<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sklep X Ips 812/2007
ECLI:SI:VSRS:2010:X.IPS.812.2007

Evidenčna številka:VS1012373
Datum odločbe:17.02.2010
Opravilna številka II.stopnje:Sodba UPRS (zunanji oddelek v Celju) U 14/2006
Področje:JAVNI USLUŽBENCI - UPRAVNI SPOR
Institut:dovoljenost revizije - pomembno pravno vprašanje - izbira kandidata - neuspel javni natečaj - že rešeno pravno vprašanje

Jedro

V primeru, ko do izbire kandidata sploh ni prišlo, kandidat nima položaja neizbranega kandidata in ne pravic, ki jih za tak status daje ZJU. V takšnem primeru (ko nihče od kandidatov ni bil izbran) v pravice oziroma pravne koristi kandidata za razpisano uradniško delovno mesto ni bilo poseženo.

Izrek

I. Revizija se zavrže.

II. Tožeča stranka trpi sama svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Zoper pravnomočno sodbo revident vlaga revizijo in se glede njene dovoljenosti sklicuje na 2. in 3. točko drugega odstavka 83. člena Zakona o upravnem sporu – ZUS-1 (Ur. l. RS, št. 105/2006 in 107/2009 – odl. US), vendar po vsebini utemeljuje le razlog iz 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1. Meni, da gre za odločitev o pomembnem pravnem vprašanju, ki se neposredno nanaša na varstvo revidentovih človekovih pravic oziroma ustavnih in zakonskih pravic. Priglaša stroške postopka.

2. Tožena stranka v odgovoru na revizijo predlaga njeno zavrženje, podrejeno pa njeno zavrnitev.

K I. točki izreka:

3. Revizija ni dovoljena.

4. S pravnomočno sodbo, ki jo revident izpodbija z revizijo, je sodišče prve stopnje na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1 zavrnilo tožbo zoper sklep tožene stranke z dne 16. 11. 2005, s katerim je tožena stranka zavrgla revidentovo pritožbo zoper obvestilo o neuspelem javnem natečaju z dne 28. 10. 2005. Z navedenim obvestilom je župan Občine na podlagi prvega odstavka 33. člena in 62. člena Zakona o javnih uslužbencih – ZJU (Ur. l. RS, št. 56/2002 in 110/2002) neizbranim kandidatom poslal obvestilo o neuspelem javnem natečaju za prosto delovno mesto direktorja/direktorice uprave Občine za določen čas, za dobo petih let, s polnim delovnim časom (ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 65-67 z dne 15. 7. 2005), da ni bil izbran nihče izmed prijavljenih kandidatov.

5. Po drugem odstavku 83. člena ZUS-1 je revizija dovoljena, če je izpolnjen eden izmed tam navedenih pogojev za njeno dovoljenost. Po ustaljeni upravnosodni praksi Vrhovnega sodišča je tako trditveno kot dokazno breme o obstoju pogojev za dovoljenost revizije na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče dovoliti oziroma uvesti. Ustavno sodišče Republike Slovenije je že v več sklepih (Up-858/2008 z dne 3. 6. 2008, Up-1124/2008 z dne 23. 9. 2008, Up-1808/2008 z dne 17. 9. 2009) ugotovilo, da takšno stališče ni v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije.

6. Po določbi 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1 je revizija dovoljena, če gre po vsebini zadeve za odločitev o pomembnem pravnem vprašanju ali če odločba sodišča prve stopnje odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča glede pravnega vprašanja, ki je bistveno za odločitev, ali če v sodni praksi sodišča prve stopnje o tem pravnem vprašanju ni enotnosti, Vrhovno sodišče pa o tem še ni odločalo. Pomembnost pravnega vprašanja je po dikciji ZUS-1 treba presojati glede na vsebino zadeve.

7. V obravnavani zadevi revident meni, da obvestilo o neuspelem javnem natečaju predstavlja neformalni sklep o neizbiri, zoper katerega bi neizbrani kandidat moral imeti pravico do pritožbe. O tem pravnem vprašanju, ki se nanaša na uporabo določbe 62. člena ZJU, je Vrhovno sodišče sicer po vložitvi revizije, vendar pred odločitvijo o tej reviziji, že odločalo. Vrhovno sodišče je v svoji sodbi X Ips 268/2006 z dne 20. 5. 2009 sprejelo stališče, da v primeru, ko do izbire kandidata sploh ni prišlo, kandidat nima položaja neizbranega kandidata in ne pravic, ki jih za tak status daje ZJU. V takšnem primeru (ko nihče od kandidatov ni bil izbran) v pravice oziroma pravne koristi kandidata za razpisano uradniško delovno mesto ni bilo poseženo. ZJU v 62. členu zoper obvestilo o neuspelem javnem natečaju, za kar v obravnavani zadevi tudi gre, ne predvideva pravnega sredstva in ne daje prijavljenim kandidatom v primeru, da javni natečaj ne uspe, nobene pravice. Ker odločitev sodišča prve stopnje v obravnavani zadevi ne odstopa od navedenega stališča, po presoji Vrhovnega sodišča niso podani pogoji za dovoljenost revizije po določbi 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1.

8. Po določbi 3. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1 je revizija dovoljena, če ima odločitev, ki se izpodbija v upravnem sporu, zelo hude posledice za stranko. Revident le z navedbo 3. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1 ni izpolnil trditvenega in dokaznega bremena o obstoju zatrjevanega pogoja za dovoljenost revizije, zato po presoji Vrhovnega sodišča niso izpolnjeni pogoji za dovoljenost revizije po določbi 3. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1.

9. Revident sicer zatrjuje kršitev nekaterih ustavnih pravic, toda po presoji Vrhovnega sodišča URS v 49. členu zagotavlja le dostopnost vsakega delovnega mesta vsakomur pod enakimi pogoji, ne pa tudi vnaprejšnje pravice, da bo kandidat na razpisano delovno mesto izbran, daje pa mu pravico, da se pod enakimi pogoji z drugimi poteguje za zasedbo prostega delovnega mesta (tako na primer sklepi Ustavnega sodišča v zadevah Up-1/98, Up-23/98 in Up-36/2000).

10. Glede na to, da revident ni izkazal nobenega od zatrjevanih pogojev za dovoljenost revizije iz drugega odstavka 83. člena ZUS-1, je Vrhovno sodišče revizijo zavrglo kot nedovoljeno na podlagi 89. člena ZUS-1.

K II. točki izreka:

11. Odločitev o stroških postopka temelji na določbah prvega odstavka 165. člena v zvezi s prvim odstavkom 154. člena ZPP in prvim odstavkom 22. člena ZUS-1.


Zveza:

ZUS-1 člen 83, 83/2, 83/2-2, 83/2-3
Datum zadnje spremembe:
19.05.2010

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQyNjEy