<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sklep III DoR 38/2014
ECLI:SI:VSRS:2014:III.DOR.38.2014

Evidenčna številka:VS4002575
Datum odločbe:08.07.2014
Opravilna številka II.stopnje:VSK Cpg 266/2013
Senat:Vladimir Balažic (preds.), dr. Miodrag Dorđević (poroč.), dr. Mile Dolenc
Področje:ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - povrnitev škode - odgovornost delodajalca - varstvo pri delu - nesreča pri delu - stroški zdravljenja - regres - deljena odgovornost - ravnanje oškodovanca - obstoj sodne prakse

Jedro

Odgovor na vprašanje, ali se pri odgovornosti delodajalca za škodni dogodek (nezgodo pri delu) in škodo (stroške zdravljenja poškodovanca - delavca) po 86. členu ZZVZZ upošteva prispevek delavca (poškodovanca - zavarovanca tožeče stranke, ki je zaradi škodnega dogodka oškodovana), je VSRS podalo že v zadevah III Ips 1/2014 in III Ips 122/2011, obeh z dne 25. 2. 2014.

Izrek

Predlog za dopustitev revizije

se

glede drugega zastavljenega vprašanja zavrže.

Predlog za dopustitev revizije se glede prvega zastavljenega vprašanja zavrne.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je sklenilo, da se umik tožbe v delu, ki se nanaša na plačilo zakonskih zamudnih obresti od zneska 32.867,12 EUR od 14. 10. 2010 do 26. 10. 2010, vzame na znanje in se postopek v tem delu ustavi (I. točka izreka odločbe). Prvi toženki je naložilo plačilo 23.006,98 EUR s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi (II. točka izreka odločbe), drugemu tožencu pa plačilo 9.860,14 EUR s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi (III. točka izreka odločbe). Višji tožbeni zahtevek je zavrnilo (IV. točka izreka odločbe). Odločilo je še, da je prva toženka dolžna tožeči stranki povrniti pravdne stroške v višini 518,57 EUR z morebitnimi zakonskimi zamudnimi obrestmi (V. točka izreka odločbe) ter da je tožeča stranka dolžna drugemu tožencu povrniti pravdne stroške v višini 1.033,71 EUR z morebitnimi zakonskimi zamudnimi obrestmi(VI. točka izreka odločbe).

2. Sodišče druge stopnje je pritožbi prve toženke delno ugodilo in sodbo sodišča prve stopnje spremenilo tako, da je prvi toženki naložilo plačilo 13.146,85 EUR (namesto 23.006,98 EUR) z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ter v skladu s tem sodbo spremenilo tudi v delu (V. točka izreka sodbe sodišča prve stopnje), ki se nanaša na odločitev o stroških (I. točka izreka sodbe). V preostalem delu je pritožbo prve toženke zavrnilo; zavrnilo pa je tudi pritožbi tožeče stranke in drugega toženca ter v izpodbijanem, a nespremenjenem delu potrdilo sodbo sodišča prve stopnje (II. točka izreka sodbe). Odločilo je še, da mora tožeča stranka prvi toženki povrniti 102,75 EUR pritožbenih stroškov z morebitnimi zakonskimi zamudnimi obrestmi (III. točka izreka sodbe).

3. Zoper sodbo sodišča druge stopnje tožeča stranka vlaga predlog za dopustitev revizije.

4. Predlaga, da revizijsko sodišče predlogu ugodi ter revizijo dopusti glede vprašanj: (1) ali se pri odgovornosti delodajalca za škodni dogodek (nezgodo pri delu) in škodo (stroške zdravljena poškodovanca - delavca prve toženke) po 86. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) upošteva prispevek delavca (poškodovanca - zavarovanca tožeče stranke, ki je zaradi škodnega dogodka oškodovana), ter (2) ali so sodišča pri odmeri pravdnih stroškov po načelu uspeha po 154. členu Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v pravdi dolžna upoštevati metodo proporcionalnega kriterija s pobotanjem ločeno po „temelju“ in po „višini“, pri čemer je končni uspeh rezultat aritmetične sredine obeh delnih rezultatov, ko sta sporna tako temelj kot tudi višina tožbenega zahtevka.

5. Predlog deloma ni dovoljen, deloma pa ni utemeljen.

6. Sklep o stroških

postopka

ni sklep, s katerim se postopek pravnomočno konča. Ker revizija zoper tak sklep ni dovoljena (prvi odstavek 384. člena ZPP), je tudi ni mogoče dopustiti (četrti odstavek 367. člena ZPP). Zato je Vrhovno sodišče predlog v delu, ki se nanaša na drugo zastavljeno vprašanje, zavrglo (I. točka izreka).

7. V preostalem delu (glede prvega zastavljenega vprašanja) pa niso izpolnjeni pogoji, ki jih za dopustitev revizije določa prvi odstavek 367.a člena ZPP. Zato je Vrhovno sodišče predlog v tem delu v skladu z drugim odstavkom 367.c člena ZPP zavrnilo (II. točka izreka). Odgovor na predlagano vprašanje je namreč Vrhovno sodišče podalo v odločbah III Ips 122/2011 in III Ips 1/2014, obeh z dne 25. 2. 2014. Zavzeto stališče pa je bilo upoštevano tudi v izpodbijani sodbi.


Zveza:

ZZVZZ člen 86, 87.
Datum zadnje spremembe:
09.09.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDY5MjIw