<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Kazenski oddelek

Sodba IV Ips 82/2012
ECLI:SI:VSRS:2012:IV.IPS.82.2012

Evidenčna številka:VS2006234
Datum odločbe:18.09.2012
Področje:PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO - PREKRŠKI
Institut:zastaranje postopka o prekršku - zastaranje pregona - absolutno zastaranje - meje preizkusa odločbe prekrškovnega organa - sodba, s katero se postopek ustavi

Jedro

Sodišče mora v postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo vselej po uradni dolžnosti preizkusiti, ali je pregon za prekršek zastaral.

Izrek

I. Zahtevi za varstvo zakonitosti se ugodi in se izpodbijana sodba spremeni tako, da se postopek o prekrških zoper

- pravno osebo J. d. o. o., da kot delodajalec z delavcem D. K. za njegovo delo na dan 1. 3. 2007 ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe civilnega prava in delavca ni prijavil v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, s čimer naj bi storila prekršek po prvem odstavku 18. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno; ter

- odgovorno osebo E. T., da delodajalec preko svoje odgovorne osebe z delavcem D. K. za njegovo delo na dan 1. 3. 2007 ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe civilnega prava in delavca ni prijavil v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, s čimer naj bi storila prekršek po drugem odstavku 18. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno,

u s t a v i.

II. Stroški postopkov bremenijo proračun.

Obrazložitev

A.

1. Prekrškovni organ

Inšpektorat Republike Slovenije za delo

je zoper pravno osebo J. d. o. o.

dne 13. 5. 2008

izdal plačilni nalog

št. 19189/B

zaradi prekrška po prvem odstavku 18. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (v nadaljevanju ZPDZC) ter ji izrekel globo 4.172,93 €, zoper odgovorno osebo E. T. pa je dne

13. 5. 2008

zaradi istega prekrška izdal plačilni nalog

št. 19190/B

in ji izrekel globo 417,29 €. Okrajno sodišče v Kopru je s sodbo

ZSV 57/2010 z dne 9. 6. 2011

zahtevi za sodno varstvo pravne in odgovorne osebe zavrnilo ter jima naložilo plačilo sodne takse.

2. Vrhovna državna tožilka vlaga zoper pravnomočno sodbo

zahtevo za varstvo zakonitosti zaradi kršitve tretjega odstavka 42. člena Zakona o prekrških (v

nadaljevanju ZP-1). Navaja, da je bil obema kršiteljema plačilni nalog izdan zaradi prekrška, storjenega 1. 3. 2007, o zahtevah za sodno varstvo pa je sodišče odločilo 9. 6. 2011. Glede na navedeno bi sodišče v trenutku odločanja moralo ugotoviti, da postopek o prekršku ni več mogoč, saj je od njegove storitve preteklo dvakrat toliko časa, kot ga zahteva zakon za zastaranje postopka o prekršku. Vrhovnemu sodišču predlaga, da zahtevi za varstvo zakonitosti ugodi in postopek zaradi prekrška ustavi.

3. Zahteva za varstvo zakonitosti je bila na podlagi 171. člena ZP-1 v zvezi z drugim odstavkom 423. člena Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP) vročena pravni in odgovorni osebi ter njunemu zagovorniku. Slednji je v odgovoru navedel, da je Okrajno sodišče v Kopru v zadevi ZSV 56/2010 postopek zaradi prekrškov ustavilo.

B.

4. Po prvem odstavku 42. člena ZP-1 postopek o prekršku ni dopusten, če pretečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek storjen. Skladno s tretjim odstavkom istega člena zastaranje pretrga vsako dejanje organa, pristojnega za postopek, ki meri na pregon storilca prekrška (t. i. relativno zastaranje

postopka o prekršku). Po vsakem pretrganju začne teči zastaranje znova, vendar postopek o prekršku v nobenem primeru ni več mogoč, ko poteče dvakrat toliko časa, kolikor ga zahteva zakon za (relativno) zastaranje pregona (t. i. absolutno zastaranje postopka o prekršku).

5. V obravnavani zadevi je prekrškovni organ zoper pravno in odgovorno osebo izdal plačilna naloga zaradi prekrška, ki naj bi ga storili dne 1. 3. 2007, sodišče pa je o vloženih zahtevah za sodno varstvo pravne in odgovorne osebe odločilo dne 9. 6. 2011. Iz navedenega izhaja, da je absolutno zastaranje postopka o prekršku iz tretjega odstavka 42. člena ZP-1 nastopilo dne 1. 3. 2011, torej še preden je izpodbijana odločba postala pravnomočna.

6. Sodišče v postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo vselej po uradni dolžnosti preizkusi, ali je pregon za prekršek zastaral (tretja alineja prvega odstavka 62. a člena ZP-1), zato je potrebno pritrditi vrhovni državni tožilki, da bi sodišče v obravnavanem primeru moralo na podlagi 4. točke prvega odstavka 136. člena ZP-1 izdati sodbo, s katero bi postopek o prekršku zoper pravno in odgovorno osebo ustavilo.

C.

7. Vrhovno sodišče je zahtevi vrhovne državne tožilke ugodilo in izpodbijano pravnomočno sodbo spremenilo tako, da je skladno s 4. točko prvega odstavka 136. člena ZP-1 postopek zoper pravno in odgovorno osebo ustavilo.

8. Ker je bil postopek ustavljen, na podlagi četrtega odstavka 144. člena ZP-1, stroški postopka bremenijo proračun.


Zveza:

ZP-1 člen 42, 42/3, 62a, 62a/1-3, 136, 136/1-4.
Datum zadnje spremembe:
21.12.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDUwMjc2