<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sklep I Up 53/2009
ECLI:SI:VSRS:2009:I.UP.53.2009

Evidenčna številka:VS1010892
Datum odločbe:05.02.2009
Opravilna številka II.stopnje:Sklep UPRS U 2771/2006
Področje:UPRAVNI SPOR
Institut:obnova sodnega postopka - obnovitveni razlog

Jedro

Drugačno pravno stališče o enakem pravnem vprašanju ni razlog za obnovo postopka.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep. II. Tožeča stranka sama trpi svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom na podlagi določbe prvega odstavka 100. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1, Uradni list RS, št. 105/2006) zavrglo predlog tožeče stranke za obnovo postopka, končanega s pravnomočno sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije v Ljubljani U 2771/2006 z dne 23. 9. 2008. Svojo odločitev je utemeljilo s tem, da predlagatelj obnove postopka s sklicevanjem na sklep Vrhovnega sodišča X Ips 491/2005 z dne 6. 11. 2008, v katerem naj bi bilo o enakem pravnem vprašanju zavzeto drugačno pravno stališče, ni izkazal za verjetnega nobenega izmed taksativno naštetih razlogov za obnovo postopka, ki jih ZUS-1 določa v prvem odstavku 96. člena.

2. Tožeča stranka v pritožbi, ki jo vlaga zaradi bistvene kršitve določb ZPP ter napačno ugotovljenega dejanskega stanja, navaja, da je Vrhovno sodišče v zadevi z dne 6. 11. 2008 sprejelo drugačno stališče kot sodišče prve stopnje v zadevi U 2771/2006. Že zato je treba obnovo postopka v zadevi U 2771/2006 dovoliti. Priglaša stroške postopka.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Postopek, ki je bil pravnomočno končan s sodno odločbo, se na predlog stranke obnovi le zaradi razlogov, ki so v prvem odstavku 96. člena ZUS-1 taksativno našteti in morajo biti vsaj verjetno izkazani (100. člen ZUS-1). V predlogu za obnovo pa je treba zlasti navesti (sodbo ali sklep, s katerim je bil končan postopek, glede katerega se zahteva obnova, okoliščine, iz katerih izhaja, da je bil predlog vložen v zakonitem roku, in dokaze za to) razloge za obnovo in dokaze oziroma okoliščine, ki razloge verjetno izkazujejo (2. točka 99. člena ZUS-1). Tožeča stranka pa zgolj s sklicevanjem na sklep Vrhovnega sodišča X Ips 491/2005 z dne 6. 11. 2008, v katerem naj bi bilo o identični situaciji, ki je predmet upravnega spora U 2771/2006 z dne 23. 9. 2008 navedeno drugačno pravno stališče, tudi po presoji Vrhovnega sodišča ni izkazala za verjetnega nobenega izmed zakonitih razlogov za obnovo, določenih v prvem odstavku 96. člena ZUS-1. Zato je sodišče prve stopnje v izpodbijanem sklepu na podlagi pravilne presoje, da predlagatelj ni verjetno izkazal razlogov, na podlagi katerih je obnovo postopka predlagal oziroma po katerih ZUS-1 dopušča obnovo, pravilno presodilo, ko je njegov predlog na podlagi prvega odstavka 100. člena ZUS-1 zavrglo.

5. Tožeča stranka s tožbo ni uspela zato sama trpi svoje stroške pritožbenega postopka (154. člen in prvi odstavek 165. člena ZPP, v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1).


Zveza:

ZUS-1 člen 96, 99, 100.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xMjM3NA==