Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 7098cT0lMjBpJTIwaXBzJTIwMzY4OTMtMjAxMCZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWFzYw==
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba I Ips 263/2004Vrhovno sodiščeKazenski oddelek02.06.2005kršitev kazenskega zakona - obstoj kaznivega dejanja - prepovedan prehod čez državno mejo - zakonski znaki kaznivega dejanja - prevažanje tujcev čez ozemlje Republike SlovenijeSodna praksa je za kaznivo štela tudi prevažanje tujcev čez ozemlje Republike Slovenije kot sestavni del celotne prepovedane dejavnosti, ki obsega nezakonit vstop tujca v državo in njegov prevoz do kraja, kjer bo spravljen čez mejo iz države, če ne namerava ostati.
Sklep I Ips 210/2006Vrhovno sodiščeKazenski oddelek29.06.2006zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost - sklep o priporu - pravnomočnost - rok za pritožbo - vročitevObtoženec, ki je na begu, pravice do pritožbe ni mogel uveljaviti, saj mu sklep še ni bil vročen, zato odločba še ni mogla postati pravnomočna; to pa pomeni, da je zagovornikova zahteva za varstvo zakonitosti preuranjena.
Sklep VII Ips 2/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.03.2007obnova postopka v upravnem sporu - obnovitveni razlog – nova dejstva in novi dokazi - nepravilna uporaba materialnega pravaSodišče dovoli obnovo sodnega postopka iz razloga 1. točke 85. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS) le, če je samo ugotavljalo dejansko stanje.
Sodba I Ips 91/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek12.04.2007gospodarska dejavnost - zakonski znaki kaznivega dejanja - ponareditev poslovnih listin - poslovna listinaFinančna dejavnost podjetnika kot kriterij za opredelitev pojma poslovne listine je tako tista, ki jo ta izvaja navzven (npr. pri izpolnjevanju davčnih obveznosti) kot tudi tista, ki se nanaša na notranje poslovanje. Pomembnost listine se ocenjuje glede na njene pravne učinke v gospodarskem in finančnem poslovanju; če listina dokazuje določena pravno pomembna dejstva, je nedvomno pomembna za poslovni promet ali gospodarske odločitve.
Sodba I Ips 40/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek10.05.2007razlogi o odločilnih dejstvih - zavrnitev dokaznega predloga - dokazni predlog - izločitev - predkazenski postopek - rok za vložitev pritožbe - zahteva za izločitev - obrazložitev sodbe - varstvo osebne svobode - pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja - prekoračitev obtožbe - bistvene kršitve določb kazenskega postopka - pravice obrambe - nedovoljeni dokazi - preiskava prevoznega sredstva - odmera kazni - pravica do prevajanja - pravica do uporabe svojega jezika v postopku - uradni zaznamek o izjavi osumljenca - seznanitev z dokazom, ki bi moral biti izločen - rok za zahtevo - preiskava carinskih organov - pooblastila carinskih organov - preiskava brez odredbe sodišča - pouk osumljencu - prevod sodbe - podatki o prejšnjem življenju storilcaCarinski organi v primeru razlogov za sum kršitve carinskih, trošarinskih ali drugih predpisov, katerih izvajanje je v pristojnosti carinske službe, policisti, ki izvajajo mejno kontrolo, pa v primeru suma prevoza prepovedanih predmetov, lahko opravijo pregled in preiskavo prevoznega sredstva brez odredbe sodišča. Če je obdolženec opozorjen, da lahko v postopku uporablja svoj jezik in se temu odpove, zagotovljen pa mu je sodni tolmač za jezik, ki ga razume in govori, ne gre za kršitev določbe 8. člena ZKP in prav tako ne za bistveno kršitev določb kazenskega postopka iz 3. točke 1. odstavka 371. člena ZKP.
Sodba I Ips 133/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek24.05.2007izločitev sodnika - razlogi o odločilnih dejstvih - izločitev - obrazložitev sodbe - preložitev glavne obravnave - skrajšani postopek - bistvene kršitve določb kazenskega postopka - sprememba obtožbe - pravice obrambe - izločitev dokazov - izločitev državnega tožilca - obramba z zagovornikom - sprememba obtožnega predloga - glavna obravnava v nenavzočnosti zagovornikaVsaka sprememba obtožbe še ne zahteva prekinitve glavne obravnave za pripravo obrambe. Praviloma to terjajo le vsebinske spremembe, s katerimi se bistveno posega v prvotno obtožbo.
Sodba I Ips 113/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek28.06.2007bistvena kršitev določb kazenskega postopka - pravice obrambe - navzočnost na glavni obravnavi - pogoji za sojenje v nenavzočnosti - navzočnost obdolženca - sprememba obtožnega predlogaZgolj obsojenčevo sporočilo sodišču o odsotnosti z glavne obravnave in navedba razloga sama po sebi še ni opravičljiv razlog za preložitev glavne obravnave.
