<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sklep X Ips 427/2009
ECLI:SI:VSRS:2010:X.IPS.427.2009

Evidenčna številka:VS1012315
Datum odločbe:21.01.2010
Opravilna številka II.stopnje:Sodba UPRS I U 28/2009
Področje:GRADBENIŠTVO - UPRAVNI SPOR
Institut:dovoljenost revizije - zelo hude posledice za stranko - trditveno in dokazno breme - konkretizacija zelo hudih posledic

Jedro

Po presoji Vrhovnega sodišča upad prometa v restavraciji sam po sebi ne predstavlja zelo hudih posledic, tožnikova zatrjevanja v zvezi s tem pa tudi niso niti konkretizirana (npr. kolikšen je upad prometa in kaj to pomeni za njegovo finančno stanje) niti podkrepljena z dokazi.

Izrek

I. Revizija se zavrže.

II. Tožeča stranka sama trpi svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Zoper pravnomočno sodbo sodišča prve stopnje je tožnik dne 1. 9. 2009 vložil revizijo, v kateri navaja, da je dovoljena iz razlogov po 1. in 3. točki drugega odstavka 83. člena Zakona o upravnem sporu – ZUS-1.

2. Revizija ni dovoljena.

3. Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje kot neutemeljeno zavrnilo tožnikovo tožbo zoper odločbo Upravne enote Trebnje z dne 15. 9. 2008 (v zvezi z odločbo tožene stranke z dne 26. 11. 2008), s katero je ta v obnovljenem postopku odločila, da se pusti v veljavi lokacijsko dovoljenje, izdano investitorju A.A., za odstranitev obstoječega gospodarskega poslopja, gradnjo vinske kleti in druge tam navedene gradbene posege.

4. Po drugem odstavku 83. člena ZUS-1 je revizija dovoljena, če je podan eden od pogojev za njeno dovolitev, pri čemer je po ustaljeni upravnosodni praksi Vrhovnega sodišča tako trditveno kot dokazno breme o obstoju pogojev za dovolitev revizije na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče dovoliti oziroma uvesti. Ustavno sodišče je v več svojih sklepih, med drugim tudi v sklepu št. Up-858/08-8 z dne 3. 6. 2008 (Ur. l. RS, št. 62/08), ugotovilo, da to stališče Vrhovnega sodišča ni v nasprotju z Ustavo.

5. Po 1. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 je revizija dovoljena, če vrednost izpodbijanega dela dokončnega upravnega akta oziroma pravnomočne sodbe, če je sodišče odločilo meritorno, v zadevah, v katerih je pravica ali obveznost stranke izražena v denarni vrednosti, presega 20.000 eurov. Kljub tožnikovemu (neobrazloženemu) zatrjevanju, da je vrednost spora 50.000 eurov, revizija po tej točki ne more biti dovoljena, saj v obravnavani zadevi pravica ali obveznost stranke, o kateri je bilo odločeno z upravni aktom, ni izražena v denarni vrednosti.

6. Po 3. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 je revizija dovoljena, če ima odločitev, ki se izpodbija v upravnem sporu, zelo hude posledice za stranko. V zvezi s tem tožnik navaja, da ima v neposredni bližini objekta, ki je predmet lokacijskega dovoljenja in je že zgrajen, restavracijo oziroma gostilno, zaradi njegovega obratovanja pa mu nastajajo zelo hude posledice z vidika upadanja prometa. Tovornjaki, ki vozijo grozdje v času trgatve, ki traja več kot mesec dni, namreč povzročajo velik hrup in tresljaje, kar moti njegove goste in otežuje opravljanje dejavnosti, ki je edini vir preživljanja njegove družine.

7. Po presoji Vrhovnega sodišča upad prometa v restavraciji sam po sebi ne predstavlja zelo hudih posledic, tožnikova zatrjevanja v zvezi s tem pa tudi niso niti konkretizirana (npr. kolikšen je upad prometa in kaj to pomeni za njegovo finančno stanje) niti podkrepljena z dokazi. Ta zatrjevanja pa je treba poleg tega zavrniti tudi zato, ker tožnik z njimi problematizira okoljske vplive že zgrajenega objekta, medtem ko je predmet tega upravnega spora lokacijsko dovoljenje, ki se po naravi stvari nanaša na objekte, ki šele bodo zgrajeni. Morebitni vplivi že zgrajenega objekta niso predmet postopka izdaje lokacijskega dovoljenja, ampak so predmet drugih postopkov, zato jih tožnik tudi v obravnavani zadevi ne more uspešno uveljavljati kot razloge za dovoljenost revizije.

8. Zaradi navedenega je Vrhovno sodišče revizijo kot nedovoljeno zavrglo v skladu z 89. členom ZUS-1.

9. Ker z revizijo ni uspel, tožnik sam trpi svoje stroške revizijskega postopka v skladu s prvim odstavkom 154. člena in prvim odstavkom 165. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1.


Zveza:

ZUS-1 člen 83, 83/2-1, 83/2-3, 89.
Datum zadnje spremembe:
28.07.2010

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ1NjIw