilo. V ostalem je pritožbo zavrnilo in v izpodbijani 1. točki izreka potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

3. Zoper sodbo sodišča druge stopnje tožena stranka vlaga predlog za dopustitev revizije. N

avaja, da je sodišče druge stopnje s tem, ko je potrdilo zaključke prvostopenjskega sodišča, da so bile trditve tožene stranke, dane po prvem

naroku za glavno obravnavo, prepozne in je bila tožena stranka z njimi prekludirana, vprašanje prekluzije rešilo nezakonito, saj pri tem ni upoštevalo

namena in cilja določb Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) o prekluziji.

Sodne prakse Vrhovnega sodišča ni, stališče sprejeto v drugostopenjski sodbi pa naj bi bilo v nasprotju s splošno sprejeto pravno teorijo.

4. Predlog je utemeljen.

5. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da glede vprašanja, opredeljenega v izreku tega sklepa, obstajajo pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP, zato je revizijo glede tega vprašanja dopustilo.


Zveza:

ZPP člen 286, 339.
Datum zadnje spremembe:
11.02.2013

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDUxMjEw