Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 6991cT0lMjBpJTIwaXBzJTIwMzY4OTMtMjAxMCZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0zNDk=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba I Ips 23/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek30.08.2007bistvena kršitev določb kazenskega postopka - pravice obrambe - izvajanje dokazov v korist obdolženca - nedovoljeni dokazi - privilegij zoper samoobtožbo - pravica do zaslišanja obremenilnih prič - izjave soobtoženih - zagovor obtoženega - branje prejšnje izpovedbe obdolženegaKadar obdolženec ni mogel uveljaviti svoje pravice do zaslišanja obremenilnih prič, se obsodilna sodba ne sme izključno ali odločilno opirati na njihove izjave. Za takšen dokaz gre tudi tedaj, kadar je sodišče, ki je sodbo izreklo, tudi druge dokaze presojalo predvsem iz vidika, ali potrjujejo sporne izjave obremenilne priče.
Sodba I Ips 277/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek30.08.2007kršitev kazenskega zakona - razlaga pravne norme - povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti - kršitev predpisov o varnosti cestnega prometa - prehitevanje že prehitevanega vozilaJezikovna razlaga določbe 1. točke prvega odstavka 33. člena ZVCP (1998), po kateri je pravna kršitev podana le, če voznik vozila, ki ga drug voznik že prehiteva, prehiti, to je prehitevanje že prehitevanega vozila prične in tudi dokonča, je življenjsko in tudi pravno nelogična in v nasprotju z vsebino zakona.
Sodba I Ips 318/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek23.08.2007razlogi o odločilnih dejstvih - pripor - nedovoljen dokaz - begosumnost - bistvene kršitve določb kazenskega postopka - ponovitvena nevarnost - ustavitev vozilaČeprav obdolženi še ni bil obsojen za istovrstno kaznivo dejanje, na podlagi objektivnih okoliščin (prenašanje skoraj 300 g nevarne droge kokain z namenom prodaje ter možen zaslužek 30.000 eurov) in subjektivnih okoliščin, ki kažejo na obdolženčeve osebne lastnosti (obdolženi je že bil kaznovan in zoper njega tečejo še drugi kazenski postopki), izpodbijana sklepa utemeljeno ugotavljata nevarnost ponavljanja istovrstnih kaznivih dejanj.
Sklep I Up 1071/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.07.2007ugovor zoper opomin – zahteva za izdajo odločbe o odmeri sodne takseOpomin za plačilo sodnih taks ni akt, zoper katerega bi bilo mogoče vložiti pritožbo, zato se ugovor zoper opomin šteje za zahtevo za izdajo odločbe o odmeri sodnih taks.
Sodba I Ips 113/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek28.06.2007bistvena kršitev določb kazenskega postopka - pravice obrambe - navzočnost na glavni obravnavi - pogoji za sojenje v nenavzočnosti - navzočnost obdolženca - sprememba obtožnega predlogaZgolj obsojenčevo sporočilo sodišču o odsotnosti z glavne obravnave in navedba razloga sama po sebi še ni opravičljiv razlog za preložitev glavne obravnave.
Sodba I Ips 133/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek24.05.2007izločitev sodnika - razlogi o odločilnih dejstvih - izločitev - obrazložitev sodbe - preložitev glavne obravnave - skrajšani postopek - bistvene kršitve določb kazenskega postopka - sprememba obtožbe - pravice obrambe - izločitev dokazov - izločitev državnega tožilca - obramba z zagovornikom - sprememba obtožnega predloga - glavna obravnava v nenavzočnosti zagovornikaVsaka sprememba obtožbe še ne zahteva prekinitve glavne obravnave za pripravo obrambe. Praviloma to terjajo le vsebinske spremembe, s katerimi se bistveno posega v prvotno obtožbo.
Sodba I Ips 40/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek10.05.2007razlogi o odločilnih dejstvih - zavrnitev dokaznega predloga - dokazni predlog - izločitev - predkazenski postopek - rok za vložitev pritožbe - zahteva za izločitev - obrazložitev sodbe - varstvo osebne svobode - pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja - prekoračitev obtožbe - bistvene kršitve določb kazenskega postopka - pravice obrambe - nedovoljeni dokazi - preiskava prevoznega sredstva - odmera kazni - pravica do prevajanja - pravica do uporabe svojega jezika v postopku - uradni zaznamek o izjavi osumljenca - seznanitev z dokazom, ki bi moral biti izločen - rok za zahtevo - preiskava carinskih organov - pooblastila carinskih organov - preiskava brez odredbe sodišča - pouk osumljencu - prevod sodbe - podatki o prejšnjem življenju storilcaCarinski organi v primeru razlogov za sum kršitve carinskih, trošarinskih ali drugih predpisov, katerih izvajanje je v pristojnosti carinske službe, policisti, ki izvajajo mejno kontrolo, pa v primeru suma prevoza prepovedanih predmetov, lahko opravijo pregled in preiskavo prevoznega sredstva brez odredbe sodišča. Če je obdolženec opozorjen, da lahko v postopku uporablja svoj jezik in se temu odpove, zagotovljen pa mu je sodni tolmač za jezik, ki ga razume in govori, ne gre za kršitev določbe 8. člena ZKP in prav tako ne za bistveno kršitev določb kazenskega postopka iz 3. točke 1. odstavka 371. člena ZKP.
Sodba I Ips 91/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek12.04.2007gospodarska dejavnost - zakonski znaki kaznivega dejanja - ponareditev poslovnih listin - poslovna listinaFinančna dejavnost podjetnika kot kriterij za opredelitev pojma poslovne listine je tako tista, ki jo ta izvaja navzven (npr. pri izpolnjevanju davčnih obveznosti) kot tudi tista, ki se nanaša na notranje poslovanje. Pomembnost listine se ocenjuje glede na njene pravne učinke v gospodarskem in finančnem poslovanju; če listina dokazuje določena pravno pomembna dejstva, je nedvomno pomembna za poslovni promet ali gospodarske odločitve.
Sklep VII Ips 2/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.03.2007obnova postopka v upravnem sporu - obnovitveni razlog – nova dejstva in novi dokazi - nepravilna uporaba materialnega pravaSodišče dovoli obnovo sodnega postopka iz razloga 1. točke 85. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS) le, če je samo ugotavljalo dejansko stanje.
Sklep I Ips 210/2006Vrhovno sodiščeKazenski oddelek29.06.2006zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost - sklep o priporu - pravnomočnost - rok za pritožbo - vročitevObtoženec, ki je na begu, pravice do pritožbe ni mogel uveljaviti, saj mu sklep še ni bil vročen, zato odločba še ni mogla postati pravnomočna; to pa pomeni, da je zagovornikova zahteva za varstvo zakonitosti preuranjena.
Sodba I Ips 263/2004Vrhovno sodiščeKazenski oddelek02.06.2005kršitev kazenskega zakona - obstoj kaznivega dejanja - prepovedan prehod čez državno mejo - zakonski znaki kaznivega dejanja - prevažanje tujcev čez ozemlje Republike SlovenijeSodna praksa je za kaznivo štela tudi prevažanje tujcev čez ozemlje Republike Slovenije kot sestavni del celotne prepovedane dejavnosti, ki obsega nezakonit vstop tujca v državo in njegov prevoz do kraja, kjer bo spravljen čez mejo iz države, če ne namerava ostati.

Izberi vse|Izvozi izbrane