<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

Sklep VIII Ips 444/2008
ECLI:SI:VSRS:2010:VIII.IPS.444.2008

Evidenčna številka:VS3004447
Datum odločbe:28.09.2010
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Psp 776/2007
Senat:
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - SOCIALNO ZAVAROVANJE
Institut:dovoljenost revizije - zastopanje v postopku revizije - pooblaščenec zavoda - pooblastilo - opravljen pravniški državni izpit - zavrženje revizije

Jedro

Pooblaščenec mora obstoj pogoja iz 65. člena ZDSS-1 izkazati ob vložitvi izrednega pravnega sredstva, torej mora predložiti dokazilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu in o statusu zaposlenega pri zavodu. Sodišče zavrže izredno pravno sredstvo, ki ga vloži pooblaščenec, ki ne izpolnjuje zakonskih pogojev.

Izrek

Revizija se zavrže.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je delno ugodilo tožbenemu zahtevku in odpravilo dokončno odločbo tožene stranke št. I – 4068504 z dne 10. 5. 2005, prvostopenjsko odločbo I – 4068504 z dne 5. 10. 2004 pa spremenilo tako, da se glasi: „Zavarovancu, delovnemu invalidu II. kategorije invalidnosti zaradi posledic bolezni, se izplačevanje nadomestila plače za čas čakanja na ustrezno zaposlitev z dne 14. 10. 2003 ustavi. Ta odločba učinkuje od 5. 10. 2004 dalje.“ Zavrnilo je tožbeni zahtevek, da se tožniku prizna pravica do nadomestila za čas čakanja na ustrezno zaposlitev od 15. 10. 2003 do 30. 9. 2004.

2. Sodišče druge stopnje se je strinjalo z dejanskimi razlogi in pravno presojo sodišča prve stopnje, zato je pritožbo tožene stranke zavrnilo in potrdilo izpodbijani ugodilni del sodbe.

3. Zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje je tožena stranka vložila revizijo zaradi bistvenih kršitev določb pravdnega postopka in zmotne uporabe materialnega prava. Navaja, da z izpodbijanima odločbama ni posegla v pravnomočno urejeno pravno razmerje. V odločbi o priznanju nadomestila z dne 19. 8. 2004 ni točno določen čas izplačevanja nadomestila, ki je vezan na dodaten pogoj, t. j. vodenje tožnika v evidenci brezposelnih oseb. Ta pogoj po 14. 10. 2003 ni bil več izpolnjen, zato je bilo izplačevanje nadomestila pravilno ustavljeno. Tožena stranka je imela pravno podlago za ustavitev izplačevanja nadomestila v drugem odstavku 188. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ – Ur. l. RS, št. 12/1992 in nadaljnji). Ustavitev izplačevanja nadomestila ne pomeni hkrati ukinitve pravice do nadomestila, katero tožnik še vedno ima. Izpodbijana sodba se pomotoma sklicuje na sodbo VIII Ips 196/2006, kjer je šlo za spor o odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Do sodbe Psp 519/2006 se tožena stranka ne more opredeliti, ker ni dostopna v bazi sistema Ius-info, v sodbi Psp 867/2006 pa ne gre za zadevo, enako obravnavani. Predlaga, da Vrhovno sodišče reviziji ugodi in sodbo sodišča druge stopnje spremeni tako, da pritožbi ugodi in tožbeni zahtevek zavrne, oziroma podredno, da sodbo sodišča druge stopnje razveljavi in vrne zadevo temu sodišču v novo odločanje.

4. Revizija ni dovoljena.

5. Po določbi 19. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1, Ur. l. RS, št. 2/2004) se v postopku v delovnih in socialnih sporih uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek, če ni s tem zakonom določeno drugače. Na podlagi tretjega odstavka 86. člena ZPP lahko stranka v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi opravlja pravdna dejanja samo po pooblaščencu, ki je odvetnik, po določbi četrtega odstavka tega člena pa to ne velja v primerih, če ima stranka ali njen zakoniti zastopnik opravljen pravniški državni izpit. Za postopek v socialnih sporih iz določbe prvega odstavka 65. člena ZDSS-1 izhaja, da v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi lahko stranka opravlja dejanja tudi po pooblaščencu, ki je predstavnik sindikata, združenja zavarovancev oziroma delodajalcev, če ga ta zaposli za zastopanje svojih članov, in je opravil pravniški državni izpit. Ta določba se uporablja tudi za pooblaščence zavoda, ki so zaposleni v zavodu (drugi odstavek 65. člena ZDSS-1).

6. Pooblaščenec mora obstoj pogoja iz 65. člena ZDSS-1 izkazati ob vložitvi izrednega pravnega sredstva, torej mora predložiti dokazilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu in o statusu zaposlenega pri zavodu. Sodišče zavrže izredno pravno sredstvo, ki ga vloži pooblaščenec, ki ne izpolnjuje zakonskih pogojev(1).

7. Pooblaščenka tožene stranke, ki je vložila revizijo, do pravnomočnosti izpodbijane sodbe v postopku še ni nastopala kot pooblaščenka tožene stranke. Kljub novemu pooblastilu, ki ga je predložila ob vložitvi revizije, ni izkazala, da izpolnjuje vse pogoje iz 65. člena ZDSS-1, saj ni predložila dokazila o opravljenem pravniškem državnem izpitu. To pomeni, da je izredno pravno sredstvo vložil nekdo, ki nima te pravice, oziroma je ni dokazal. Takšna revizija je glede na določbo drugega odstavka 374. člena ZPP nedovoljena, zato jo je Vrhovno sodišče na podlagi 377. člena ZPP zavrglo.

---.---

Op. št. (1): Takšno stališče je Vrhovno sodišče RS zavzelo že v večjem številu svojih sklepov: VIII Ips 440/2008 z dne 24. 5. 2010, VIII Ips 231/2008 z dne 10. 5. 2010, VIII Ips 458/2008 z dne 19. 4. 2010, VIII Ips 498/2007 z dne 7. 9. 2009, idr..


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 377
Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (2004) - ZDSS-1 - člen 65

Pridruženi dokumenti:*

Opr. št: VSRS Sklep VIII Ips 260/2009, ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.260.2009

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
29.04.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ3Nzc5