Sklep I Up 1071/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.07.2007ugovor zoper opomin – zahteva za izdajo odločbe o odmeri sodne takseOpomin za plačilo sodnih taks ni akt, zoper katerega bi bilo mogoče vložiti pritožbo, zato se ugovor zoper opomin šteje za zahtevo za izdajo odločbe o odmeri sodnih taks.
Sodba I Ips 318/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek23.08.2007razlogi o odločilnih dejstvih - pripor - nedovoljen dokaz - begosumnost - bistvene kršitve določb kazenskega postopka - ponovitvena nevarnost - ustavitev vozilaČeprav obdolženi še ni bil obsojen za istovrstno kaznivo dejanje, na podlagi objektivnih okoliščin (prenašanje skoraj 300 g nevarne droge kokain z namenom prodaje ter možen zaslužek 30.000 eurov) in subjektivnih okoliščin, ki kažejo na obdolženčeve osebne lastnosti (obdolženi je že bil kaznovan in zoper njega tečejo še drugi kazenski postopki), izpodbijana sklepa utemeljeno ugotavljata nevarnost ponavljanja istovrstnih kaznivih dejanj.
Sodba I Ips 23/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek30.08.2007bistvena kršitev določb kazenskega postopka - pravice obrambe - izvajanje dokazov v korist obdolženca - nedovoljeni dokazi - privilegij zoper samoobtožbo - pravica do zaslišanja obremenilnih prič - izjave soobtoženih - zagovor obtoženega - branje prejšnje izpovedbe obdolženegaKadar obdolženec ni mogel uveljaviti svoje pravice do zaslišanja obremenilnih prič, se obsodilna sodba ne sme izključno ali odločilno opirati na njihove izjave. Za takšen dokaz gre tudi tedaj, kadar je sodišče, ki je sodbo izreklo, tudi druge dokaze presojalo predvsem iz vidika, ali potrjujejo sporne izjave obremenilne priče.
Sodba I Ips 277/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek30.08.2007kršitev kazenskega zakona - razlaga pravne norme - povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti - kršitev predpisov o varnosti cestnega prometa - prehitevanje že prehitevanega vozilaJezikovna razlaga določbe 1. točke prvega odstavka 33. člena ZVCP (1998), po kateri je pravna kršitev podana le, če voznik vozila, ki ga drug voznik že prehiteva, prehiti, to je prehitevanje že prehitevanega vozila prične in tudi dokonča, je življenjsko in tudi pravno nelogična in v nasprotju z vsebino zakona.
Sodba I Ips 153/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek06.09.2007prosta presoja dokazov - zaslišanje priče - protispisnost - enako varstvo pravic - glavna obravnava - vabilo na glavno obravnavo - skrajšani postopek - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - navzočnost na glavni obravnavi - pogoji za sojenje v nenavzočnosti - ustna naznanitev odločb - pouk o pravicah v postopku - pisna izjava s podpisom pričeGlavna obravnava, opravljena na več narokih, je celota, zaradi česar imajo procesna dejanja, opravljena na enem naroku, učinek tudi na poznejša dejanja in prej opravljenih dejanj ni treba ponavljati. Opozorilo v vabilu, da se bo glavna obravnava lahko opravila tudi v obtoženčevi nenavzočnosti, velja za glavno obravnavo kot celoto, ne glede na število narokov, zaradi česar opozorila ob preložitvah, ko je obdolženec praviloma ustno seznanjen z dnevom in uro nadaljevanja glavne obravnave, ni potrebno ponavljati.
Sodba I Ips 74/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek20.09.2007skrajšani postopek - navzočnost na glavni obravnavi - pogoji za sojenje v nenavzočnosti - utemeljeno opravičilo - pravica do sojenja v navzočnostiČeprav za sojenje v nenavzočnosti pred okrajnim sodiščem ni predpisan tudi pogoj, ki je predpisan za sojenje v nenavzočnosti pred okrožnim sodiščem, namreč, da obdolženec izostanka ni opravičil, to ne pomeni, da okrajnemu sodišču ni treba upoštevati utemeljenega opravičila obdolženca.
Sodba I Ips 124/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek26.09.2007kršitev kazenskega zakona - zakonski znaki kaznivega dejanja - obstoj kaznivega dejanja - ponareditev poslovnih listin - neupravičena uporaba - zaupanost stvari - upravičenost uporabe - poslovna listina - listina, ki se vodi na podlagi predpisov - listina, ki se vodi na podlagi pogodbeStvari oziroma denar so storilcu kaznivega dejanja neupravičene uporabe lahko zaupane tudi tedaj, ko jih sam nima v posesti, ampak so v posesti na primer skladiščnika, prevoznika, banke ali koga drugega, ki je dolžan izpolniti odredbe pooblaščenega odredbodajalca, komu naj izroči stvari oziroma denar; storilcu so v tem primeru stvari oziroma denar pravno zaupani v razpolaganje in uporabo brez fizične posesti nad njimi.
