<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sklep X Ips 251/2012
ECLI:SI:VSRS:2012:X.IPS.232.2012

Evidenčna številka:VS1013798
Datum odločbe:12.07.2012
Opravilna številka II.stopnje:Sodba UPRS (zunanji oddelek v Mariboru) II U 225/2010
Področje:UPRAVNI SPOR
Institut:dovoljenost revizije - novo pooblastilo za revizijo - prirejeno pooblastilo - zavrženje revizije

Jedro

Stranka mora reviziji predložiti novo pooblastilo, to je pooblastilo, ki izvira iz časa, ko je stranki že nastala pravica do vložitve revizije, kar pomeni, da mora biti dano po tem, ko je bila sodna odločba zoper katero vlaga revizijo, tej stranki že vročena. Pooblastilo, ki je bilo dano pred vročitvijo sodne odločbe, ki se izpodbija z revizijo in v katerem je naknadni zapis, da je dano za revizijo, pri tem naknadnem zapisu pa ni datuma in podpisa pooblastitelja, ni novo pooblastilo, ampak staro in za vložitev revizije prirejeno pooblastilo.

Izrek

I. Revizija se zavrže.

II. Tožeča stranka sama trpi svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Zoper v uvodu tega sklepa navedeno pravnomočno sodbo sodišča prve stopnje je tožeča stranka (revident) vložila revizijo. V reviziji navaja, da je pooblastilo priloženo.

K I. točki izreka:

2. Revizija ni dovoljena.

3. Po določbi drugega odstavka 95. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), ki se po določbi prvega odstavka 22. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) primerno uporablja za vprašanja postopka, ki v ZUS-1 niso urejena, morata stranka oziroma pooblaščenec za vložitev revizije predložiti novo strankino pooblastilo. To pooblastilo mora biti na podlagi prvega odstavka 98. člena ZPP sodišču predloženo pri prvem procesnem dejanju, če to ni storjeno, pa sodišče po petem odstavku 98. člena ZPP tožbo ali pravno sredstvo zavrže. Smisel zahteve po predložitvi novega pooblastila je v zagotovitvi možnosti posebnega preudarka stranke pred vložitvijo izrednega pravnega sredstva.

4. V obravnavani zadevi je revizijo vložil pooblaščenec, ki reviziji ni priložil novega pooblastila. V smislu drugega odstavka 95. člena ZPP je pooblastilo za vložitev revizije novo, če izvira iz časa, ko je stranki že nastala pravica do vložitve izrednega pravnega sredstva, kar pomeni, da mora biti dano po tem, ko je bila sodna odločba že vročena stranki, ki pravno sredstvo vloži (sklep X Ips 13/2011 z dne 3. 2. 2011, sklep X Ips 36/2011 z dne 11. 5. 2011 in drugi)

5. Po vpogledu v spis je Vrhovno sodišče ugotovilo, da se v spisu nahajata dve pooblastili, in sicer pooblastilo z dne 8. 6. 2010, ki ga je revident priložil tožbi, in pooblastilo z dne 1. 4. 2009, ki ga je revident priložil reviziji. Ker je bila sodba sodišča prve stopnje z dne 14. 3. 2012 revidentu vročena dne 30. 3. 2012, torej več kot eno leto po datumu, navedenem na pooblastilu, to pomeni, da pooblastili nista novi. Navedenega ne more spremeniti zapis na pooblastilu z dne 1. 4. 2009, ki ni revidentov, da gre za pooblastilo za vložitev revizije, saj je ta, kot izhaja iz pooblastila, naknadno zapisan. Pri tem naknadnem zapisu pa ni niti datuma niti podpisa pooblastitelja. Zato reviziji priloženo pooblastilo ni novo pooblastilo, ampak staro za revizijski postopek prirejeno pooblastilo. Enako stališče je Vrhovno sodišče sprejelo tudi v sklepih II DoR 483/2011 z dne 20. 3. 2012 in II DoR 494/2011 z dne 22. 12. 2012.

6. Ker novo pooblastilo ni bilo predloženo, je Vrhovno sodišče revizijo na podlagi petega odstavka 98. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 kot nedovoljeno zavrglo in revidenta ni pozivalo k predložitvi novega pooblastila.

K II. točki izreka:

7. Ker je Vrhovno sodišče revizijo zavrglo, revident na podlagi prvega odstavka 165. člena ZPP in prvega odstavka 154. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 sam trpi svoje stroške revizijskega postopka.


Zveza:

ZUS-1 člen 22, 22/1.
ZPP člen 95, 95/2, 98, 98/1, 98/5.
Datum zadnje spremembe:
21.11.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDQ4OTQ0