<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sklep I Up 659/2002
ECLI:SI:VSRS:2002:I.UP.659.2002

Evidenčna številka:VS14633
Datum odločbe:28.06.2002
Področje:SODNE TAKSE - UPRAVNI SPOR
Institut:umik pritožbe - neplačilo sodne takse

Jedro

Ker tožnica niti po opominu ni plačala takse za vloženo pritožbo in ni vložila predloga za oprostitev plačila sodnih taks, se njena pritožba šteje za umaknjeno.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sklep Upravnega sodišča Republike Slovenije, Oddelka v Mariboru, št. U 259/99-12 z dne 19.3.2002.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom ustavilo pritožbeni postopek, ki ga je sprožila tožnica, ko je vložila pritožbo zoper sodbo istega sodišča, št. U 259/99-6 z dne 19.3.2002.

V obrazložitvi svojega sklepa sodišče prve stopnje navaja, da tožničina pritožba ni bila taksirana. Zato ji je poslalo opomin za plačilo takse za pritožbo v znesku 34.000,00 SIT in plačilo takse za opomin v znesku 8.500,00 SIT. Rok za plačilo je bil 15 dni. V opominu, ki ga je tožnica prejela dne 17.4.2002, je bila opozorjena na posledice (1. odstavek 8. člena Zakona o sodnih taksah), če sodna taksa ne bo plačana v navedenem roku. Tožnica predpisane sodne takse za pritožbo v 15 dnevnem roku, ki se je iztekel dne 3.5.2002, ni plačala, tudi do izdaje izpodbijanega sklepa ne. Pogoji za oprostitev plačila sodnih taks v obravnavani zadevi niso podani. Zato se po določbi 1. odstavka 8. člena Zakona o sodnih taksah (ZST) šteje tožničina pritožba za umaknjeno, pritožbeni postopek pa se ustavi (2. odst. 334. čl. Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 16. členom Zakona o upravnem sporu-ZUS).

Pritožnica v pritožbi navaja, da ima epileptične napade. Ima težko življenje, mož ji ne plačuje preživnine. Če njena pritožba ne bo upoštevana, ni poštenja.

Pritožba ni utemeljena.

ZST v 1. odstavku 8. člena določa, da sodišče šteje vlogo za umaknjeno, če taksa za vlogo, s katero se predlaga izdaja odločbe ali oprava dejanja, ali za pravno sredstvo niti po opominu ni v celoti plačana ali če vlogi ni priloženo dokazilo o plačilu sodne takse in niso podani pogoji za oprostitev plačila sodnih taks.

Med strankama ni spora o tem, da tožnica niti po opominu ni plačala takse za vloženo pritožbo. Iz podatkov v predloženih spisih tudi ne izhaja, da bi tožnica vložila predlog za oprostitev plačila sodnih taks in tega v pritožbi niti ne trdi. Glede na določbo 1. odstavka 8. člena ZST, na katero se sodišče prve stopnje pri svoji odločitvi sklicuje, je tudi po presoji pritožbenega sodišča pravilna odločitev, da se tožničina pritožba šteje za umaknjeno. Na tej podlagi pa je pravilna tudi odločitev, da se pritožbeni postopek ustavi. Tožničini pritožbeni ugovori, ki se ne nanašajo na pravno in dejansko podlago izpodbijanega sklepa, zato ne morejo vplivati na drugačno odločitev pritožbenega sodišča.

Glede na navedeno je pritožbeno sodišče na podlagi 73. in 68. člena ZUS pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.


Zveza:

ZST člen 8.ZPP člen 334.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xNzM2Mw==