Sodba II IPs 311/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek13.10.2007povrnitev nepremoženjske škode – duševne bolečine zaradi okrnitve dobrega imena in časti - razžalitev v tisku – podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost – javna osebaPisanju objektivno žaljivih in neresničnih dejstev ni mogoče odreči lastnosti protipravnosti s sklicevanjem na pravico do obveščenosti tudi ne v primeru, ko gre za javne osebe.
Sodba I Ips 291/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek18.10.2007zavrnitev dokaznega predloga - dokazni predlog - nedovoljen dokaz - pravica do zasebnosti - ogled - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - izvajanje dokazov v korist obdolženca - hišna preiskava - privolitev - skrit prostor prevoznega sredstvaČe vikend ni bil ograjen, in je bil tudi kraj, kjer je bil na tleh najden za vložnika sporni madež rdeče barve, dostopen brez ovir ter od roba lesenega dela vikenda oddaljen en meter, procesno dejanje ogleda v takih okoliščinah ne pomeni posega v pravico do zasebnosti.
Sodba I Ips 211/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek25.10.2007zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - oškodovanec - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - predlog za pregon - ovadba - pooblastilo za vložitev ovadbeTudi telefonično naročilo enega od etažnih lastnikov kot oškodovanca, posebej še ob upoštevanju posebnega poslovnega in zaupnega razmerja med lastniki stanovanj in njihovimi predstavniki ter upravnikom hiše, ki je utemeljeno na zakonu, upravičuje pristojnega delavca gospodarske družbe - upravnika, da poda v imenu oškodovancev ovadbo in s tem predlog za pregon obsojenca.
Sodba I Ips 208/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek25.10.2007zavrnitev dokaznega predloga - izločitev - nedovoljen dokaz - zahteva za izločitev - bistvene kršitve določb kazenskega postopka - odločba o kazenski sankciji - pravice obrambe - primernost kazni - seznanitev z nedovoljenim dokazom - odmera kazni - zakonitost kazni - uradni zaznamek o izjavi osumljenca - izločitev senata - pouk osumljencuUradni zaznamek o izjavi osumljenca, iz katerega izhaja, da je bil obsojenec pred podajo izjave policiji seznanjen, katerega kaznivega dejanja je osumljen ter poučen o svojih pravicah skladno z določbo četrtega odstavka 148. člena ZKP; da je zatem podal izjavo, ki je zapisana v obliki odgovorov na osem vprašanj ter mu je bila prebrana, nanjo ni imel pripomb in je uradni zaznamek, katerega kopija mu je bila vročena, podpisal, ne predstavlja obvestila, ki bi po določbi prvega odstavka 83. člena ZKP moralo biti izločeno iz spisa; sodišče pa svojih dokaznih zaključkov v sodbi nanj tudi ni oprlo.
Sodba II Ips 457/2005Vrhovno sodiščeCivilni oddelek25.10.2007podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza – teorija adekvatne vzročnosti – škoda - obseg zadoščenja za nepremoženjsko škodo - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - telesne bolečineNobene materialnopravne opore ni za omejevanje (v danem primeru zavarovane) neposlovne odškodninske odgovornosti zaradi morebitnega večjega obsega škode, ki jo pogojuje osebno stanje oškodovanca. Kot vzrok škode se lahko upošteva le človekovo ravnanje, ne pa stanje oškodovanca. Če je zaradi osebnega stanja oškodovanca obseg škode neobičajno večji, nima to nobenega vpliva na presojo vprašanja obstoja vzročne zveze med ravnanjem in škodnim dogodkom kot enega izmed nujnih elementov za nastanek neposlovne odškodninske obveznosti, saj se predvidljivost (adekvatnost) posledic dejanja oziroma ravnanja pri ugotavljanju vzročne zveze upoštevno presoja le v razmerju do škodnega dogodka. Ni pa nikakršne materialnopravne opore za omejevanje obsega odškodnine na morda le tisti obseg škode, ki je običajen za določeno vrsto škodnega dogodka in kar bi bilo celo v nasprotju z načelom popolne odškodnine.
Sodba in sklep II Ips 453/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek25.10.2007neupravičena pridobitev – uporaba tuje stvari – prikrajšanje – korist – uporabnina – dovoljenost revizije – opredelitev vrednosti spornega predmeta – zavrženje revizijeEksplicitni razlogi v sodbi o prikrajšanju lastnika stvari niso vselej nujno potrebni. To je odvisno od vsebine in pravne upoštevnosti ugovornih trditev nasprotne stranke v smeri morebitne odsotnosti ali neadekvatnosti lastnikovega prikrajšanja na primer glede na njegov odnos do stvari in njegovo voljo, ali morda glede na način, obseg, čas oziroma trajanje uporabe tuje stvari in podobno.

Izberi vse|Izvozi izbrane