<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sklep II Ips 1068/2008
ECLI:SI:VSRS:2010:II.IPS.1068.2008

Evidenčna številka:VS0013526
Datum odločbe:11.11.2010
Senat:
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:zakonite zamudne obresti - prenehanje teka zamudnih obresti

Jedro

Ker je višina zamudnih obresti dosegla višino glavnic 15. 1. 2002, so zamudne obresti takrat glede na ustavno odločbo U-I-300/04 nehale teči.

Izrek

Zahtevi za varstvo zakonitosti se ugodi in se sklep sodišča prve stopnje delno spremeni v 1. točki izreka tako, da se predlagana izvršba dovoli v naslednjem obsegu:

- 1.828,74 EUR (prej 438.000,00 SIT) z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 10.11.1998 do 15.1.2002, kar predstavlja skupni znesek glavnice in obresti 3.655,48 EUR

- 194,09 EUR (prej 46.510,06 SIT) z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 10.11.1998 do 15.1.2002, kar predstavlja skupni znesek glavnice in obresti 388,18 EUR.

V presežku se predlog za izvršbo zavrne.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je na podlagi pravnomočnih sodb Okrožnega sodišča v Novem mestu P 351/99 z dne 29.5.2002 in P 501/2005 z dne 5.10.2007 v točki 1 izreka dovolilo izvršbo za zneske 438.000 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 10.11.1998 do plačila, kar do dne 5.8.2008 predstavlja skupni znesek glavnice in obresti v višini 2.238.856,19 SIT (oz. 9.342,58 EUR), 46.501,61 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 10.11.1998 do 15.1.2002 in 46.510,61 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 22.5.2007 do plačila, kar predstavlja skupni znesek glavnice in obresti 146.076,62 SIT (oz. 609,58 EUR). Skupni znesek glavnice in obresti, ki ga dolguje dolžnica znaša tako 9.952,16 EUR. V točki 2 izreka je sodišče določilo izvršitelja. V točki 3 izreka pa je zaradi izterjave izvršljive terjatve pod točko 1 sklepa, upniku dovolilo izvršbo z rubežem, cenitvijo in prodajo 4/6 lastniškega deleža dolžnice na stanovanjski hiši, parc. št. 2581/1 in 2, k. o. ..., na naslovu ...

2. Zoper izvršilni sklep sodišča prve stopnje je Vrhovno državno tožilstvo vložilo zahtevo za varstvo zakonitosti, s katero izpodbija pravnomočni sklep iz razloga bistvene kršitve določb postopka in zmotne uporabe materialnega prava. Zatrjuje, da sodišče ni uporabilo 17. in 44. člena ZIZ v njuni materialnopravni in procesnopravni vsebini, kar je vplivalo na zakonitost in pravilnost sklepa. Posledično se je o izvršbi odločilo preko okvirov izvršilnega naslova. Sodišče ni upoštevalo ustavne odločbe U-I-300/04 z dne 2.3.2006 in je nepravilno uporabilo 376. člena OZ. Izpodbijani sklep je razumeti tako, da sodišče na podlagi izvršilnega naslova dovoljuje izvršbo za dva zneska glavnice 46.510,61 SIT. Ker v danem primeru sodišče dolžnice ni obvestilo, da je bil sklep o izvršbi izdan le na podlagi s strani upnika posredovanih podatkov, drugega odstavka 44. člena ZIZ ni mogoče upoštevati. Predlaga spremembo izpodbijanega sklepa v smeri, da bo izvršba dovoljena le na podlagi izvršilnega naslova, podrejeno pa razveljavitev sklepa sodišča prve stopnje in vrnitev zadeve v nov postopek.

3. Zahteva za varstvo zakonitosti je utemeljena.

4. V skladu z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-300/04 z dne 02.03.2006 (Uradni list RS, št. 28/06) in 376. členom Obligacijskega zakonika (OZ; Uradni list RS, št. 83/01 in 40/07) zamudne obresti od zneskov, zapadlih pred uveljavitvijo OZ, prenehajo teči, če so do uveljavitve OZ, tj. do 01.01.2002, dosegle ali presegle glavnico. To pomeni, da je (bilo) treba tudi za zamudne obresti iz obligacijskih razmerij, ki so nastala pred uveljavitvijo OZ, uporabljati pravilo ne ultra alterum tantum, vendar šele za čas po 1.1.2002.

5. V konkretnem primeru je sodišče dovolilo izvršbo na podlagi izvršilnega naslova pravnomočne sodne odločbe Okrožnega sodišča v Novem mestu P 351/99 z dne 29.5.2002 in P 501/2005 z dne 5.10.2007 in sicer za izterjavo dveh zneskov glavnice (1.827,74 EUR in 194,09 EUR) s pripadajočimi obrestmi. Ker je višina zamudnih obresti dosegla višino glavnic 15.1.2002, so zamudne obresti takrat glede na omenjeno ustavno odločbo nehale teči. Zaradi sprejema OZ-A (ko je bilo pravilo ne ultra alterum tantum za zamudne obresti odpravljeno) pa niso začele teči znova(1).

6. Ker je sodišče prve stopnje materialno pravo zmotno uporabilo, je Vrhovno sodišče na podlagi prvega odstavka 380. člena ZPP v zvezi z drugim odstavkom 391. člena ZPP in s 15. členom ZIZ zahtevi ugodilo in odločilo, kot to izhaja iz izreka odločbe.

---.---

Op. št. (1): Glej odločbo VS RS II Ips 430/2008.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Obligacijski zakonik (2001) - OZ - člen 376
Zakon o izvršbi in zavarovanju (1998) - ZIZ - člen 15
Datum zadnje spremembe:
07.05.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ5MDgz