<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sklep II DoR 327/2010
ECLI:SI:VSRS:2011:II.DOR.327.2010

Evidenčna številka:VS0013873
Datum odločbe:20.01.2011
Opravilna številka II.stopnje:VSL II Cp 738/2010
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dopuščena revizija - začasno zastopanje odvetnika - odgovor na tožbo - odstop od sodne prakse

Jedro

Odločitev, ki jo bo prva toženka lahko izpodbijala z revizijo, odstopa od odločitve Vrhovnega sodišča v zadevi II Ips 326/2010, v kateri je bilo zavzeto stališče, da je začasno zastopanje po odvetniku nedopustno le v zvezi z vlogami, ki jih določba petega odstavka 98.a člena ZPP izrecno ureja (tožba, pravno sredstvo) ne pa tudi v zvezi z odgovorom na tožbo.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali lahko sodišče v primeru, ko odgovor na tožbo vloži odvetnik, pa ne priloži pooblastila, izda zamudno sodbo.

V ostalem se predlog zavrne.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je o tožničinem tožbenem zahtevku odločilo z zamudno sodbo. Izdalo jo je zato, ker odgovora na tožbo, ki ga je vložila prvotoženka in ki glede na naravo sosporništva na pasivni strani učinkuje za oba sospornika, ni upoštevalo. Upoštevalo ga ni zato, ker ga je sestavil odvetnik, ta pa pooblastila prve toženke ni predložil.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbo prve toženke zavrnilo in zamudno sodbo potrdilo. Za razliko od prvostopenjskega sodišča, ki se je oprlo na določbo petega odstavka 98. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), je samo procesno pravilnost izpodbijane sodbe utemeljilo z določbo drugega odstavka 108. člena ZPP.

3. Prva toženka je vložila predlog za dopustitev revizije in sicer glede vprašanj (i) ali je sankcija, ki jo ZPP določa za nepopolno vlogo, vloženo s strani odvetnika, skladna z Ustavo Republike Slovenije (v nadaljevanju URS) in (ii) ali sodišče lahko izda zamudno sodbo v primeru, ko so tožene stranke enotni sosporniki, čeprav eden od tožencev odgovori na tožbo. Opozorila je na odločbo Ustavnega sodišča U-I-200/09, s katero je bila razveljavljena določba drugega odstavka 108. člena ZPP in zatrdila, da je neustavna tudi določba petega odstavka 98. člena ZPP. Zatrjuje, da sta nižji sodišči s sodbama, navedenima v uvodu tega sklepa, odstopili od ustaljene sodne prakse, da je mogoče v primeru enotnega sosporništva zamudno sodbo izdati samo, če nobeden od enotnih sospornikov ni odgovoril na tožbo.

4. Predlog je delno utemeljen.

5. Pogoji za dopustitev revizije iz 367. a člena ZPP so izpolnjeni glede prvega od po predlagatelju izpostavljenih pravnih vprašanj in sicer v obsegu, navedenem v izreku sklepa. Glede tega vprašanja odločitev, ki jo bo prva toženka lahko izpodbijala z revizijo, odstopa od odločitve Vrhovnega sodišča v zadevi II Ips 326/2010, v kateri je bilo zavzeto stališče, da je začasno zastopanje po odvetniku nedopustno le v zvezi z vlogami, ki jih določba petega odstavka 98.a člena ZPP izrecno ureja (tožba, pravno sredstvo) ne pa tudi v zvezi z odgovorom na tožbo.

6. V konkretnem primeru je bila zamudna sodba izdana zaradi stališča, da odgovora na tožbo ni mogoče upoštevati (po mnenju prvostopenjskega sodišča zaradi določbe petega odstavka 98. člena ZPP, po mnenju pritožbenega sodišča pa zaradi določbe drugega odstavka 108. člena ZPP) in ne zato, ker bi nižji sodišči odstopili od enotne sodne prakse, da v primeru enotnega sosporništva na pasivni strani že vložitev odgovora na tožbo s strani enega od sospornikov prepreči izdajo zamudne sodbe. Določbe o sosporništvu (191. člena ZPP) sploh niso bile uporabljene, zato glede njih ni moglo priti do odstopa od sodne prakse. Pogoji za dopustitev revizije iz 367. a člena ZPP glede tega vprašanja torej niso podani, in je Vrhovno sodišče v tem obsegu predlog zavrnilo (367. c člen ZPP).


Zveza:

ZPP člen 98a, 98a/5, 367a.
Datum zadnje spremembe:
08.04.2011

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjUyODYz