<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS sklep II DoR 129/2014
ECLI:SI:VSRS:2014:II.DOR.129.2014

Evidenčna številka:VS0017714
Datum odločbe:21.08.2014
Opravilna številka II.stopnje:VSL I Cp 31/2014
Senat:Karmen Iglič Stroligo (preds.), mag. Nina Betetto (poroč.), dr. Mateja Končina Peternel
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO
Institut:dopuščena revizija - trditveno in dokazno breme - neupravičena pridobitev - povrnitev vlaganj v nepremičnino

Jedro

Revizija se dopusti glede pravnega vprašanja pravilnosti presoje trditvenega bremena pravdnih strank v zvezi s povečanjem vrednosti objekta zaradi nelegalnih vlaganj.

Izrek

Revizija se dopusti glede pravnega vprašanja pravilnosti presoje trditvenega bremena pravdnih strank v zvezi s povečanjem vrednosti objekta zaradi nelegalnih vlaganj.

Obrazložitev

1. Stranke so v tej zadevi označene glede na njihov položaj v zvezi z nasprotno tožbo. Pravni prednik toženca je tožnicama prodal svojo nepremičnino (v naravi objekt s poslovnimi prostori v pritličju, stanovanji v nadstropju in podstrešjem), v katero sta opravila vlaganja z namenom njenega trženja. Med strankami je že pravnomočno razsojeno, da se kupoprodajna pogodba razveže in da morata tožnici nepremičnino izročiti tožencu, sporen pa je še del odločitve o nasprotni tožbi, s katero tožnika zahtevata plačilo vlaganj, ki sta jih izvedla v toženčevo nepremičnino. Sodišče prve stopnje je tožencu naložilo, naj tožnikoma plača 29.339,46 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, v presežku pa je tožbeni zahtevek zavrnilo. Kot koristna vlaganja je štelo izkazana dela v pritličju (nova poslovna prostora, nove sanitarije in priključek na kanalizacijsko omrežje), ne pa tudi del na podstrešju (izgradnja stanovanj), saj zanje ne bo mogoče pridobiti gradbenih in uporabnih dovoljenj.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbi druge tožnice in toženca zavrnilo in sodbo sodišča prve stopnje potrdilo. Menilo je, da o povečanju vrednosti nepremičnine ni mogoče govoriti v položaju, ko legalizacija objekta ni mogoča, da pa takšno stanje glede gradbenih posegov v pritličju stavbe ni podano. Med strankami sicer ni bilo sporno, da sta tožnici vlaganja izvedli brez gradbenega dovoljenja in da za tako predrugačen objekt ne bo mogoče pridobiti gradbenega in uporabnega dovoljenja. Vendar nemožnost pridobitve dovoljenj za celoten objekt in za mansardna stanovanja ne pomeni nujno, da teh dovoljenj ni mogoče pridobiti za gradbene posege, ki so bili izvedeni v pritličju; da takšna (delna) legalizacija ni mogoča, toženec niti ni trdil.

3. Zoper sodbo pritožbenega sodišča toženec vlaga predlog za dopustitev revizije, v katerem opozarja na nesporno dejstvo, da tožnici za vlaganja nista imeli dovoljenj in jih tudi ne bo mogoče pridobiti. Stavba ima zaradi predelav status nelegalne gradnje, zato je njena vrednost zmanjšana, lastnik pa bo imel še dodatne stroške z odstranitvijo nelegalnega objekta. Celo izvedenec mu je pritrdil, da vlaganja brez dovoljenj nimajo vrednosti, na podlagi česar bi moralo sodišče sklepati, da takšna vlaganja (ne glede na njihovo posamezno vrednost) kot celota za nepremičnino niso potrebna in koristna. Posebej opozarja na neprerekano trditev o nelegalnosti gradnje oziroma potrebnosti odstranitve objekta. Dodaja, da nihče ni zatrjeval morebitne možnosti legalizacije objekta, kot zmotno izhaja iz obrazložitve izpodbijane sodbe. Izpostavlja vprašanje povračila posameznih vlaganj (dobrovernih) posestnikov v tujo nepremičnino (38. člen Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih oziroma 95. člen Stvarnopravnega zakonika), ko nepremičnina kot celota ne pridobi, temveč celo izgubi na vrednosti. Trdi, da o tem vprašanju ni sodne prakse.

4. Predlog je utemeljen.

5. Revizijsko sodišče je ocenilo, da so pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367a. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v obravnavanem primeru podani glede pravnega vprašanja, oblikovanega v izreku sklepa (tretji odstavek 367c. člena ZPP).


Zveza:

ZPP člen 212, 367a, 367a71, 367c, 367c/3. OZ člen 190.
Datum zadnje spremembe:
08.07.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDgwNTM0