<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

Sodba VIII Ips 224/2008
ECLI:SI:VSRS:2010:VIII.IPS.224.2008

Evidenčna številka:VS3004070
Datum odločbe:12.01.2010
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Psp 347/2007
Senat:
Področje:POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
Institut:invalidska pokojnina - prenehanje zavarovanja - začetek izplačevanja

Jedro

Na podlagi prvega odstavka 157. člena ZPIZ-1 je realizacija pravice do pokojnine kot denarne dajatve iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, vključno z invalidsko pokojnino, posebej urejena in poleg ostalih pogojev za pridobitev te pravice izrecno vezana tudi na prenehanje zavarovanja.

Izrek

Revizija se zavrne.

Obrazložitev

1. S pravnomočno sodbo sodišča prve stopnje Ps 239/2001 z dne 10. 12. 2004 sta bili razveljavljeni takratni zavrnilni odločbi tožene stranke z dne 2. 6. 2000 in 6. 2. 2001. Hkrati je bil tožnik v skladu z zahtevkom razvrščen v I. kategorijo invalidnosti zaradi posledic bolezni od 31. 5. 2000 dalje. Sočasno pa je sodišče toženi stranki naložilo, da o pravici in odmeri invalidske pokojnine odloči s posebno odločbo.

2. Z odločbama št. 2 1 103027 1 z dne 10. 6. 2005 in št. P-1030270 z dne 3. 11. 2005 je tožena stranka ugotovila, da tožnik izpolnjuje pogoje za priznanje pravice do invalidske pokojnine, vendar ima, glede na prenehanje zavarovanja s 15. 4. 2005, šele od 16. 4. 2005 dalje pravico do izplačevanja invalidske pokojnine v znesku 228.497,13 takratnih SIT mesečno.

3. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožnikov tožbeni zahtevek, da se ugotovi, da ima pravico do invalidske pokojnine že od 1. 6. 2000 dalje in se navedeni odločbi ustrezno spremenita ter da mu je tožena stranka dolžna plačati za nazaj zapadle obroke invalidske pokojnine v roku 15 dni z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Soglašalo je, da je tožnik upravičen do invalidske pokojnine na podlagi prvega odstavka 157. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 106/99 in nasl. - ZPIZ-1) od naslednjega dne po prenehanju zavarovanja.

4. Sodišče druge stopnje je tožnikovo pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

5. Zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje vlaga tožnik revizijo zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Navaja, da je postopek v zvezi z razvrstitvijo v prvo kategorijo invalidnosti potekal več let in ni mogel tvegati, da bi se že ob njegovem začetku odjavil iz zavarovanja ter prenehal plačevati prispevke. Ker se je izkazalo, da je bil že od 31. 5. 2000 dalje kot invalid I. kategorije nezmožen za delo, je z izpodbijano sodbo tožena stranka dvakratno obogatena. Prvič zato, ker ji je tožnik, kljub ugotovljeni invalidnosti, v obdobju od 1. 6. 2000 do 15. 4. 2005 plačeval prispevke in drugič, ker tožniku za to obdobje ni plačevala invalidske pokojnine. Zato bi sodišče moralo upoštevati, da je tožnik na podlagi prvega odstavka 67. člena ZPIZ-1 pridobil pravico do invalidske pokojnine z dnem nastanka invalidnosti.

6. Revizija je bila vročena Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije in toženi stranki, ki nanjo ni odgovorila.

7. Revizija ni utemeljena.

8. Na podlagi 371. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) revizijsko sodišče preizkusi izpodbijano sodbo samo v tistem delu, v katerem se izpodbija z revizijo, in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni, pri čemer na pravilno uporabo materialnega prava pazi tudi po uradni dolžnosti.

9. Na podlagi 1. alinee prvega odstavka 67. člena ZPIZ-1 zavarovanec pridobi pravico do invalidske pokojnine, če pri njem nastane invalidnost I. kategorije. Na podlagi petega odstavka 156. člena ZPIZ-1 pridobi zavarovanec pravice na podlagi invalidnosti z dnem nastanka invalidnosti. Hkrati pa ZPIZ-1 v drugem odstavku 156. člena določa, da je pogoj za pridobitev pravice do pokojnine prenehanje obveznega zavarovanja, razen za vajence in osebe, ki so na podlagi drugega odstavka 34. člena tega zakona prostovoljno vključene v obvezno zavarovanje. Prvi odstavek 157. člena ZPIZ-1 pod naslovom „Začetek izplačevanja“ pa izrecno določa, da pokojnina pripada uživalcu od prvega naslednjega dne po prenehanju zavarovanja.

10. Glede na gornje določbe ZPIZ-1 ne more biti sporno, da je tožnik izpolnil prvi pogoj za pridobitev pravice do invalidske pokojnine že z dnem nastanka invalidnosti, vendar je lahko to pravico v smislu izplačila invalidske pokojnine realiziral šele z dnem odjave oziroma prenehanja obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Na podlagi prvega odstavka 157. člena ZPIZ-1 je realizacija pravice do pokojnine, kot denarne dajatve iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, vključno z invalidsko pokojnino, posebej urejena in poleg ostalih pogojev za pridobitev te pravice izrecno vezana tudi na prenehanje zavarovanja.

11. Sodišče je ugotovilo, da je tožena stranka pri odmeri tožnikove invalidske pokojnine upoštevala tudi zavarovalno obdobje in vplačane prispevke za čas od 1. 6. 2000 do 15. 4. 2005 in da je to vplivalo na višino odmerjene pokojnine. Tako ni utemeljen revizijski očitek o neupravičeni obogatitvi tožene stranke oziroma smiselni očitek, da je v tem obdobju prispevke plačeval brez ustrezne protidajatve.

12. Glede na navedeno revizijski razlog zmotne uporabe materialnega prava ni podan. Zato je sodišče na podlagi 378. člena ZPP revizijo kot neutemeljeno zavrnilo.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (1999) - ZPIZ-1 - člen 67, 67/1, 156, 156/2, 157, 157/1

Pridruženi dokumenti:*

Opr. št: VS RS VIII Ips 282/2009, ECLI:SI:VSRS:2009:VS.RS.VIII.IPS.282.2009

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
28.03.2019

Opombe:

P2RvYy02NDk5Nw==