<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Kazenski oddelek

Sodba IV Ips 98/2010
ECLI:SI:VSRS:2010:IV.IPS.98.2010

Evidenčna številka:VS2005226
Datum odločbe:25.05.2010
Senat:
Področje:PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO
Institut:postopek o prekršku - hitri postopek - redni sodni postopek - smrt storilca - sodba, s katero se postopek ustavi

Jedro

Smrt storilca je procesna ovira, zaradi katere postopka o prekršku ni mogoče voditi.

Izrek

I. Zahtevi za varstvo zakonitosti se ugodi in se izpodbijana sodba spremeni tako, da se postopek o prekrških zoper storilca N.L. na podlagi 6. točke prvega odstavka 136. člena v zvezi z drugim odstavkom 58. člena Zakona o prekrških ustavi.

II. Stroški postopka bremenijo proračun.

Obrazložitev

A.

1. Prekrškovni organ Policijska postaja Koper je dne 9.2.2007 storilcu N.L. z odločbo o prekršku zaradi prekrškov po tretjem odstavku 27. člena in po 10. odstavku 135. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (v nadaljevanju ZVCP-1) izrekel enotno globo v znesku 208,66 EUR. Storilec je zoper odločbo o prekršku vložil zahtevo za sodno varstvo, ki jo je Okrajno sodišče v Kopru zavrnilo kot neutemeljeno in storilcu naložilo plačilo stroškov postopka.

2. Vrhovni državni tožilec je zoper pravnomočno sodbo vložil zahtevo za varstvo zakonitosti zaradi kršitve 6. in 4. točke prvega odstavka 136. člena Zakona o prekrških (v nadaljevanju ZP-1). V obrazložitvi zahteve navaja, da je bila zahteva za sodno varstvo vložena dne 23.2.2007, zaradi česar je do odločitve Okrajnega sodišča v Kopru preteklo več kot dve leti, ne da bi kakšno dejanje organa, pristojnega za postopek, ki meri na pregon storilca prekrška, pretrgalo postopek o prekršku, zato je bila odločba sodišča izdana po nastopu zastaranja. Iz Matičnega registra upravne enotes ... je razvidno, da je storilec N.L. dne 28.4.2008 umrl, zato bi sodišče moralo izdati sodbo, s katero postopek ustavi. Vrhovnemu sodišču predlaga, da zahtevi za varstvo zakonitosti ugodi ter napadeno odločbo o prekršku in sodbo odpravi oziroma razveljavi.

B.

3. V skladu s 6. točko prvega odstavka 136. člena ZP-1, ki velja za redni sodni postopek, se izda sodba o prekršku s katero se postopek ustavi, če obdolženec med postopkom umre. Navedena določba se na podlagi drugega odstavka 58. člena ZP-1 glede ustavitve postopka smiselno uporablja tudi v hitrem postopku. Smrt storilca je procesna ovira, zaradi katere postopka o prekršku ni mogoče voditi. Ta določba se uporablja v vseh fazah postopka o prekršku, to je od njegove uvedbe, do pravnomočnosti odločbe.

4. Iz zahtevi za varstvo zakonitosti priloženega izpiska iz matičnega registra o smrti Upravne enotes ... z dne 12.5.2008 izhaja, da je N.L. dne 28.4.2008 umrl. Do storilčeve smrti je prišlo pred izdajo sodbe Okrajnega sodišča v Kopru z dne 14.12.2009, s katero je bila zavrnjena njegova zahteva za sodno varstvo, torej še pred pravnomočno končanim postopkom o prekršku.

5. Vrhovno sodišče ugotavlja, da je izpodbijana sodba nezakonita, ker je bila z njo kršena določba 6. točke prvega odstavka 136. člena ZP-1, ki določa, da se izda sodba o prekršku s katero se postopek ustavi, če obdolženec med postopkom umre. Vrhovno sodišče je zato zahtevi vrhovnega državnega tožilca za varstvo zakonitosti ugodilo in odločilo, da se postopek o prekrških zoper storilca N.L. na podlagi 6. točke prvega odstavka 136. člena v zvezi z drugim odstavkom 58. člena ZP-1 ustavi.

6. Temeljna procesna predpostavka, da je postopek o prekršku mogoče voditi le zoper živega storilca, v obravnavanem primeru v času izdaje sodbe Okrajnega sodišča v Kopru ni bila izpolnjena, zato Vrhovno sodišče ni presojalo v zahtevi za varstvo zakonitosti uveljavljane kršitve iz 4. točke prvega odstavka 136. člena ZP-1 (zastaranje postopka o prekršku).

7. Ker je bil postopek ustavljen, na podlagi 4. odstavka 144. člena ZP-1 v zvezi s 148. členom ZP-1, stroški postopka bremenijo proračun.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (2006) - ZP-1-UPB3 - člen 58, 58/2, 136, 136/1-6

Pridruženi dokumenti:*

Opr. št: IV Ips 27/2012, ECLI:SI:VSRS:2012:IV.IPS.27.2012

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
29.04.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ3MzUy